“İş ve can güvencesi istiyoruz”

Edirne Tabip Odası yönetim kurulu ve eski dönem oda başkanları toplandı.

“İş ve can güvencesi istiyoruz”

Edirne Tabip Odası yönetim kurulu ve eski dönem oda başkanları toplandı.

Medya Keşan
Medya Keşan
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:07
“İş ve can güvencesi istiyoruz”

HABER MERKEZİ

Toplantıda TBMM sağlık komisyonunda görüşülmekte olan torba yasasının derhal geri çekilerek ve konunun taraf-ları ile birlikte tartışılarak yeni bir yasa tasarısı oluşturulması gerektiğini belirttiler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni hekimlik mesleğinin uygulanmasını engelleyen değil sağlıkta şiddeti durduracak, güvenli çalışma ortamı sağlayacak somut maddeler içeren yasalar çıkarmaya davet ediyoruz şeklinde konuşulan yönetim kurulu üyelerinin açıklaması şöyle: “Kamuoyuna ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ olarak sunulmaya çalışılan teklifin 24. Maddesinde yer alan düzenlemenin Türk Tabipleri Birliği’nin önerdiği Sağlıkta Şiddet Yasası Teklifi ile hiçbir ilgisi yoktur ve bu haliyle sağlıkta şiddeti önlemeye ilişkin hiçbir yeni düzenleme ve caydırıcılık getirmemektedir. Türk Tabipleri Birliği, verdiği yasa teklifi ile sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilerin iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, sağlık hizmeti kesintisiyle uğramış ise belirlenen cezanın %50 oranında artırılmasını, verilen cezalarda mümkün açıklanmasının geriye bırakılmamasını ve bu cezaların adlî para cezasına çevrilmemesi istemişti. Komisyonda görüşülmekte olan yasa teklifinin 5. Maddesi, herhangi bir yargılama yapılmadan ve haklarında, mesleklerinin icrasının yasaklanmasını gerektiren, bir suçtan dolayı mahkemeler tarafından verilmiş bir ceza olmayan hekimlerin, mesleklerini icra etme haklarının belirli süreyle tümüyle ortadan kaldırılması, devamında da neredeyse imkânsız hale getirilmesi, hekimlik faaliyetinin ayrılmaz parçası olan tıbbi rapor düzenleme yetkisinin tümüyle ortadan kaldırılmasını getirerek hukuka aykırı, keyfi ve vicdan dışıdır.

“MAĞDUR EDİLMEK İSTEMİYORUZ”

Hekim mesleğini icra etmeye engel adli makamlarca onaylanan bir suç veya cezası olmadığı sürece hekimliğini yapmaya devam eder. Hekim hastasını hastalılarından korumaya çalışır, muayene eder, tedavisini düzenler; gerekiyorsa ameliyatını yapar. Hipokrat’tan bu yana karşısındakinin “kimliğini, dilini, dinini, cinsiyetini, toplumsal konumunu” sorgulamadan ve ayrım yapmadan sağlık hizmeti sunmakta yükümlü olan biz hekimler, mesleğimizi icra ederken yasalar dışında hiçbir erk tarafından ayrımcılığa tabi tutulmak ve mağdur edilmek istemiyoruz. Bu madde göreve yeni başlayacak hekimleri etkilediği gibi halen görevleri başında bulunan tüm hekimlere karşı da tehdittir. Bu teklif yasalaşırsa kişilerin bu meslekleri kamuda ve hatta özelde icra edip edemeyeceğine, gerçekleri belirtilmeyen, herhangi bir kanıta dayanmayan “Güvenlik soruşturmalarını” yazan kişiler karar verecektir. Bu yaklaşım en temel “vatandaşlık hakkının” ihlalidir. Aynı Yasa Teklifinde “hastane döner sermayelerinin” yönetim yerini değiştirmenin, şehir hastanelerinde işletmeci şirketlere vergi muafiyetini artırmanın yanı sıra, aile hekimliğinde hak kayıplarına yol açan ve Tabip Odalarının hekimliğinin uygulamasındaki etkisini sınırlamayı amaçlayan maddeler yer almaktadır. TBMM Sağlık Komisyonunda görüşülmekte olan taslak geri çekilmeli yerine hekimlerin ve toplumun taleplerine uygun, hukuku esas alan yasa maddeleri içeren yeni bir teklif getirilmelidir.”

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol