DOĞALGAZ REHBERİ (5)

Bülent Saylam

DOĞALGAZ REHBERİ (5)

Bülent Saylam

01 Şubat 2016 Pazartesi 08:26
787 Okunma
DOĞALGAZ REHBERİ (5)
 “Doğalgaz rehberi” yazı dizisinde bugün GAZDAŞ interne sitesinde “Abonelik rehberi” seçeneğindeki  “Bağlantı ve Güvence sözleşmesi rehberi”, “İkinci sözleşme”, “Bireysel abonelik sistemi” ve “Merkezi abonelik sistemi” bölümlerine bakacağız. 2016’nın sonbaharında bu sözleşmeleri yapmadan önce bize bu bilgiler lazım olacak.  

BAĞLANTI VE GÜVENCE SÖZLEŞMESİ REHBERİ

Bu bölümde abone bağlantı sözleşmesi ve güvence sözleşmesi hakkında gerekli bilgiler veriliyor.

ABONE BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ

Abone bağlantı bedeli: Sayaç dâhil, dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeldir. Abone bağlantı bedeline sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri dâhildir.
Konut ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanan abonelere uygulayacağı sayaç dâhil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 393 TL + KDV olarak tespit edilmiştir. 
Bu bedel her yıl EPDK tarafından revize edilmektedir.
Bağlantı talebinde bulunulan binadaki daire sayısına göre hesaplanacak BBS; dairenin 200 m² ye kadar brüt alanı için 1 (bir) alınır, bundan sonraki ilave her 100 m² ye kadar alan için abone bağlantı bedeli 324+ KDV TL artırılır.

Sokağınızda doğal gaz hattı var, binanızda kutu yoksa;
Bağlı bulunduğunuz GAZDAŞ hizmet binalarında bulunan Müşteri Hizmetleri Birimleri'ne giderek abonelik başvurusunda bulunabilirsiniz. GAZDAŞ kendi iş programı çerçevesinde doğal gaz servis kutusunun binanıza bağlantısını yapacak veya GAZDAŞ, uygun göreceği bir servis kutusundan bağlantıya izin verecektir.

Sokağınızdan doğal gaz hattı geçtiyse ve binanızda kutu varsa;
Abonelik işlemlerinizi bağlı bulunduğunuz GAZDAŞ hizmet binalarında bulunan Müşteri Hizmetleri Birimleri'nde yaptırabilirsiniz.
Bağlantı Sözleşmesi için gerekli olan belgelere Abonelik Rehberi sayfasından ulaşabilirsiniz.

GAZ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Tesisatınızı yaptırmış olduğunuz sertifikalı firma, size projenizin GAZDAŞ'tan onay aldığını bildirdiğinde artık GAZDAŞ ile Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi yapabilirsiniz.
GAZDAŞ, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli almaktadır. 
Güvence bedeli doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır.
Güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl tarife önerisi ile birlikte dağıtım şirketi tarafından Kuruma önerilir ve Kurul tarafından belirlenir. 

GÜVENCE BEDELİ HESAPLAMASI:

Abonenin kullanım yerlerine göre; kombi için 357 TL / adet, soba için 357 TL / konut, merkezi sistem için 357 TL x BBS, ocak ve/veya şofben için 86 TL olarak belirlenmiştir. Güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl tarife önerisi ile birlikte dağıtım şirketi tarafından Kuruma önerilir ve Kurul tarafından belirlenir. 
Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan abonelerden ise alınacak güvence bedeli için üst sınır, abonenin 2 (iki) aylık maksimum tüketimi karşılığı doğal gaz bedelidir.
Sözleşmeyi doğal gazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).
Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise güvence bedeli toplu olarak alınır.
Güvence Sözleşmesi için gerekli olan belgelere Abonelik Rehberi sayfasından ulaşabilirsiniz.

İkinci Sözleşme Nedir?

Doğal gaz aboneliği bulunan bir yerde doğal gazı kullanan abonenin, aboneliğini feshetmesi ya da söz konusu yerden ayrılması / taşınması gibi nedenlerden dolayı bir başkasının aynı yere taşınarak orada doğal gaz kullanabilmesi için Dağıtım Şirketi'miz ile yapacağı gaz kullanım sözleşmesi İkinci gaz kullanım sözleşmesidir.
İkinci gaz kullanım sözleşmesi olarak adlandırılmasının tek sebebi söz konusu abonelik yapılacak yerde daha önceden de başka bir aboneliğin yapılmış olmasıdır.

Gerekli Evraklar :
Ev sahibi iseniz; yerleşim yeri belgesi (ikametgah), kiracı iseniz yerleşim yeri belgesi (ikametgah) veya kira sözleşmesi fotokopisi.

Gaz kullanmak için ilk olarak GAZDAŞ'la Abonelik (Bağlantı) Sözleşmesi imzalayarak abone olmanız gerekmektedir.
BİREYSEL SİSTEM ABONELİĞİ

Gaz kullanmak için ilk olarak GAZDAŞ'la Abonelik (Bağlantı) Sözleşmesi imzalayarak bireysel olarak abone olmamız için gerekli belgeler ise şöyle:

Abonelik (Bağlantı) Sözleşmesi için istenilen evraklar:
Binanızda ilk defa gaz kullanılacak ise; 
1. Noter onaylı Apartman karar defteri (8 ve daha fazla daireli binalar için) ; 8 daireden daha az binalar için dilekçe,
Kararda kullanılmak istenen ısı sisteminin bireysel (kombi) doğal gaz olduğu belirtilmelidir. Toplam inşaat alanı 2000 m² ve geçen binaların bireysel(kombi) sistemine geçişi için % 100, diğer durumlar için maliklerin sayı ve arsa payı oranında % 51 çoğunluğu ile karar alınmalıdır,
2. Bina Yapı Ruhsatı, müstakil binalarda bina yapı ruhsatı ya da tüm dairelerin belediyeden onaylı emlak beyan dökümü,
3. Tapu fotokopisi,
4. Abonelik başkası adına yapılacak ise noter onaylı vekaletname,
5. Adres teyidi için ikametgah (yerleşim yeri belge).
Binanızda gaz kullanan ya da Abone Bağlantı sözleşmesi imzalamış olan var ise;
1. Her daire için tapu sahiplerinin kimlik (üzerinde TC kimlik no bulunan) fotokopisi.
2. Abonelik başkası adına yapılacak ise noter onaylı vekaletname. 
Abone Bağlantı sözleşmenizi imzaladıktan sonra GAZDAŞ tarafından yetkilendirilen Sertifikalı firmalardan biri ile anlaşarak GAZDAŞ'a iç tesisat projenizi onaylattırınız. Bu konudaki detaylı bilgiye “İç Tesisat İşlemleri” menüsünden ulaşabilirsiniz.
Proje onayınızı takiben Gazdaş ile Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi imzalamanız gerekmektedir.
Gerekli evraklar;
1. Ev sahibi iseniz; yerleşim yeri belgesi (ikametgah), kiracı iseniz yerleşim yeri belgesi (ikametgah) veya kira sözleşmesi fotokopisi,
2. Kimlik fotokopisi,
3. Yetkili tesisatçı firmanızdan alacağınız dairenize ait “Tesisat No”.
Evraklarınız kontrol edildikten sonra “Güvence Bedeli” yatırmanız gerekmektedir.

Güvence Bedeli; GAZDAŞ'ın Doğal Gazı kullanacak Abone'ye tahakkuk ettirdiği veya ettireceği alacaklarını garanti altına almak amacıyla abonelerden “Sözleşme Süresince Sadece bir defaya mahsus alınan ve Sözleşmenin iptali halinde T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksindeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilerek iade edilmek üzere” tahsil ettiği bedeldir.
Önemli Not: Dairede ev sahibi ya da kiracı, her kim oturuyor ise güvence sözleşmesi o kişi adına yapılmalıdır. 
Eğer dairenizde daha önce gaz kullanılmış ise lütfen Abonelik Rehberinde “İkinci Sözleşme” başlığını takip ediniz.

MERKEZİ SİSTEM ABONELİĞİ

Gaz kullanmak için ilk olarak GAZDAŞ'la Abonelik (Bağlantı) Sözleşmesi imzalayarak merkezi olarak abone olmamız için gerekli belgeler ise şöyle:

Abonelik (Bağlantı) Sözleşmesi için istenilen evraklar; 
1. Noter onaylı Apartman karar defteri (8 ve daha fazla daireli binalar için), 8 daireden daha az binalar için dilekçe,
Kararda kullanılmak istenen ısı sisteminin merkezi (kazan) olduğu belirtilmelidir. Karar maliklerinin sayı ve arsa payı oranında % 51 çoğunluğu ile alınmalıdır,
2. Bina yapı ruhsatı veya yapı kullanım izni (iskan) veya tüm dairelerin belediyeden onaylı emlak beyannamesi (izin veya ruhsat yok ise). Mimari projeden kat alan tablosu,
3. Her daire için tapu sahiplerinin kimlik (üzerinde TC kimlik no bulunan) fotokopisi,
4. Abonelik yönetici dışında başkası tarafından yapılacak ise noter onaylı vekaletname,
5. Apartman yönetimi kaşesi.
Abone Bağlantı sözleşmenizi imzaladıktan sonra GAZDAŞ tarafından yetkilendirilen sertifikalı firmalardan biri ile anlaşarak GAZDAŞ'a iç tesisat projenizi onaylattırınız. Bu konudaki detaylı bilgiye "İç Tesisat İşlemleri" menüsünden ulaşabilirsiniz.
Proje onayınızı takiben GAZDAŞ ile Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi imzalamanız gerekmektedir.
Gerekli evraklar;
1. Sözleşme yönetici dışında başkası tarafından yapılacak ise noter onaylı vekaletname,
2. Apartman yönetimi kaşesi,
3. Yetkili tesisatçı firmanızdan alacağınız Kazan dairenize ait “Tesisat No”.
Evraklarınız kontrol edildikten sonra “Güvence Bedeli” yatırmanız gerekmektedir.

Güvence Bedeli; GAZDAŞ'ın Doğal Gazı kullanacak Abone'ye tahakkuk ettirdiği veya ettireceği alacaklarını garanti altına almak amacıyla abonelerden “Sözleşme Süresince Sadece bir defaya mahsus alınan ve Sözleşmenin iptali halinde T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksindeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilerek iade edilmek üzere” tahsil ettiği bedeldir. Bu bedel, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2961 sayılı kararı çerçevesinde iki aylık maksimum tüketiminize denk olacaktır. 

 

Devam edecek…

 

Son Güncelleme: 02.02.2016 09:13
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol