Esnafın kullandığı kredilerde faiz indirimi yayımlandı

Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman, 10 Ocak 2019 tarihli ve 602 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile esnafın kullandığı kredilerde faiz indiriminin, 11 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirirken, TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)'nun yayımladığı genelgede yer alan bahse konu indirimler hakkında esnafı bilgilendirdi. 

Esnafın kullandığı kredilerde faiz indirimi yayımlandı

Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman, 10 Ocak 2019 tarihli ve 602 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile esnafın kullandığı kredilerde faiz indiriminin, 11 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirirken, TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)'nun yayımladığı genelgede yer alan bahse konu indirimler hakkında esnafı bilgilendirdi. 

Medya Keşan
Medya Keşan
12 Ocak 2019 Cumartesi 09:02
Esnafın kullandığı kredilerde faiz indirimi yayımlandı

BÜLENT SAYLAM

Kocaman, esnaf ve sanatkârlarının finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alınan Bakanlar Kurulu kararlarıyla, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve ESKKK (Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2019 yılına devreden krediler ile 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında, bankacılık usul ve esasları çerçevesinde TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği)'ne bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaletiyle ya da ESKKK’ların kefaleti olmaksızın banka tarafından doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere ilişkin 10 Ocak 2019 tarihli ve 602 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 11 Ocak 2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığını söyledi.

“Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi esnafların 2019'a devreden kredilerine yüzde 100 faiz indirimi” Söz konusu Karar ile ilgili TESK tarafından genelge yayımlandığını da kaydeden Hasan Kocaman: “2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden, bakiyesi 2019 yılına devreden kredilere, 2., 3., 4. ve 5. fıkralar kapsamında kullandırılan krediler hariç olmak üzere, % 50 faiz indirim oranı, 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 9. maddesinde belirtilen geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan; el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve olta taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Bakanlıkça kabul edilen meslek kollarında faaliyet gösteren ve 'Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi' sahibi esnaf ve sanatkarlara bu karar kapsamında 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için % 100 faiz indirim oranı, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara bu karar kapsamında 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için % 100 faiz indirim oranı uygulanacak. Bu destekten, son bir yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamaz. KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda 100 bin TL'ye kadar % 100 faiz indirim oranı uygulanarak kredi kullandırılabilecek. Yine, bahse konu genelgeye göre; bu imkândan bakiyesi 2019 yılına devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamaz. Bu Karar kapsamında 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanır.” diye konuştu. “30 bin TL’ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için % 100 faiz indirim oranı uygulanacak”  

BORÇLARIN TAMAMI BANKAYA ÖDENMEDEN HİÇBİR ŞEKİLDE KREDİ AÇILMAYACAK

Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin TL’ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için % 100 faiz indirim oranı uygulanacağı bilgisini de veren Kocaman, yayımlanan genelgeyi şöyle aktardı; “Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı bankaya ödenmeden bu karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmayacak. Bu karar kapsamında kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkârlara, geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak bir yıllık süre içinde en fazla iki defa faiz indirimli kredi kullandırılabilecek. Başvuru tarihi itibarı ile son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkârlara bu Karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak esnaf ve sanatkârlardan, son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan aynı konuda faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınacaktır. 2016 yılında uygulamaya konan KOSGEB Sıfır Faizli işletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkârlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine veya terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkârlar bu fıkra hükmünden istisnadır. Bu karar kapsamında kullandırılacak krediyi talep eden esnaf veya sanatkârdan, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmakta olduğunu, esnaflık faaliyeti ile aynı meslek dalında tacir olmasını gerektirecek başka bir işle iştigal etmediğini ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı veya sahibi olmadığını beyan eden bir taahhütname alınacaktır.”

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol