DERSİMİZ ATATÜRK VE CUMHURİYET

Erol YAZLA Eğitim-İş Temsilcilik Başkanı

DERSİMİZ ATATÜRK VE CUMHURİYET

Erol YAZLA Eğitim-İş Temsilcilik Başkanı

11 Kasım 2013 Pazartesi 09:45
DERSİMİZ ATATÜRK VE CUMHURİYET

Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası tam bağımsızlık temelinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, karşı devrimin tehditlerine rağmen varlığını korumuş ve korumaya devam edecektir.

Cumhuriyetimizin kuruluş gerekçeleri yok sayılarak ve cumhuriyetin kurumları dönüştürülerek karşı devrimin kurumsallaşması yolunda önemli adımlar atılmaktadır.

Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı, karşı devrimin üssü haline getirilerek ulusal değerlerimiz eğitim sistemimiz içerisinden yasa ve yönetmelikler aracılığı ile bir bir çıkarılmaktadır. Ülkemizin geleceğini şekillendirecek nesillerin zihninden ulusal belleğimiz silinmeye çalışılmaktadır

Atatürk ilke ve devrimlerini var oluş gerekçesi sayan sendikamız,  gelişmeler karşısında sessiz kalmamış ve kalmayacaktır.

“Üye­le­ri­nin üs­tün so­rum­lu­luk duy­gu­su­na ve eği­ti­min gü­cü­ne da­ya­na­rak; Ata­türk’ün ön­der­li­ğin­de ku­ru­lan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­'nin ba­ğım­sız­lı­ğı­nı, ege­men­li­ği­ni, ulus ve ül­ke bü­tün­lü­ğü­nü, la­ik dü­zeni­ni, de­mok­ra­tik­leş­me ve ulu­sal eği­tim hedefini geliştirerek ko­ru­mak ve son­su­za ka­dar ya­şat­mak için elin­den ge­len her tür­lü ça­ba­yı gös­te­rir" ibaresini tüzüğüne açıkça yazan Eğitim-İş ilke ve amaçları doğrultusunda Atatürk’ü ve cumhuriyeti öğretmeye ve savunmaya devam edecektir.

“Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” emrini Atatürk’ten alan biz öğretmenler, sorumluluğumuzun bilinciyle ulusumuzun varoluş gerekçeleri olan cumhuriyeti ve Atatürk’ü öğretmeye devam edeceğiz.

Ulusal birliğimizin mimarı, çağdaşlaşmanın ve tam bağımsızlığın öncüsü Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 75. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

 

                                                                                         

Son Güncelleme: 20.09.2018 11:04
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol