mersin escort

Keşan Belediyesi, 122 Ada Mağdur Parsel Sahiplerine cevap verdi

122 Ada Mağdur Parsel Sahipleri 21 Ekim 2015'te konu ile ilgili açıklama yapmıştı

Keşan Belediyesi, 122 Ada Mağdur Parsel Sahiplerine cevap verdi

122 Ada Mağdur Parsel Sahipleri 21 Ekim 2015'te konu ile ilgili açıklama yapmıştı

26 Ekim 2015 Pazartesi 05:23
588 Okunma
Keşan Belediyesi, 122 Ada Mağdur Parsel Sahiplerine cevap verdi
 21 Ekim 2015 Çarşamba tarihli gazetemizde yer alan  122 Ada Mağdur Parsel Sahipleri kamu kurum ve siyasi parti yetkililerine seslendi: Keşan Belediyesi’nin Dört yol Kavşak projesinde aktif rol almasını bekliyoruz” başlıklı haber ile ilgili olarak Keşan Belediyesi cevap verdi. Keşan Belediyesi’nin 23 Ekim 2015 Cuma günü gazetemize göndermiş olduğu yazılı açıklama ile kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla gazetemizde çıkan haber ile ilgili açıklık getirildi. Keşan Belediyesi Başkan vekili İbrahim Dinç imzalı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Habere konu edilen olaylar-gerçeği tam olarak yansıtmamakla birlikte-konu ile ilgili gerekli araştırma yapılmaksızın özensiz şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuş ve kasten kamuoyunun yanıltılmasına sebebiyet vermiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

Habere konu edilen Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan ve proje kapsamında Keşan Belediye Başkanlığından talep edilen D110-02 Malkara-İpsala Devlet yolunun Keşan kavşağı imar planı değişikliklerinin işlenmesi talepleri ile ilgili olarak yasal süreç; 122 ada… parsel malikleri tarafından doğru izah edilmemiş, kullanılan ifadelerde gerek Belediyemiz, gerek Belediye Başkanı, gerek Başkan vekili sıfatıyla şahsım, gerekse imar komisyonunda yer alan meclis üyelerimiz töhmet altında bırakılmıştır.  Haberde  122 ada ….parsel maliklerinin konuyla ilgili görüşlerine yer verilirken, kullanmış oldukları aşağılayıcı ifadeler kişilik haklarımızı zedelenmiştir. İşbu nedenle tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla yasal süreci kamuoyuna duyurmak gereği hâsıl olmuştur. Buna göre;

Öncellikle belirtmek isterim ki, vekil olarak bırakılmamın tek sebebi genel seçimler sebebi ile Belediye Başkanımızın seçim çalışmalarına fiilen katılmasıdır. Bilindiği üzere Sayın Belediye Başkanımız her genel seçimden önce mutat şekilde izne ayrılarak bir Belediye Meclis üyesini vekil olarak bırakmaktadır. Vekil olarak bırakılmamda haberde yer aldığının aksine herhangi bir art niyet veya özel bir amaç ( haberde kastedilen amaç) bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, habere konu olayın teknik açıklaması ise aşağıda ayrıntıları ile yer almaktadır.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 27.08.2015 Tarih ve 41295115-752.99 / 170950 Sayılı Yazı ile, Bölge Müdürlüğü sorumluluk ağında yer alan D-110-02 KKNO’lu Malkara-İpsala Devlet Yolu’nun Keşan Kavşağı için hazırlanan Edirne İli, Keşan İlçesi, Kent Merkezi Karayolu Geçişi Uygulama İmar Plan Değişikliği talebine tarafımızca 07/10/2015 Tarih ve 1164 Sayılı yazımız ile cevap verilmek suretiyle İTİRAZ edilmiştir.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün D-110-02 KKNO’lu Malkara-İpsala Devlet Yolunun Keşan Kavşağı, Belediyemiz sorumluluğundaki imarlı sahadan geçmektedir. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün 27.08.2015 tarih ve 170950 sayılı yazısında imar planları ile yol güzergâhı ve kamulaştırma planlarının uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Belediyemizce uygun görülmesi halinde Edirne İli, Keşan İlçesi, Kent Merkezi Karayolu Geçişi Uygulama İmar Plan Değişiklik teklifinin onaylanması istenmiştir. Resmi yazı, 09.09.2015 tarih ve 3828 sayı numarası ile kayda alınmıştır. Dosya eki imar plan değişikliği paftaları ise 23/09/2015 tarihinde kargo yolu ile İdaremize ulaşmıştır. Konu ile ilgili gerekli incelemeler İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.

122 ada …parsel maliklerinin itirazlarının tarafımızca kasten dikkate alınmadığı ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne tarafımızca yapılan itirazlar içerisinde taleplerinin yer almadığı, 30 günlük sürenin gecikmesi için çaba sarf edildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Şöyle ki; Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik’in 3. Maddesinin 36. Bendine istinaden karayollarında düzenli ve güvenli geçişleri sağlamak için yanyol yapımı teşvik edilmektedir. Keza İdaremizce yapılacak imar plan revizyonu ile ilgili olarak Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne görüş sorulmuş, ilgili Kurum tarafından imar planlarında yerel trafik için karayolu sınır çizgisi dışında her iki taraftan toplayıcı yol niteliğinde Belediye imar yolu planlanmasının gerekli görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir. Gerek yasal düzenleme gerekse Karayolları tarafından İdaremize verilen görüş doğrultusunda 122 ada … parsel maliklerinin itirazları değerlendirilmiştir. Buna göre Karayolunun geçeceği güzergah üzerinde yer alan 122 ada... parsel maliklerinin taşınmazlarını etkileyecek yanyol yapımı, trafik düzeni ve güvenliği açısından tercih edilebilir niteliktedir. Yine Karayolları tarafından talep edilen imar plan değişikliği plan hükümlerinde de bu husus ayrıca gözetilmiştir. İşbu nedenle Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne 30 günlük süre içerisinde tarafımızca yapılan itirazlar içerisinde 122 ada… parsel maliklerinin itirazlarına gerek Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik ilgili maddeleri, gerekse Karayolları tarafından tarafımıza verilen görüş doğrultusunda yer verme zorunluluğumuz bulunmamaktadır, lakin buna rağmen tarafımızca (122 ada…parsel maliklerinin dilekçelerinin de itirazlarımızdan sonra gelmesinden ötürü) 122 ada... parsel maliklerinin itirazlarına - sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşlarımızın haklarının zayi olmaması için tüm iyi niyetimizle – EK İTİRAZ ( 122 ada… parsel malikleri ise 14.10.2015 tarihinde itirazlarını İdaremize sunmuş olup işbu itirazlar 23.10.2015 tarih ve 1223 sayılı yazımız ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne gönderilmek suretiyle 07.10.2015 tarihli itirazlarımıza ek itiraz olarak gönderilmiştir.) olarak iletilmiştir.  

İşbu nedenle tarafımızca herhangi bir kasıt, kötü niyet güdülmemiştir. Kaldı ki kavşak ve bağlantı yolları etüd projesi ile bu proje kapsamında kamulaştırma planları ve imar plan değişiklikleri ilgili Kurum tarafından yaptırıldığından ilk başvuru mercii Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüdür ve 122 ada… parsel maliklerince Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne doğrudan itirazlar yapılmıştır. İtirazların ilgili Kurum tarafından dikkate alınmaması halinde de 122 ada… parsel maliklerinin yasal yollara başvurma hakları mevcuttur.

Yine TOKİ, TCDD, KGM gibi kuruluşlar plan değişikliklerini re’sen işleme ve onaylama yetkisine haizdir. Nitekim 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19. Maddesinin 3. Bendi uyarınca Karayolları Genel Müdürlüğü’nün imar plan değişikliklerini RE’SEN ONAYLAMA YETKİSİ bulunmaktadır. İşbu nedenle Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan imar plan değişiklikleri, Keşan Belediye Meclisi tarafından onaylanmasa dahi Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından imar planlarına re’sen işlenip bakan tarafından onaylanmak suretiyle kesinleşecektir.

Bilgilerinize saygıyla arz olunur.”

Son Güncelleme: 27.10.2015 07:42
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol