Belediye’nin 2021 yılı Denetim Raporu görüşüldü Belediye’nin 2021 borcu 180 milyon 581 bin TL, devreden alacağı 50 milyon 118 bin TL

Keşan Belediye Meclisi’nin Nisan ayı Olağan Toplantısı’nın ikinci oturumu dün Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye’nin 2021 yılı Denetim Raporu görüşüldü Belediye’nin 2021 borcu 180 milyon 581 bin TL, devreden alacağı 50 milyon 118 bin TL

Keşan Belediye Meclisi’nin Nisan ayı Olağan Toplantısı’nın ikinci oturumu dün Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Medya Keşan
Medya Keşan
13 Nisan 2022 Çarşamba 09:43
Belediye’nin 2021 yılı Denetim Raporu görüşüldü  Belediye’nin 2021 borcu 180 milyon 581 bin TL, devreden alacağı 50 milyon 118 bin TL

MEHMET AYTAÇ

Ak Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal’ın annesi Saadet Aksal’ın vefatı nedeniyle Meclis olarak taziye sunulmasıyla başlayan oturuma meclis üyeleri Barbaros Tokgöz, Erhan Engin, Volkan Erkan, Mithat Bulut, Nuran Uslu ve Mehmet Selim Aras, mazeretleri nedeniyle izinli sayıldılar.

Toplantıda ilk olarak 2021 yılına ait Denetim Komisyonu İnceleme ve Araştırma Raporu okundu. Raporu Keşan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Hasan Balcı okudu.

TAHİMİNİ GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANI %77

Raporu okuyan Hasan Balcı, Keşan Belediyesi’nin 2021 yılı gelir ve giderleri ile tahsilâtlarının incelendiğini belirterek raporun hazırlandığını söyledi. Rapora göre 2021 yılı toplam gelir bütçesinin 174 milyon 900 bin TL olduğu tahmin edilirken, İller Bankası’ndan da 53 milyon TL borçlanma düşünüldü. Kesinleşen toplam gelir 176 milyon 973 bin 627 TL, 2021 yılından devreden tahakkuk 39 milyon 180 bin 256 TL oldu. Yıl içinde yapılan tahakkuk, 188 milyon 70 bin 760 TL olurken, toplam tahakkuk 227 milyon 251 bin 16 TL oldu. Yıl içinde yapılan tahsilât, 177 milyon 132 bin 791 TL olarak gerçekleşti. Tahakkuktan terk ise 159 bin 163 TL oldu. 2021 yılı net tahsilâtı 176 milyon 973 bin 627 TL olarak bildirildi. Tahsil edilemeyip 2022 yılına devir 50 milyon 118 bin 225 TL olarak açıklandı. 2021 yılı gelir bütçesi gerçekleşme oranı %77 oldu.

TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİNİN GERÇEKLEŞME ORANI %91

Raporda 2021 yılı tahmini gider bütçesinin 227 milyon 900 TL olduğu açıklandı. Önceki yıldan devreden ödenek, 18 milyon 376 bin 777 TL olurken, toplam ödenek 246 milyon 276 bin 777 TL olarak açıklandı. Yıl içinde kullanılan ödeneğin 223 milyon 230 bin 166 TL olduğu bildirilen raporda, sonraki yıla devreden ödeneğin de 15 milyon 87 bin 465 TL olduğu açıklandı. İmha edilen ödenek ise 7 milyon 959 bin 145 TL oldu. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı da %91 oldu.

DENETİM KOMİSYONU’NUN TENKİT VE ÖNERİLERİ

Hasan Balcı’nın rapor sunumunun ardından Denetim Komisyonu Başkanı Olcay Soran, komisyonun tespit ettiği hata ve eksiklikler ile bunlara ait önerileri sıraladı.

Soran’ın Meclis’e sunduğu rapor şöyle:

1-Erikli İçme suyu getirme projesinde incelemelerimiz sonucu tespit edilen hatalar ve eksikler:

a) İhale şartnamesinde 22, 23 ve 24 nolu iş kalemleri olan 2 adet 500 m3 ve bir adet 2.000 m3 su deposu yapım işlerinde ihale şartnamesine uymadan yapılan hatalı ödemeler tespit edilmiştir. Bu ödemeler su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü ve belediye başkanının imzası ile yapılmıştır.

b) Sözleşmede bulunmayan su isale hatlarının işletme planı ve şebeke hatlarının sayısal işletme planı yapılabilmesi için harita ölçümleri olması gerekmektedir. Şartname hazırlanırken unutulmuş bunun için iş artışına gidildiği tespit edilmiştir.

Fakat sonra özel teknik şartname incelenince, şartnamenin 24 üncü maddesinde bu iş kalemlerinin olduğu görüldü. Sonuçta aynı işe iki defa para ödendiği tespit edilmiştir.

c) Hak edişler hesaplanırken bayındırlık fiyatlarının yanlış hesaplanmasından dolayı iş kalemlerinde 1.000.000 (bir milyon) TL ye yakın fazla ödeme tespit edilmiştir.

d) Önceki meclis toplantılarında iş fazlaları ile ilgili sorduğumuz soruda, su ve kanalizasyon işleri müdürümüz hattın uzamadığını aksine kısaldığını söylemiştir.

Yapılan incelemede hatalı keşiften dolayı 1.805 metre hat artışı tespit edilmiştir.

e) Açılan üç kuyu için iş artışına gidildiği tespit edilmiştir. Bu iş artışının gerekçesi olarak mevcut kuyuların yetersiz olduğu belirtilmiştir. Buradan anlaşıldığı üzere belediye meclisine mevcut kuyuların debileri ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir. Yapılan iş artışından dolayı 300.000 (üç yüz bin) TL maliyet artmıştır.

f) Süre uzatılmasından kaynaklanan, fiyat farklarının yüzde yüz artması sonucu belediyemize ilave olarak 2.000.000 (İki milyon) TL yük binmiştir. 6 aylık ihalede 9 aylık süre artışı hesaplanamamıştır.

g) 35 nolu iş kalemi olan İçme suyu abone bağlantı hattı yapım işi şartnamede varken ve bu konu ile ilgili iş artışı yapılmışken iş kaleminin müteahhide yaptırılmadığı tespit edilmiştir.

2- Keşan Belediyesi su ve kanalizasyon tamir ve yapım işi ihalesi ile ilgili yapılan incelemedeki hata ve eksiklikler:

a) İşi yapan müteahhit firmaya bir yıl boyunca belediye envanterindeki su sarf malzemelerinin %11 fiyat farkı ile plastik malzemelerin ise fiyat farksız verildiği tespit edilmiştir.

Yapılan piyasa araştırmasında belediye tarafından verilen malzemeler yüzde yüzün üzerinde fiyatlanmış olduğundan, belediye bu uygulamadan dolayı zarara uğramıştır.

b) Keşan Belediyesi tarafından işi alan müteahhit firmaya kiralanan kuka (kanal açma aracı) aylık 8.800 (sekiz bin sekiz yüz)TL gibi düşük bir rakamla kiralanmıştır. Kukanın bir yıl boyunca belediyeye yaptığı işlere karşılık 750.000 (yedi yüz elli bin) TL bedel ödenmiştir. Bu uygulamanın belediyemize 645.000 (altı yüz kırk beş bin) TL zarar verdiği tespit edilmiştir.

c) Keşan su ve kanalizasyon tamir ve yapım işi ihalesi yapılırken personel giderlerinde iktisat sağlanacağı söylenmişti. Fakat 2020 yılına göre 2021 yılında personel giderlerinin %66 arttığı tespit edilmiştir.

1.000 (bin) günlük ihale 11.300.000 (on bir milyon üç yüz bin) TL + KDV iken,  330 günde 6.400.000 (altı milyon dört yüz bin) TL para ödenmiştir. İhalenin bitimine kadar 16.000.000 (on altı milyon) TL ye ulaşacaktır. Geçen yılki denetim komisyon raporumuzda da belirttiğimiz gibi Keşan Belediyesinin bu örtülü özelleştirmeden 5 milyon gibi bir zararı olacaktır.

3- Keşan İlçesi Erikli sahilinde 19.12.2019 tarihinde DSİ’den kiralanan Tuz Gölü taşkın koruma tesisinin, Keşan Belediyesi ile DSİ arasında yapılan sözleşmenin 15. maddesine aykırı olarak (4 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 121. maddesinin i fıkrası gereği, bu sözleşme ile belirlenen haklar kısmen de olsa devredilemez) hükmü olmasına rağmen 3. bir şâhısa devredildiği görülmüştür. Yaptığımız incelemeye göre emlak ve istimlâk müdürlüğünde bu yerin üçüncü şahıslara kiralandığı ile ilgili bir sözleşme bulunamamıştır.  DSİ den kiralanan yerin kime, kaç yıllığına, kaç paraya hangi kanun maddesine dayandırılarak verilmiştir.

4-  Belediyenin 2021 yılı itibarı ile borç dökümü aşağıdadır.

Vergi Dairesi:7.560.681,56.TL                                                                                     

Vergi Dairesi Yapılandırılmış: 6.022.461,35.TL 

TOPLAM VERGİ DAİRESİ BORCU:13.583.142,91.TL 

 SGK: 6.864.630,49.TL                                                                                     

SGK Yapılandırılmış: 26.066.505,69.TL                                                                               

TOPLAM SGK BORCU: 32.931.136,18.TL                                                                                

Emekli Sandığı: 1.525.363,88.TL                                                                                 

Emekli Sandığı Yapılandırılmış: 1.928.507,65.TL  

TOPLAM EMEKLİ SANDIĞI BORCU: 3.453.871,53.TL 

İLLER BANKASI BORCU: 61.770.731,50.TL                                         

PİYASA BORÇLARI: 31.151.828,59.TL                                                                            

Personel Şirketine: 18.821.878,85.TL                                                                                

Trakya Kalkınma Ajansı: 1.148.410,02.TL                                                                                 

Trakya Belediyeler Birliği: 328.359,89.TL                                                                          

GÜNEKAB: 1.500.000,00.TL

ESTAB: 45.539,16.TL                                                                            

Firmalar: 9.307.640,93.TL                                                                                

KEŞAN ATIKSU ARITMA TESİSİ BORCU: 34.794.747,93.TL

ÖZEL İDARE (KÜLTÜR VARLIKLARI PAYI): 2.895.726,71.TL 

 TOPLAM BORÇ: 180.581.185, 35.TL   

Yapılan incelemelerde Kamu kurumlarına (SGK, Emekli Sandığı, Vergi Dairesi ile personel şirketinin kamu borçları) toplamı 68.000.000 (altmış sekiz milyon) TL olduğu görülmüştür. 2021 yılında yapılandırmalar dışında bu kurumlara geçmiş 2 yılda olduğu gibi cari ödemeler yapılmamıştır. Buradan doğacak gecikme faiz yükü belediyenin bütçesine bindirilmiştir.

5- Önceki yıllarda da doğrudan teminlerle ilgili yaptığımız tespit ve önerilerimiz değerlendirilmemiştir. Aksine bu yıl aynı uygulamal arın arttığı görülmüştür.  Aynı gün, aynı firmaya, aynı iş ve aynı firmaların 2 ve 3 tekliflerle doğrudan teminler yapılmıştır. Doğrudan teminlerde Keşan Kent Hizmetleri Ltd. Şti. yoğun iş aldığı tespit edilmiştir. Bu alınan işlerde şirketin kar ve vergi yükü belediyenin üzerine kalmıştır. Örnek verecek olursak 300.000 (üç yüz bin) TL’lik hediyelik sepeti alımı, kadınların kurduğu kooperatiften değil, Keşan Kent Hiz. Ltd. Şti.’den alınmıştır.

6- Doğrudan teminlerde geçen yıl da olduğu gibi, bu yılda %10’luk kanuni sınır geçilmiştir.

7- İmar ve Şehircilik müdürlüğünde yapılan incelemede yapı tatil zaptı evraklarının seri numarasız olduğu tespit edilmiştir. Kontrolün sağlanması için seri numaralı yapı tatil zaptı uygulamasına geçilmelidir.

TÜMER: “ART NİYET ARAMIYORUZ”

Soran’ın açıklamalarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcüsü Meclis Üyesi Ferudun Tümer söz aldı. Tespit ettikleri hataları açıklayan Tümer, 3. Mali yılı sonunda Keşan Belediyesi’nde mali açıdan kontrol yapıldığını söyledi. Mali açıdan ödemelerin düzenli yapıldığının görüldüğünü kaydeden Ferudun Tümer; “Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün cari işlemlerde hata yapmadığı gözlemlenmiştir” dedi.

Tümer, denetim raporuna istinaden bazı eleştirileri ve önerileri olduğunu bildirdi. İlk olarak Erikli sahiline su getirme projesi olarak konuşan Tümer; “Uygulamada hızlı hareketten ve hissettiğimize göre plansızlıktan dolayı eksiklikler olmuştu. Bunların hiç birinde art niyet aramıyoruz. Sadece eksiklikleri tespit ettik. Bundan sonra da yaşanmamsını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

“PROJEDE MÜTEAHHİDE HAK ETMEDİĞİ SÜREDE ÖDEME YAPILMIŞ”

Tümer, söz konusu projenin ihale sözleşmesinin 6. maddesinde depo imalat bedelinin ödemesinin, deponun eksiksiz teslim edilmesinden sonra yapılacağı belirtilmesine rağmen, ihale şartnamesine aykırı olarak müteahhide hak etmediği paranın, hak etmediği süreden önce ödendiğini tespit ettiklerini söyledi.

Önceki meclis toplantılarından Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü’ne iş fazlalarıyla ilgili soru sorduklarında herhangi bir metrekare artışı olmadığı yönünde cevap aldıklarını vurgulayan Tümer; “Ama sonra incelediğimizde 1805 metrekare artmış. Bu, ihalenin ikinci ayında olmuş. Bu artışı su işleri müdürümüz ya bizi yanlış bilgilendirdi ya da kendisi de bilmiyor. Yanlış hesaplamadan dolayı bu ihalenin üstüne binen yüklerden biridir” dedi.

“İLLER BANKASI GÖREVLİSİ VE SU İŞLERİ MÜDÜRÜ BÜTÜN MECLİSİ YANILTMIŞ”

Tümer, proje kapsamında açılan su kuyuları ile ilgili olarak şunları söyledi: “İhalenin son maddesinde 3 kuyu var dediniz, 240 bin TL’ye açılacaktı. Yerleri varken neden açmayalım dedik. Ama ondan sonra işler devam edince bu yılki incelemede sizin yazınızla diğer mevcut kuyularımızın 44 m3/saniye üretim yaptığı, 120 m3/saniye üretime ihtiyacımız olduğu ve bunun için de ihaledeki kuyuların çaplarının arttırılarak büyütülmesi gerektiği yazıyor. Yani o gün mecliste İller Bankası görevlisi ve su işleri müdürümüz, bütün meclisi yanıltmış. Bu dört kuyu yetiyor dediler. Yetiyor ise üç kuyuyu açtık, niye çapını büyüttük? 240 bin TL’lik işi niye 585 bin TL’ye yaptık?”

“SÜRE UZATIMLARI 2 MİLYON FAZLADAN ÖDEME ÇIKARDI”

Erikli su projesindeki süre uzatımlarına da dikkat çeken Tümer, 6 aylık bir proje süresi olduğunu belirterek; “7 aylık bir süre uzatmışız. Arkasından 2 ay daha uzatmışız. Bir 6 ay uzayabilir, yaz dönemine girdi. Ama onun üstüne 3 ay, onun üstüne 2 ay. Bu süre uzatımlarından, Türkiye’nin girdiği bu şartlardan dolayı ilk hak edişte 3 milyon TL’ye ödediğimiz fiyat farkı 300 bin TL iken, sonraki hak edişte 3 milyon TL’ye ödediğimiz fiyat farkı 900 bin TL oldu. Bu süre uzatımlarından doğan 2 milyon TL gibi bir fazla ödeme, bu ihalenin üzerine bir yük olarak binmiştir” dedi.

“ABONE BAĞLANTI SAYILARI YANLIŞ HESAPLANDI”

Tümer, Erikli’deki abone bağlantıları konusunda da şunları söyledi: “Abone bağlantıları hesaplanırken yanlış hesaplanmış. 3 bin adet abone bağlantısı hesaplanmış. Abone başına 50 TL müteahhide vereceğimiz para. İki ay önce abone bağlantıları ile ilgili malzeme ihalesi yaptık. 200-250 bin TL civarında bir ihale. İşin tamamı 150 bin TL. Sonra iş artışına gitmişiz. 15 bine çıkarmışız abone sayısını. 3 bin 15 bin arasında 5 misli fazlalık var. Onu da hesaplayamamışız. Ve bu işi de iş bittiğinde müteahhide yaptırmıyoruz. Şu anda abone bağlantılarını Keşan Belediyesi marifetiyle yapıyoruz. İhalede 50 TL olan abone bağlantı bedelini, bittiğinde biz kaça mal edeceğiz? Bunu neden müteahhide yaptırmadık.”

“KAZANLİZASYON TAMİR ÖZELLEŞTİRMESİNDEN 645 BİN TL ZARAR EDİLDİ”

Tümer, Erikli projesi ile ilgili sözlerinin ardından Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Tamir İşi Yapım İhalesi ile ilgili tespitleri paylaştı. Tümer şöyle konuştu: “İnşallah bu tür örtülü özelleştirmelere tekrar başvurmayız. Meşhur kukamız var bizim, 8 bin 800 TL’ye kiraladığımız. 105 bin TL para alıyoruz müteahhitten. Bugün gittim gördüm kuka, rezil vaziyette. En az 80-100 bin TL bakıma ihtiyacı var. 1 sene içinde geldiği nokta bu. Bu kuka Keşan Belediyesi’ne ihale kapsamında 750 bin TL’lik 11 tane hak edişle fatura kesmiş. Kukanın her gün kullandığı 20-25 ton su, bizim hatlarımızdan alınıyor ve müteahhit bedel ödemiyor. Buradan Keşan Belediyesi’nin 645 bin TL gibi bir yılda zararı olmuştur. Müteahhit son hak edişte 1 milyon 500 bin TL’ye 450 bin TL fiyat farkı koymuştur ve ciddi bir kamu zararı oluşmuştur.”

Tümer, açıklamalarının devamında Erikli’de DSİ’den kiralanan Tuz Gölü Taşkın Koruma tesisinin kira sözleşmesinde, 3. şahıslara kiralanamayacağı yönünde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bulunmasına rağmen, kime, neden, kaç yıllığına ve hangi yetkiyle kiralandığını sordu.

Tümer, Keşan Belediyesi’nin kamuya olan borçlarının neden ödenmediğini de sorarak, buradan doğacak faiz farklarının nasıl izah edileceğini merak ettiklerini bildirdi.

Tümer, doğrudan teminlerde de önceki yıllarda olduğu gibi özensiz davranıldığını, aynı işin aynı kişilere verildiğini kaydetti.

“İNSAN ELEŞTRİDİĞİNİ YAŞAMADAN ÖLMEZMİŞ”

Tümer, sözlerinin sonunda Belediye Başkanı Helvacıoğlu’na şu sözleri söyledi: “Sayın Başkan, ilk geldiğiniz yılda bizi eleştirmiştiniz, 150 bin TL’ye heykel yapıldığı için. Baktık ki Sayın Başkan da 2021 yılında 277 bin 350 TL’lik heykel yaptırmış. Hiç kimse eleştirdiği şeyleri yaşamadan ölmeyecek Sayın Başkan. Keşan’a takım elbise giydireceğim demiştiniz. Herhalde kravatları unuttunuz ki bu sene 318 adet kravat ve 140 adet atkı almışsınız 85 bin TL para vermişiz.”

“AKP’NİN ZİHNİYETİ, İTİBARDAN İKTİSAT OLMAZ”

Tümer, sözlerini şöyle tamamladı: “İtibardan iktisat olmaz. Bu, AKP’nin genel zihniyeti. Sokak Hayvanları Bakım Tesisi’ni 2 milyon TL gibi bir paraya mal ettik. Ama açılışında 200 bin TL gibi bir para harcadık. Bu örnekler çoğaltılabilir. Lütfen bu konularda biraz daha hassa olalım.”

Daha sonra 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun onaylanmasına geçildi. Yönetmelik gereği bu madde oylanırken meclise 1. Başkanvekili Yüksel Alioğlu başkanlık etti. Madde, oy birliği ile kabul edildi.

Keşan Belediyesi Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısı 12 Mayıs 2022 Perşembe günü 15.00’te yapılacak.

Son Güncelleme: 13.04.2022 09:48
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol