Lofçalı, yeniden yapılandırmada ek süreyle ilgili bilgi verdi

HABER MERKEZİ

Lofçalı, yeniden yapılandırmada ek süreyle ilgili bilgi verdi

HABER MERKEZİ

31 Ocak 2017 Salı 00:10
Lofçalı, yeniden yapılandırmada ek süreyle ilgili bilgi verdi

MMMBD (Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği) Keşan Şubesi Saymanı Egemen Lofçalı, 6736 Sayılı Kanunda ödeme ek süresiyle ilgili açıklama yaptı.

Egemen Lofçalı, 27 Ocak 2017 tarihinde 29961 sayı numarası ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 03/08/2016 tarihli 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna ek madde eklendiğini ifade ederek, "Eklenen maddeye göre yeniden yapılandırma kanunu kapsamında geçmiş dönem vergi ve SGK prim ödemeleri için yapılandırma müracaatında bulunan ancak 1. taksitini yatıramayarak haklarını kaybedenlere bu ödemeler için 4 aylık ek süre tanınmıştır. Buna göre Kasım ayında vergi, Aralık ayında SGK prim ödemelerinin 1. taksitini yatıramayan mükelleflerin bu ödemelerini 2017 Mayıs ayı sonuna kadar geç ödeme zammı eklenerek her hangi bir tarihte yapabilme imkanına kavuşmuşlardır. Ayrıca Kasım ayında vergi 1. taksitini ve Aralık ayında SGK 1. taksitini ödeyen mükellefler vergi bakımından Ocak ve Mart ayında, SGK bakımından Şubat ve Nisan ayında ödeyecekleri taksitler dahil olmak üzere tüm taksitlerin ödeme süresi faizsiz olarak 4 er ay uzatılmıştır. Yani Ocak ayında yapılması gereken taksitlendirme ödemeleri Mayıs ayında, Şubat ayında yapılması gereken taksitlendirme ödemeleri Haziran ayında ve izleyen her taksit bu şekilde 4 ay ötelenerek ödenebilecektir." dedi.

ÇALIŞANLAR İÇİN PRİM ERTELEMESİ GETİRİLDİ

Peşin ödeme ve indirimden yararlanmak için müracaat eden fakat çeşitli nedenlerle Kasım ayı sonuna kadar ödeme yapamayan mükelleflerin Mayıs ayı sonuna kadar peşin ödemelerini yaptıkları takdirde söz konusu indirimden yararlanacaklarını belirten Lofçalı, şunları söyledi: "Bu konumdaki kişiler toplam borç tutarı üzerinden gecikme zammı da ödemek durumunda olacaklardır. Mükelleflerin takip eden aylarda ödemeler açısından sıkışmamaları için taksitlerini erteleme yapmadan düzenli ödemelerinde yarar vardır. Yine aynı kanun ile 31/5/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici madde ile SSK sigortalılarını çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için asgari ücret desteği alınan çalışanlar için prim ertelemesi getirildi."

KAMUDA PRİM ERTELEMESİ YOK

Egemen Lofçalı, prim ertelemesinden yararlanabilecek işverenlerle ilgili de bilgi aktararak, "Sigorta primi borcu ertelemesinden 5510 sayılı Kanun‘un 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran ve asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektör işverenleri yararlanacaktır. Dolayısıyla, kamu sektörü işverenleri ile asgari ücret desteğinden yararlanmayan/yararlanma hakkı olmayan özel sektör işverenleri söz konusu sigorta primi borcu ertelemesinden yararlanamayacaklardır. Otomatik olarak hesaplama ve erteleme olacak. Bu kapsamda prim ertelemesinden faydalanma imkanı olan işyerlerinin herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayıp, sistem otomatik olarak hesaplama ve erteleme yapacaktır. SGK tahakkuk fişinde ertelenen tutarlar görünmeyecek olup, bankaya prim ödemesi yapıldığında ertelenen prim tutarları düşülerek bakiye primler ödenebilecektir. Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran ve dolayısıyla da emeklilikle ilgili primleri de ödeyen işverenler de prim erteleme uygulamasından yararlanacaktır. Kamuda prim ertelemesi yok. Asgari ücret desteğinden yararlanmakta olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinin borçları ertelenmeyecektir. Erteleme kapsamına sadece primler girmekte olup, işsizlik sigortası primleri, damga vergisi gibi diğer alacaklar bu kapsama girmemektedir. Ayrıca emekli olup Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışılan işçilere ait primler SGK prim erteleme kapsamına girmeyecektir. Ayrıca, hesaplama kapsamında asgari ücret desteği hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacaktır. Buna göre, ertelemeye esas tutar, asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı X % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır. Ertelenecek prim tutarı asgari ücret desteğinden yararlanılan gün sayısına göre işverenin çalıştırdığı her bir sigortalı için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Burada önemli olan asgari ücret desteğinden faydalanılan gün sayısı olup, toplam çalışan sayısının bir önemi bulunmamaktadır. 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayına ait sigorta prim tutarını, sırasıyla, 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayı içerisinde SGK tarafından belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacaktır." şeklinde konuştu.

TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİMLER

Ertelenen sigorta primlerinin SGK tarafından belirlenecek sürelerin sonuna kadar ödenmemesi durumunda, yasal ödeme süresi geçmiş borçlar ödenmediği sürece, borcun ödeme süresinin dolduğu tarihten sonra verilecek ilk aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı 2016 yılı ve öncesinde tescil edilen işyerleri hariç olmak üzere asgari ücret desteğinden yararlanılmasının mümkün olamayacağını da kaydeden Lofçalı, "2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilmek için, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar yasal süresi içinde SGK’na ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılması mümkün bulunmayacaktır. Asgari ücret desteğinin uygulanmasında alt işverenler müstakil işverenler gibi işlem gördüklerinden alt işverenlere ilişkin borç erteleme işleminin de yukarıda anlatılan usul ve esaslara göre her bir alt işveren için ayrı ayrı uygulanması gerekmektedir. SGK prim ertelemesinin uygulamasına göre 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarını, 2017 yılı Ekim, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarını 2017 yılı Kasım, 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta prim tutarını 2017 yılı Aralık ayı sonuna kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmayacak. Özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için hazine katkısından faydalananlardan (asgari ücret desteğinden yararlananlardan), destekten yararlanmada dikkate alınacak her bir prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak. 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarını 2017 yılı Ekim ayı, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarını 2017 yılı Kasım ve 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta prim tutarını 2017 yılı Aralık ayı sonuna kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacak. 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmayacak. İşverenler bu süre içerisinde faydalanmaya devam ettikleri diğer SGK prim teşviklerinden faydalanmaya devam edecekler." dedi.

Son Güncelleme: 31.01.2017 16:48
Anahtar Kelimeler:
Yapılandırma
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol