Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş İle Enez üzerine söyleşi

Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği Başkanı İsmet Esengin, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide Kaymakam Göktaş, Enez’in kısa vadeli sorunlarına yönelik tesbit ve gözlemlerinin yanında uzun vadede Enez’in gelişmesine yönelik görüşlerini paylaştı.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş İle Enez üzerine söyleşi

Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği Başkanı İsmet Esengin, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide Kaymakam Göktaş, Enez’in kısa vadeli sorunlarına yönelik tesbit ve gözlemlerinin yanında uzun vadede Enez’in gelişmesine yönelik görüşlerini paylaştı.

Medya Keşan
Medya Keşan
16 Şubat 2021 Salı 07:14
Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş İle Enez üzerine söyleşi

HABER MERKEZİ

Söyleşide İsmet Esengin: İE, Kaymakam Şükrü Alperen Göktaş: AG olarak kısaltılmıştır.
İE- Yaklaşık 6 aydır Enez Kaymakamı olarak görev yapıyorsunuz. Tekrar hayırlı olsun. Enez’e atamanız gerçekleştiği anda neler hissettiniz? Enez hakkında bilginiz var mıydı? Nasıl bir Enez tahayyül ediyordunuz, nasıl bir tablo ile karşılaştınız?
AG- Enez’e atanmam kura sonucu gerçekleşti. Benim de dahil olduğum atama grubunda Enez ilçesi gözde ve istenilen ilçelerden biriydi. Bir sahil kasabası oluşu, tarihte Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış kadim bir il olan Edirne’nin ilçesi olması Enez’i cazip kılıyordu. Gerçi benim için bir kültür mozaiği olan vatanımızın her köşesinde görev yapmak bir onurdur. Kurada Enez çıkınca o sıradaki Enez Kaymakamımız Elif Canan hanımı arayıp Enez’in tarihi, turistik, kültürel ve sosyolojik fotoğrafını çekmeye çalıştık. İlk ağızdan Enez’in sorunlarına ve çözüm yolunda atılmakta olan adımlara yönelik Elif Canan hanımdan bilgiler edindim, önerilerini aldım. Zaten Sayın Valimizi önceden tanıyordum. Kaymakamlığa ilk adım attığım esnada mülakat komisyonu üyesiydi. Sayın Valimizin sorumluluk yükleyen, yetkilendiren, güven aşılayan ve teşvik eden yapısını bildiğimden heyecanım bir kat daha arttı. Tüm bu gelişmeler daha gelmeden bende olumlu bir intiba oluşturmuştu. Enez’e geldiğimde de Enez halkının hem devlet kurumlarına saygılı oluşu hem de sorunlarını rahatça dile getiriyor olmaları beni olumlu yönde etkiledi. Ayrıca köylerimizin nüfusunun da Anadolu’daki ortalama köy nüfusuna göre fazla oluşu beni biraz şaşırtmıştı.Köy muhtarlarımız da açık sözlüler ve sorunlarını rahatça dile getiriyorlar. Kendileri ile olumlu bir iletişimimiz var. Ortak hedefler doğrultusunda onlar da sorumluluk alıp kendi üzerlerine düşeni yapmaya gayret gösteriyorlar.
İE- Enez’in öncelikli ve ivedilikle çözülmesi gereken sorunları nelerdir?
AG- Pandemi tüm dünyada olduğu gibi Enez’i de görece olumsuz etkiledi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza yapılan başvuruların çokluğuna baktığımızda işsizliğin büyük bir sorun olduğunu görmekteyiz. Ancak bu noktada küçük bir de eleştirim var. Bu sorunu çözmek için bazı vatandaşlarımıza sunduğumuz iş olanaklarını beğenmeyenler çıkıyor. Kendilerine iş beğendiremediğimiz vatandaşlarımız da yok değil. Bir sınır kasabası olmamızı suistimal edip sınır güvenliğimizi ihlal edenler ve Enez’in adını olumsuz etkileyecek kaçakçılık faaliyetlerine daha doğrusu devletimizin ve vatandaşımızın hakkını çalarak zenginleşmeye çalışan hırsız şebekeleri de mevcut. Güvenlik birimlerimizle beraber bu gibi faaliyetlere yeltenenlerin köklerini kazımaya kararlıyız. Bu konuda saha çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. İlçemizdeki mevcut sorunları çözmek için halkın gözünden bakabilmek oldukça önemli. Kenti idare edenler mevcut sorunları kenti yaşayanların gözünden görebilmeli. Bürokraside bazı eksik ve yanlışların dile getirilmesi zor olabiliyor ancak halk gördüğü yanlışları anında dile getiriyor.
İE- Size göre Enez’e nasıl bir gelecek çizilmeli? Enez’in uzun vadeli gelişme ve kalkınma modeli ne olmalıdır?
AG- Enez’in geleceği sadece merkezi yönetimce değil tüm dinamiklerin bir araya gelmesiyle çizilmeli. Bu konuda valilik, kaymakamlık, belediye, devlet kurumları, siyasi parti temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ortak çaba içerisinde olmalılar. Enez’in kalkınmasında turizm önemli bir rol oynayacaktır. Ancak turizm deyince aklımıza sadece deniz turizmi gelmemelidir. Denizin yanında tarih, kültür, doğa, inanç, su sporları, sağlık ve gastronomi de Enez turizminin gelişimi için önemli potansiyele sahip. Bu potansiyeli kullanmanın önemli koşullarından biri de Enez’de turizmi 12 aya çıkarmak olmalıdır. Bu hedefe ulaşmak ciddi bir süreç yönetimi gerektirmektedir. Özel ve kamu işbirliği zorunludur. Altyapı problemleri birlikte çözülmelidir. Üniversitelerle işbirliği gelişmelidir. Tüm siyasi parti temsilcileri ve STK’lar Enezle ilgili konularda birlikte hareket etmelidirler. Keşan-Enez yolunun yapılması önemlidir. 2022-2023 yılı yatırım planlarına alınacağını öngörüyorum. Hayata geçmesi durumunda mobil gümrük uygulaması turizmi çok olumlu etkileyecektir. Kadın girişimciliğin geliştirilmesi, ev pansiyonculuğunun ve yöresel ürünlerin teşviki de turizme ve Enez ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu konuda özel girişimcilere de destek olmalıyız. Özellikle kadın girişimcilere yönelik yöresel ürünler için Enez merkezde ve sahilde yerel satış noktaları oluşturma çalışmaları içerisindeyiz. Enez’e istihdam sağlayacak sanayi yatırımlarının ve tarımsal faaliyetlerin de önemli olduğunu düşünüyorum. Gerekli çevresel tedbirlerin alınması ile Dardanel ve benzeri yatırımların da istihdam açısından önemli olduğunu düşünüyorum.
İE- Enez’i markalaştırma ve kent kimliği kazandırma konusunda ne düşünüyorsunuz?
AG- Enez’in markalaşma konusunda ciddi potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda kaymakamlık ve belediyenin yanında tüm sosyal paydaşlarla birlikte bir yol haritası hazırlamalıyız. Yıllık bazda Enez’e özgü sloganlar da markalaşmaya önemli katkı verecektir. Bu konuda STK’ların katkısını çok önemsiyorum. Bu faaliyetlerde süreklilik, sürdürülebilirlik ve birlikte çalışma kültürü çok önemlidir. Enez’de STK’ların çalışmalarını çok olumlu buluyorum. Ayrıca Enez’de siyasi partilerin kadın kollarının aktifliği de önemli bir özellik. Toplumsal meselelerde bir araya gelebilme kültürü gerçekten taktire şayan. Birçok konuda el ele vererek bizlere destek oldular, sağ olsunlar.
İE- Oldukça sık dile getirilen Enez-sahil ayrışması konusunda ne düşünüyorsunuz?
AG- Elbirliği ile böyle bir ayrışmaya izin vermemeliyiz. Enez’e gelen herkes bizim misafirimizdir. Misafirlik kavramı kültürümüzde de medeniyetimizde de önemlidir. Affedersiniz dışarıdan göç ederek ilçemize gelen vatandaşlarımıza lakapla hitap vb. olumsuz söylemler asla Enezimize de bizi biz yapan değerlere de uygun değildir. Kaldı ki Enez sadece Enez’de sürekli yaşayanların değil Enez’e gönül vermiş herkesin ortak değeridir. Yaz aylarında 50 bini aşan nüfusa rağmen ikametlerin Enez’de olmaması yüzünden Enez’in İller Bankasından aldığı pay kısıtlıdır. Sahildeki vatandaşlarımızın da İkametlerini Enez’e almalarını teşvik etmeliyiz. Önümüzdeki bir iki yılda doğal gaz sorunu çözülünce, Enez-Keşan yolu da yapılınca sahilde sürekli yaşayanların sayısı da artacaktır. Ayrıca sahildeki sorunların çözümünü hızlandırmak için orasını özgün bir mahalle haline getirme çalışmamız mevcuttur.
İE- Enez’in altyapı sorunları, çevre sorunları, yazın anız yakılması problemi, sivrisinek sorunu ve sokak hayvanları sorunları karşısında neler düşünüyorsunuz.
AG- Enez’in İçme suyu isale hattının yenilenmesi, Arıtma projesinin tamamlanması gibi altyapı sorunları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili en önemli sorun kaynak yaratılmasıdır. İller bankası yanında uygun projelerle AB ve Trakya Kalkınma Ajansından da kaynak sağlanabilir. Sokak hayvanları sorunu da ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Kısırlaştıralım ya da barınak yapalım ile sorun çözülmüyor. Birlikte en uygun çözümü bulmalıyız. Anız yakılması problemi İpsala, Keşan ve Enez’in ortaklaşa çalışması ile çözülebilir. Bu konuda girişimlerimiz mevcuttur. Öncelikle kirlenmeyi önleyerek ve bilinçlendirme ile Enez’in temizlik standartını bir üst kademeye çıkarmalıyız. Sivrisinek sorununu çözmek için Keşan, İpsala ve Dedeağaç ile ortak zirai mücadele geliştirme konusunda çalışmalar bulunmaktadır.
İE: Son olarak FSRU liman projesi konusunda düşünceleriniz nelerdir?
AG- Bu gerçekten teknik bilgi gerektiren bir konudur. Bu konuya bilimsel çerçevede yaklaşarak ortak akılla çözüm bulunmalıdır.

Esengin, söyleşinin sonunda, “Genç, enerjik ve görev aşkıyla dolu kaymakamımız Şükrü Alperen Göktaş’a teşekkür eder başarılar dileriz. Görev döneminde Enez’in gelişimine ve kalkınmasına yönelik öncülük etmesini ve kalıcı eserler bırakmasını diliyoruz. Söyleşilerimiz STK yöneticileri, mahalle ve  köy muhtarlarımız ile devam edecek. Sağlıkla kalın. Sözün Özü: Enez’in sağlıklı gelişimi ve kalkınması en büyük amacımız bu uğurda hizmet edenler en büyük baş tacımız Devlet kurumları, yerel yönetim ve sivil toplum el ele özveriyle çalışıp ulaşacağız bu anlamlı hedefe” ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol