122 Ada Mağdur Parsel Sahipleri kamu kurum ve siyasi parti yetkililerine seslendi:

“Keşan Belediyesi’nin Dört yol Kavşak projesinde aktif rol almasını bekliyoruz”

122 Ada Mağdur Parsel Sahipleri kamu kurum ve siyasi parti yetkililerine seslendi:

“Keşan Belediyesi’nin Dört yol Kavşak projesinde aktif rol almasını bekliyoruz”

21 Ekim 2015 Çarşamba 08:05
1609 Okunma
122 Ada Mağdur Parsel Sahipleri kamu kurum ve siyasi parti yetkililerine seslendi:
 Bülent Saylam

Kamuoyu’na 2014 Şubat ayında dönemin AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hakan Çevikel tarafından duyurulan kavşak projeleri ile mağduriyet yaşadıklarını öğrenen 122 Ada Mağdur Parsel Sahipleri, Köprülü Kavşak projesinde son noktaya gelindiğini söylediler. Keşan Belediyesi imar sınırları içindeki Köprülü Kavşak Projesi imar değişikliği paftalarının 23 Eylül 2015 tarihinde Belediye’ye geldiğini ifade eden 122 Ada Mağdur Parsel Sahipleri, 8 Ekim 2015 günü gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısından sonra İmar komisyonuna havale edilip gerekli görüldüğünde değişiklikleri yapılacağı komisyonun 30 günlük süreyi beklediklerini iddia ettiler. 23 Ekim 2015 Cuma günü sürenin dolacağını hatırlatan 122 Ada Mağdur Parsel Sahipleri, “Keşan Belediye Başkanı ve vekâlet bıraktıklarının, Belediye Meclisi, İmar Komisyonu üyelerin gerekeni yapmasını, yetkilerini kullanarak Keşan'ın geleceği olan Dört yol Kavşak projesinde aktif rol almalarını bekliyoruz.” dediler.

PAFTALAR 23 EYLÜL 2015 GÜNÜ BELEDİYEYE GELDİ

KGM Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünün 14 Mart 2014 yazısı ile Keşan-İstanbul-Edirne-İpsala Köprülü Kavşak projesinin Eylül-2013 tarihinde KGM’ce onaylandığını söyleyen 122 Ada Mağdur Parsel Sahipleri, Kavşağın projelendirilmesinde mevcut ve gelecekte yapılacak tesisler, topoğrafik durum ve geometrik standartlar dikkate alınarak hazırlandırıldığını belirttiler. Parsel sahipleri, 6001 sayılı Kanunun Karayolları güzergâhının tespiti ile ilgili 19. Madde 1. Fıkrası gereği Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerde imar planlarına işlenmesini belediye ve ilgili kuruluşlardan talep edildiğini ve son şekliyle projeye geçileceğini eklediler. Keşan Belediyesi imar sınırlarında kalan Köprülü kavşak Projesi Hakkında Keşan Belediyesine Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 27.08.2015 tarih ve 170950 sayılı yazısı 09.09.2015 tarih ve 3828 sayılı kayıt ile Belediyeye giriş yaptığını belirten parsel sahipleri, Dosya eki İmar plan değişikliği paftalarının 23 Eylül 2015 tarihinde Keşan Belediyesine ulaştığını söylediler. Paftalarının incelenmesinin 8 Ekim 2015 günü toplanan Belediye Meclis toplantısında okunup İmar komisyonuna havale edilerek yapılması gerektiğini ancak, İmar plan değişikliği paftalarının inceleme aşamasında olduğunu, gerekmesi durumunda 6001 sayılı Kanunun19.Maddesi 1. fıkrası gereğince 30 günlük süre içerisinde itiraz hakkı kullanılacaklarını ve bu sürenin de 23 Ekim 2015 tarihi olduğunu söylediler.  
BELEDİYE SÜRENİN DOLMASINI BEKLİYOR

Keşan Belediyesi’nin kendilerine yazdığı 30.09.2015 1118 sayılı postaya verilmiş henüz ellerine ulaşmayan yazı ile bildirilen İmar komisyonuna havale edilen evrakın 30 günlük Belediyenin görüş bildirme hakkının bitmesini beklendiğini ifade eden parsel sahipleri, “Yasal süre bittikten sonra Belediye meclisinde yapılacak görüşmeler yok hükmündedir ve Keşan Dörtyol Kavşak projesi Kuzey Yan Yolu ile birlikte onaylanma sürecinin dolmasını beklemektedir.” diye konuştular.

122 Ada Mağdur Parsel Sahipleri, konuyla ilgili şunları söylediler: “Anlaşılan o dur ki; Keşan Belediyesi, Belediye Başkanı (İzin alıp yan yolu destekleyenlere vekalet bırakarak) ve Belediye Başkan vekilleri, Belediye Meclisi, Belediye İmar Komisyonu üyeleri canla başla çalışarak Keşan Dörtyol Kavşak projesinin Kuzey Yan Yolu ile birlikte hayata geçirilmesi için çalışmaktadırlar. Müteahhit firma projedeki İstanbul Keşan dönüşünün köprü ayaklarını bitirmiş (Keşan Orman Fidanlık İşletmesi içinde) onlardan aylar önce davranmıştır.

Duyumlarımıza göre Belediye yetkililerinin şifai bilgilendirmelerine göre Enez Kavşağı, Yeni Hastane - Destek Kıtaları Kavşağı projelerinin henüz Keşan Belediyesine gönderilmediği müteahhidi tarafından jet hızıyla tamamlanarak vatandaşın kullanımına sunulduğu yasal prosedürün arkadan geleceği söylenmektedir. Keşan Belediye Başkanı ve vekâlet bıraktıklarının, Belediye Meclisi, İmar Komisyonu üyelerin gerekeni yapmasını, yetkilerini kullanarak Keşan'ın geleceği olan Dört yol Kavşak projesinde aktif rol almalarını bekliyoruz.”

YANYOLUN MEVCUT PLANLARA EKLENMEMESİNİ İSTİYORUZ

122 Ada Mağdur Parsel Sahipleri, 11 Mart 2014 ve 21 Ağustos 2015 Tarihli Keşan Belediyesince onaylı İmar durumu kendilerine verildiğini, 122 ada Keşan Belediyesi İmar sınırlarında olup Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı-Sanayi alanı imarı bulunan parsel içinde ve yanında Karayollarından görüş alınarak onaylanmış imar planları mevcut olduğunu, 122 adada bulunan tüm parsellerin yola ulaşımları için gerekli imar yollarının Tekstil Sokak-Servis Sokak-Çekirgekırı Caddde ile ana yola çıkışlarının olduğunu söylediler. 122 Ada Mağdur Parsel Sahipleri açıklamalarına şöyle devam ettiler: “122 adadaki Mülklerimizden kamu yararına olmayan kavşak Planına eklenmiş mülklerimize zarar verecek, mevcut imar haklarımızı zarara uğratacak ve maliyeti (Kamulaştırma bedeli -yapım maliyeti) nedeniyle devleti zarara uğratacak İstanbul-Edirne Yönünde yapılmak istenen tali yolun İmar Tadilatında imar planına işlenmesinin reddedilmesini vazgeçilmesini istiyoruz.

Mevcut imar planlarında Ek 2'de Keşan İstanbul yolu 50 m kamulaştırılmış alanın 17 metresi kullanılmış durumdadır. Keşan İstanbul yönünde sol tarafta 11m sağ tarafta 22 m (Toplam 33m) kullanılmayan alan mevcuttur.

Keşan Edirne İstanbul İpsala Kavşağında yapılacak yeni projede Ek3’te Çamlıbel Restoran önünden başlayarak Keşan İstanbul yolu aksının Kuzey istikametinde kaydırılarak kamuyu ve bizleri (Çetin Maltepe Hissedarları, 112 ada 55, 56, 79 No’lu parsel sahiplerinin mülkiyet hakkını hiçe sayarak ) zarara uğratmaktadır.”


16 METRE KAMULAŞTIRILMIŞ ALAN NEDEN KULLANILMIYOR?

Parsel sahipleri konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Keşan İstanbul yönünde sağ tarafta bulunan mülk sahiplerine, işletmelere ve imar planındaki Dalgıç sokaktan 3. şerit konularak çıkış sağlanmıştır. Keşan Dörtyol Kavşak Projesinde Keşan İstanbul yolu 50 m kamulaştırılmış alanın sağ tarafında 16 m kullanılmayan alan mevcuttur. Bu 16 m kullanılmayan alan kullanılarak Keşan İstanbul yolu aksının mevcut durumunun korunması Keşan İstanbul yönünde sol tarafta bulunan mülk sahiplerine, işletmelere, İmar planında mevcut Tekstil Sokak, Servis sokağa 3. şerit konularak çıkış sağlanması şeklinde projede düzeltme yapılmalıdır. (Emsal olarak Keşan İstanbul yönünde sağ tarafta bulunan mülk sahiplerine, işletmelere ve imar planındaki Dalgıç sokaktan 3. şerit konularak çıkış sağlanması hakkı karşı tarafa da sağlanmalıdır.) Bu düzeltme yapıldıktan sonra sadece Tekzen’in bulunduğu arsa sahiplerinin Keşan Edirne yönünde yasal çıkışlarını sağlamaya yönelik Kuzey Yan yolu projeden çıkarılmalıdır. Tekzen’in bulunduğu arsa sahiplerinin çıkışları benzer bir 3. şerit uygulaması ile ya da karşısında bulunan Migros’un yaptığı gibi Kavşak mesafesine 100 m noktasına kadar komşusu TREDAŞ’tan arsa alması ya da kiralaması ile sağlanabilir.”

BU PROJEYLE DEVLET ZARARA UĞRAYACAKTIR

122 Ada Mağdur Parsel Sahipleri, son olarak açıklamalarında şu bilgilere yer verildi: “Kuzey yan yolu projeden kaldırılması durumunda Çetin Maltepe Hissedarları, 112 ada 55, 56, 79 nolu parsel sahiplerinin mülkiyet hakkı zarara uğramayacaktır. Sadece Tekzen’in bulunduğu arsa sahiplerinin mevcut yasal olmayan Keşan Edirne yönünde çıkışlarını sağlama amacı olan Kuzey yan yolun yapılması için bizlere ödenecek kamulaştırma bedeline ve yaklaşık 800 m uzunluğunda 12 m genişliğinde çift şeritli kaldırımlı yolun maliyeti de devletin harcamasına gerek kalmayacaktır.

1- Keşan Dörtyol Kavşak Projesinde Kamu yararına olmayan devleti ve Çetin Maltepe Hissedarları, 112 ada 55,56, 79 nolu parsel sahiplerinin mülkiyet hakkı zarara uğratacak Kuzey yan yolunun projeden çıkarılması için gereğinin yapılmasını

2- Keşan Dörtyol Kavşak Projesinde Keşan İstanbul yönünde sağ tarafta bulunan mülk sahiplerine, işletmelere ve imar planındaki Dalgıç sokaktan 3. şerit konularak çıkış sağlanmıştır. Keşan Dörtyol Kavşak Projesinde Keşan İstanbul yolu 50m kamulaştırılmış alanın sağ tarafında 16 m kullanılmayan alan mevcuttur. Bu 16m kullanılmayan alan kullanılarak Keşan İstanbul yolu aksının mevcut durumunun korunması Keşan İstanbul yönünde sol tarafta bulunan mülk sahiplerine, işletmelere, İmar planında mevcut Tekstil Sokak, Servis sokağa 3. şerit konularak çıkış sağlanması şeklinde projede düzeltme yapılmalıdır. ( Emsal olarak Keşan İstanbul yönünde sağ tarafta bulunan mülk sahiplerine, işletmelere ve imar planındaki Dalgıç sokaktan 3. şerit konularak çıkış sağlanması hakkının karşı tarafa da sağlanmalıdır. )

3- Keşan Belediyesince 6001 Sayılı Kanunun Karayolları güzergâhının tespiti ile ilgili 19. Madde 1. Fıkrası gereği Kavşak Projesi Hakkında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne Yasal süresi içinde herhangi itiraz veya düzeltme işlemi yapılmasını, Köprülü Kavşak projesi içinde olan Kuzey Yan yolunun projeden çıkarılmasını, yapılacak kamulaştırmanın kamu yararı olmadığından iptal edilmesini ve Dörtyol Kavşak projesinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını, 122 Adada Tekzen-Eski Zirai Donatım depolarının bulunduğu parsele yarayacak Kuzey yan yolun yapılması için bizlere ödenecek kamulaştırma bedeline ve yaklaşık 800 m uzunluğunda 12m genişliğinde çift şeritli kaldırımlı yolun maliyeti nedeniyle devlet zarara uğrayacaktır!

İpsala - İstanbul - Keşan - Edirne Kavşağındaki kazaları azaltan ve trafik akışını hızlanacağı projenin biran önce mağduriyetlerimiz hak kayıplarımız giderilecek şekilde düzeltilerek uygulanması bizimde arzumuzdur.

Kavşak projesinin hazırlanmasında ve onaylanmasında emeği geçen Siyasi Parti Yetkililerimiz, Bakanlarımızın ve İlgili Tüm kuruluşların ( Keşan Belediyesi - Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü- Karayolları Genel Müdürlüğümüzün ) bu durumu düzeltecekleri inancımızla dava açma haklarımız saklı kalmak üzere tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.


Son Güncelleme: 23.10.2015 09:10
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol