Tarım arazisi altına, patlayıcı madde deposu

Kaçar: “Yürütmeyi durdurma talebinden bulunduk”

Tarım arazisi altına, patlayıcı madde deposu

Kaçar: “Yürütmeyi durdurma talebinden bulunduk”

24 Ağustos 2017 Perşembe 00:53
Tarım arazisi altına, patlayıcı madde deposu

HABER MERKEZİ

Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği, Uzunköprü'ye bağlı Saçlımüsellim Köyü'ndeki tarım arazisinde bir özel şirket tarafından planlanan patlayıcı madde deposu için yapılan imar planı değişikliğinin iptaline yönelik Edirne İdare Mahkemesi'ne açılan dava sürerken inşaata başlanılması üzerine aynı davayı yargıya bir kez daha taşıdı.
Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği Vekili Av. Bülent Kaçar tarafından Edirne İdare Mahkemesi Başkanlığı'na yürütmeyi durdurma talebi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açılan davada, şirketin Edirne İl Özel İdaresi'nden inşaat ruhsatı alarak dava konusu tarım arazilerine dozer ve iş makineleriyle girdiğine dikkat çekilerek özetle şöyle denildi: “Dava konusu plan değişikliği ile plan hiyerarşisi yok edilmektedir. Plan değişikliği ile kamusal çıkar değil Trakya bölgesinin tarımsal vizyonuna aykırı tehlikeli bir faaliyet yürütecek özel bir şirketin anlık yatırım çıkarı gözetilmektedir. Bu plan değişikliği domino etkisi yaratarak başkaca tarım dışı yatırımları bölgeye çekecektir. Bölgedeki sanayileşmenin yarattığı büyük ve yaşamsal kirliliğin önlenemediği gerçeği karşısında söz konusu faaliyet ile ekolojik dengenin bozulmasının ve de tarım alanları tahribatının artacağı tartışmasızdır. Bölgenin coğrafyası gereği çevredeki tüm tarım alanları açısından ciddi bir tehdit ortaya çıkmaktadır.  Yüzyıllardır bölgede yaşayan insanların bir süre sonra göç etmesi, tarihsel, sosyal, kültürel, geleneksel ilişkilerin son bulması, bölge halkının çocukluğunu geçirdiği ata yadigârı yerlere tarım dışı yatırım baskısı oluşacaktır. Kısaca yöre insanları köklerinden koparılacaktır. Plan değişikliği sonucu şimdi de inşaat ruhsatı alan ve dozerlerle sahada hafriyata başlayan işletmenin bölgenin doğal bitki örtüsünü, tarım alanlarını olumsuz etkilediği, çevre sağlığı ve canlı yaşamı için risk oluşturduğu, telafisi imkansız zararlar doğurduğu çok açıktır. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, bilirkişi raporu heyetinize sunulduktan sonra yeniden karar verilmek üzere durdurulabilir. Kaldı ki idarenin savunması alınmış olup tarafların gösterdiği delillerde toplanmıştır. Sayın mahkemece keşif esnasında bölgenin tarımsal özellikleri, ormana yakınlığı, büyük özel meyve bahçelerinin varlığı bizzat mahallinde tarafların beyanları alınarak gözlemlenmiştir. Tehlikeli bir faaliyet olan Patlayıcı Madde Deposu için yapılan plan değişikliği 1/100000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı hükümlerine, plan notlarına, plan açıklama raporuna, Plan vizyonuna açıkça aykırıdır. Tehlikeli bir faaliyet olan Patlayıcı Madde Deposu için yapılan plan değişikliği 1/25000 ölçekli Edirne İli Çevre Düzeni Planı hükümlerine, plan notlarına, plan açıklama raporuna, Plan vizyonuna da açıkça aykırıdır. Tehlikeli bir faaliyet olan Patlayıcı Madde Deposu için yapılan plan değişikliği Türkiye'nin ulusal mevzuatı ile taraf olduğu Uluslar arası Sözleşmelere ve Taahhütlere aykırılık teşkil etmektedir. Şöyle ki; Ülkenin en verimli toprak arazilerinin içinde kurulmak istenen Patlayıcı Madde Deposu Toprak Koruma Kanununa aykırı niteliktedir. İptali istenen işlem; ulusal mevzuata ve T.C.'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere dolayısıyla açıkça hukuka aykırıdır. Plan değişikliğine bağlı olarak şirket Edirne İl Özel İdaresinden inşaat ruhsatı almış ve proje alanına dozer ve iş makineleriyle girmiştir. İYUK’ta düzenlenen telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumu doğmuştur. Doğanın ve ekolojik dengenin daha fazla bozulmaması açısından sayın mahkemenizce keşifte yapılan gözlem ve tespitler ve elde edilen bilgi ve belgeler kapsamında ivedilikle dava konusu plan değişikliği işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Bu çerçevede, insan ve canlı yaşamının devamlılığı adına, su konusunda sağlıklı, adil ve sürdürülebilir çözümler üretilebilmesi için, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının bir insan hakkı olarak ve kamusal bir anlayışla ele alınması gerekmektedir. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, dava konusu edilen işlemin  hukuka aykırılığı açıktır. Hukuka aykırı olan bu işlemin uygulanması halinde doğada ve insan yaşamında yaratacağı zararların giderimi olanaksızdır. 2577 Sayılı Yasanın 27/2'nci maddesindeki iki koşul da gerçekleştiğinden, dava konusu işlem hakkında, zaman geçirmeden yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir.”

Google Play Store’dan Medya Keşan uygulamasını indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ

Apple Store’dan Medya Keşan uygulamasını indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ

Facebook sayfamız için BURAYA TIKLAYINIZ

Twitter için BURAYA TIKLAYINIZ

Instagram için BURAYA TIKLAYINIZ

Google plus için BURAYA TIKLAYINIZ

Youtube Kanalımız için BURAYA TIKLAYINIZ

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol