Nanta: “Keşan Belediyesi çağı yakalamadır”

AK Parti Keşan Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çevre Mühendisi Beyhan Nanta dün yaptığı açıklamada, Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) eliyle yapılan Katı Atık Bertaraf Tesisi’nden etrafa çöplerin uçması ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Nanta: “Keşan Belediyesi çağı yakalamadır”

AK Parti Keşan Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çevre Mühendisi Beyhan Nanta dün yaptığı açıklamada, Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) eliyle yapılan Katı Atık Bertaraf Tesisi’nden etrafa çöplerin uçması ile ilgili değerlendirmede bulundu.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 09:16
Nanta: “Keşan Belediyesi çağı yakalamadır”

 AK Parti Keşan Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çevre Mühendisi Beyhan Nanta dün yaptığı açıklamada, Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) eliyle yapılan Katı Atık Bertaraf Tesisi’nden etrafa çöplerin uçması ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Nanta, çevre bilincinin gelişmesi ve bu bilincin uygulanması için Keşan Belediyesi’nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini söyleyerek “İlçemizde atıkların toplanması aşamasında sorunlar yaşanmaya halen devam etmektedir. Bunun yanında depolanması ve bertarafında da yeni çevresel sorunlarla karşılaşmaktayız.” diye konuştu.

Açıklamasını atık yönetim yönetmeliği hakkında bilgi vererek sürdüren Nanta, “Konu ile ilgili mevzuatımız ise oldukça geniştir. Yönetmeliğe göre belediyelerin görev ve sorumlulukları, Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il, ilçe ve belde belediyeleri; sorumlulukları çerçevesinde atık işleme tesislerini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle, ilgili tesislere çevre lisansı almak/aldırmakla, atıkların yönetimi kapsamında, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla, atık yönetimi ile görevli personelin periyodik olarak eğitimini sağlamakla, sağlık kontrolünden geçirmekle, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması ve organizasyonunun yapılması ile gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmakla ve diğer koruyucu, önleyici tedbirleri almakla, yönetiminden sorumlu olduğu atıkların taşımasında kullandıkları araçların kaydını tutmakla, araç takip sistemi kurmakla ve talep edilmesi halinde kayıtları Bakanlığa ve il müdürlüğüne sunmakla, yükümlüdürler. İl, ilçe ve belde belediyeleri; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere uymakla, yönetiminden sorumlu olduğu atıkların oluşumunun önlenmesi ve atık azaltımını da içeren atık yönetim planlarını hazırlamak, il müdürlüğüne sunmak, bu plan doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve gerekli önlemleri almakla, atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilen tesisleri imar planına işlemekle, belediye atıkları ile ilgili mevzuat kapsamında yönetiminden sorumlu olduğu atıkları kaynağında ayrı toplamak/toplattırmakla ve ikili toplama sistemlerini kurmak/kurdurtmakla, toplanan atıklara ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmakla, bakanlığın belirleyeceği esaslara uygun olarak atık getirme merkezi kurmak/kurdurtmakla, yönetiminden sorumlu olduğu atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını, taşınmasını ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. 29 Nisan 2009 Tarih ve Sayı: 27214 ile Resmi Gazetede Yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Çevre izin veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması yönetmeliğinin 6. maddesine göre; çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır. Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde belirtilen faaliyet ve tesislerin başvuru dosyalarında Ek-3’te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur. İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması müteselsilen sorumludur. Geçici faaliyet belgesi verilmesi için ise;  (1) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili merciye, e-başvuru yapar. 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen işletmeler, izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini başvuru formunda belgelemek zorundadırlar. Tüm işletmelere, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için yetkili merci tarafından en fazla bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilebilir.” dedi.

ÇÖPLERİN UÇUŞMASI ÖNLENMELİDİR

Nanta, son olarak şunları söyledi: “Görüldüğü gibi konu ile ilgili mevzuatımız oldukça eskidir ve uygulamalar ülke çapında başarılı bir şekilde yürütülmektedir. İlçemizde Katı atık bertaraf ve depolama tesisi kurulmuş olmasına rağmen ne yazık ki verimli ve mevzuata uygun çalıştırılmadığı görülmektedir. Tesis tel çitinin plastik atıklarla kaplanmış olduğu çöplerin uçuştuğu hatta çevrede bulunan tarlaları kapladığı tespit edilmiştir. Tesiste oluşan koku ise çevre yolundan bile yoğun şekilde hissedilmektedir. Katı atık bertaraf ve depolama tesisinin çevresinin dışarıdan görülmeyecek şekilde tamamen kapatılması ve çöplerin uçuşması önlenmelidir. Çöplerden sızan suyun uygun şekilde toplanarak arıtmaya verilmesi ve çöplerde kokuşmanın önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. Tesisin başarılı bir şekilde işletilmesi amacıyla sürekli kontrol altında tutulması ve koku vb. ölçümlerin yaptırılması gereklidir. Keşan Belediyesi’nin atıkların toplanmasından depolanmasına ve de bertarafına kadar daha profesyonel ve mevzuata uygun başarılı bir belediyecilik uygulaması yapması beklenmektedir. Keşan Belediyesi Keşan halkının hak ettiği daha modern ve verimli atık ve çevre yönetim hizmeti sağlamayı amaçlamalı ve çağı yakalamadır.”

Son Güncelleme: 18.08.2016 09:57
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol