Saros'a yapılacak likit doğalgaz limanı için 'ÇED olumlu' kararına mahkemeden 2’nci iptal

Keşan’a bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına BOTAŞ tarafından yapılması planlanan Likit Doğalgaz Taşıma Yükleme Limanı'na (FSRU), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporu vermesine karşı Saros Dayanışma Gönüllüleri, Edirne İdare Mahkemesi'nde açtığı iptal davasını 2’nci kez kazandı.

Saros'a yapılacak likit doğalgaz limanı için 'ÇED olumlu' kararına mahkemeden 2’nci iptal

Keşan’a bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına BOTAŞ tarafından yapılması planlanan Likit Doğalgaz Taşıma Yükleme Limanı'na (FSRU), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporu vermesine karşı Saros Dayanışma Gönüllüleri, Edirne İdare Mahkemesi'nde açtığı iptal davasını 2’nci kez kazandı.

Medya Keşan
Medya Keşan
30 Haziran 2021 Çarşamba 10:14
Saros'a yapılacak likit doğalgaz limanı için 'ÇED olumlu' kararına mahkemeden 2’nci iptal

HABER MERKEZİ

Saros Dayanışma Gönüllüleri, bazı siyasi parti temsilcileri ve STK’ların da katılımıyla Edirne İdare Mahkemesi'nin iptal kararıyla ilgili, dün, saat 12.30’da Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, Edirne İdare Mahkemesi’nin Saros FSRU ÇED olumlu kararını 2’nci kez iptal ettiğini ifade ederek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını uyarıyoruz. Mahkeme iptal kararını derhal uygulayın ve liman inşaatını ve boru hattı yapımını hemen durdurun. Saros Körfezi için uzun süredir beklediğimiz Adalet, nihayet ses verdi. 3 yıllık mücadelemizde Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi olarak hukukun üstünlüğüne inancımız ve büyük Saros dayanışmasının sonucu ÇED oyununu bozduk. Sahillerde uygulanmakta olan İnşaat yasağına rağmen Botaş gece gündüz durmadan büyük gürültülerle çevredeki tüm halkı uyutmadan inşaata devam etti. Halkın iradesinin de haklarının da yok sayıldığı liman inşaatının ve boru hattının hukuksuzluğu bilimsel raporlar ve ikinci iptal kararı ile hüküm altına alınmıştır. Bakanlık ve Botaş bilime ve yargı kararına saygı göstermek ve inşaatı hemen bugün Anayasa gereği durdurmak zorundadır” dedi.

DENİZİMİZİ TÜM KÖTÜLÜKLERDEN KORUMAYA BİLİNÇ, KARARLILIK VE DAYANIŞMAYLA DEVAM EDECEĞİZ

Hasan Karagöz, açıklamasına şu sözlerle devam etti: “BOTAŞ’ın ‘yangından mal kaçırır gibi’ deyimini doğrularcasına, alelacele boruları döşeyerek, iskele kazıklarını dikerek, ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’  diyebilmek için mi bilinmez büyük bir hızla çalıştı. Ama artık yargı bu hukuksuzluğa son verdi. BOTAŞ ve yüklenici firmanın bu gayretleri, resmi ve bilimsel bilirkişi raporlarının başından beri işaret ettiği gibi, kamu kaynaklarının boşa gideceğini ve doğal varlıklarımızın yok olacağını bir kez daha ortaya koymuş, haklılığımızı kanıtlamıştır. Bu güne kadar binlerce kez söyledik. Saros Körfezinin denizine, kıyısına, ormanına, canlı yaşamına kast edilerek, arazi  sahipleri ve köylülerin mülkiyet haklarını çiğneyerek, doğamıza verdiğiniz geri dönülmez zararlar yanınıza kalmayacaktır.

Birazdan Avukatımızın açıklayacağı Edirne İdare Mahkemesinde süren 1.ÇED iptal davamızın 2. karar sonucuna göre BOTAŞ'ın sadece dış ticaret amacıyla Saros Körfezine yaptığı bu vandalizme Edirne İdare Mahkemesi iptal kararıyla dur demiştir. Bu haksız, hukuksuz zulüm yeter!  Durdurun artık bu vandallığı ve Saros’dan hemen çıkın. Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi olarak, bu proje nedeniyle yeryüzünden, su dibine kadar her yok olan canlının, talan edilen doğal yaşamın hakkını aradığımız gibi hukuk ve bilim tanımaz tavırlarınızla verdiğiniz zararların da Saros’u terk etmenizin de takipçisi olacağız. 10 Temmuz 2021 günü Keşan’da yurdun dört bir yanından gönüllülerimizle bir araya gelerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve BOTAŞ’ın Saros’a yaptıklarını hep birlikte haykıracağız.

Saros Körfezinin tüm kıyılarını, doğal yaşamı, denizimizi tüm kötülüklerden korumaya bilinç, kararlılık ve dayanışmayla devam edeceğiz”

DENİZE, TARLALARA VE ORMANLARA VERİLEN TÜM ZARARLARI GİDERMEK VE TELAFİ ETMEK ZORUNDADIRLAR

Saros Dayanışma Gönülleri Komisyonu ve Trakya Platformu Sözcüsü Avukat Bülent Kaçar, Edirne İdare Mahkemesi'nce, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin, davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müdahil BOTAŞ şirketinin usule dair itirazları yerinde görülmeyerek Saros FSRU Limanı inşaatı için 2019 yılında verilen ÇED olumlu kararının bilime ve hukuka aykırılığı nedeniyle gerekçeli iptal kararının tebliğ edildiğini ifade ederek, Edirne İdare Mahkemesinin 2020/938 Esas ve 2021/943 Karar sayılı 11 Haziran 2021 tarihli gerekçeli kararına göre İnşaat Mühendisliği Yönünden, bölgede elde edilen değerlerin kıyı yapıları ve yakın kıyı bölgesindeki etkilerinin (sediment yığılması ya da kıyı erozyonu ve liman içi sirkülasyonu gibi) raporda değerlendirilmediği, bu muhtemel sonuçlar karşısında yapısal modifikasyonlar/iyileştirme yöntemlerinin açıklanmadığı, bu kapsamda Mart 2019 tarihli Nihai ÇED raporunun kıyı boyu katı madde hareketinin getireceği belirsizlikler, buna karşı alınacak önlemler açısından yetersiz durumda olduğu, ayrıca liman içi sirkülasyon ile ilgili belirleyici bir çalışma ve yapının buna uygun hale getirilmesi ile ilgili çalışma (modelleme) ve değerlendirmelerin yetersiz olduğu, jeoloji-Hidrojeoloji Mühendisliği açısından ise jeolojik bilgi girdisi  üzerine  jeolojik  ortamın  mühendislik  tanımlamasının  yapılmadığı, mühendislik  ortam  tanımlaması  sonucu  kurulacak  hidrojeolojik  modelin  de  ÇED  raporunda  yer  almadığı, ÇED raporunda verilen veri girdisinin hidrojeoloji ile ilgili kesin proje aşamasında yapılması  gereken  çalışmaları  kapsayamayacağı dikkate alındığında,  Mart 2019 tarihli Nihai ÇED Raporunun Hidrojeoloji başlığı altında verilen bilgilerin kapsam açısından yetersiz olduğu görülmekle; Mart 2019 tarihli Nihai ÇED Raporunda İnşaat Mühendisliği ve Jeoloji-Hidrojeoloji Mühendisliği açısından belirtilen eksikliklerin ÇED raporunu bu yönlerden kusurlandırıcı nitelikte olduğu anlaşıldığından, Saros FSRU projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19/04/2019 tarih ve 5473 No'lu ‘Çevresel etki değerlendirmesi olumlu’ kararında İnşaat Mühendisliği ve Jeoloji-Hidrojeoloji Mühendisliği yönünden hukuka uyarlık bulunmadığından dava konusu işlemin iptaline, Danıştay Başkanlığı nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verilmiştir. Anayasa’nın 138’nci maddesine göre ‘Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez İdari yargılama usul kanununun 28’inci maddesine göre ‘idare mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur’ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve BOTAŞ, Saros FSRU Limanı ve Kara Boru Hattı inşaatını derhal durdurarak denizimizden, tarlalarımızdan ve ormanlarımızdan derhal çıkmalıdır. Anayasanın 125’inci maddesine göre ‘İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür’ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdiği hukuksuz ÇED Olumlu Kararı nedeniyle Botaş şirketi de bilime ve hukuka aykırı hazırlattığı ÇED raporunu nedeniyle Saros Körfezi’nde denize, tarlalara ve ormanlara verilen tüm zararları gidermek ve telafi etmek zorundadırlar. Devlet kurumları olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve BOTAŞ şirketi Anayasaya ve kanunlara karşı gelmekten derhal vazgeçmeli, halkın iradesine ve yargı kararına hemen bugün saygı göstermelidir. Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi bileşenleri Keşan Kaymakamlığına Saros FSRU Gemi İskelesi ÇED olumlu kararının iptaline dair Edirne İdare Mahkemesi’nin kararının derhal uygulanması için bugün dilekçe vereceklerdir” diye konuştu.

Açıklamanın ardından Saros Gönüllüleri, mahkeme kararına istinadan Keşan Kaymakamlığı’na FSRU inşaatının durdurulması için dilekçe verdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol