Keşan Sosyal Hizmetler Merkezi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı kutladı: “Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelli”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Keşan Sosyal Hizmetler Merkezi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili bir açıklama yaparak, engellilere yönelik yapılan çeşitli hizmet modelleri hakkında bilgiler verdi.

Keşan Sosyal Hizmetler Merkezi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı kutladı: “Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelli”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Keşan Sosyal Hizmetler Merkezi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili bir açıklama yaparak, engellilere yönelik yapılan çeşitli hizmet modelleri hakkında bilgiler verdi.

Medya Keşan
Medya Keşan
10 Mayıs 2022 Salı 09:44
Keşan Sosyal Hizmetler Merkezi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı kutladı:  “Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelli”

MEHMET AYTAÇ

Keşan Sosyal Hizmet Merkezi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi engelli olarak tanımlanmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engellidir ve her yıl çeşitli hastalıklar ve trafik kazaları gibi nedenlerle engelli sayısı artmaktadır.

Birleşmiş Milletlere üye olan ülkeler 1982 yılından beri her yıl 10-16 Mayıs haftasını Engelliler Haftası olarak değerlendirmektedir. Engelliler Haftası süresince engellerin aşılabilmesi, engelli bireylerin eğitimi ve onların topluma daha iyi kazandırılması gibi konular üzerinde durulmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Keşan Sosyal Hizmet Merkezi’nde engellilere yönelik çeşitli hizmet modelleri sunulmaktadır:

1- Evde Bakım Hizmeti Modeli:

Evde Bakım Hizmeti modelinde engelli bireyin sağlık kurulu raporuyla Tam bağımlı (ağır engelli) olduğunu belgelendirmesi gerekir. İki tür evde bakım hizmeti modeli bulunmaktadır. Bakacak kimsesi olan bakıma muhtaç engellinin, aynı evde yaşadığı kişilerin gelirinin kişi sayısına bölündüğünde bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olması gerekir. Bu koşulları sağlayan engelli ve bakıma muhtaç bireylerin bakımının sağlanması için evde bakım ücreti bağlanmaktadır. Diğer hizmet modelinde ise; engellinin bakacak kimsesi yoksa birey bakım merkezine yerleştirilir ve tüm ihtiyaçları karşılanır, bakımı ücretsiz olarak sağlanır.

2- Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca bakıma muhtaç engelli bireylere sağlanan bir diğer hizmet ise Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri’dir. Evde Bakım Hizmetinin şartlarını sağlamayan bakıma muhtaç engelli bireylerin Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine yerleştirilmeleri hususundaki işlemler kurumumuz tarafından yapılmakta ve takip edilmektedir.

3- Engelli Kimlik Kartı Hizmeti Modeli:

Engelli bireylere yönelik uygulanan bir başka hizmet modeli Engelli Kimlik Kartı teminidir. Bu kimlik kartları sağlık raporunda %40 ve üzeri engelli olduğu belirtilen bireylere çıkartılır. Engelli Kimlik Kartı sayesinde ulaşım başta olmak üzere birçok alanda ücretsiz ya da indirimli hizmetten faydalanılmaktadır. Sağlık raporunda “Tam bağımlı” “Ağır Özürlü: Evet” ibaresi yer alan bireylerin ise refakatçileri de engelli kişiyle birlikte aynı haklardan yararlanmaktadır.

4-Araçlarda Vergi İndirimi:

Özel Tüketim Vergisi Kanununda 5228 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu malül ve engellilere sağlanan ÖTV istisnasının kapsamı genişletilmiş ve engel derecesi % 90’ı aşanların herhangi bir mekanik ilave veya tadilat yapılması şartı olmaksızın yurt içinden veya yurt dışından iktisap ettikleri taşıt araçlarından ÖTV tahsil edilmemesi sağlanmıştır. Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır. Görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engellilerde yasadan yararlanabilmektedir.

5-2022 Sayılı Kanuna Göre Bağlanan Aylık:

Toplumda genellikle “engelli aylığı” olarak bilinen ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun” ilgili maddelerince bağlanan aylıktır. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. Engel oranına göre aylığın miktarı değişmektedir. Engelli aylığından

-Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan,

- Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

- Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

 - Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

 - Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

- Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış

engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

Merkezimizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verdiği yetkiler doğrultusunda, toplumdaki engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalar yürütülmektedir. Keşan Sosyal Hizmet Merkezi olarak, engelli vatandaşlarımızın günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla belirlenmiş olan Engelliler Haftası’nı kutlarız.

Her engelli, kendisine imkân verilirse topluma engelsiz bireyler kadar yararlı olabilir. Unutmayalım ki; yaşamımızın bir yerinde, bir nedenle biz de engelli olabiliriz.”

                               

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol