ESTAB Başkanı Paçaman, Helvacıoğlu’na cevap verdi: “Keşan Belediyesi’nden tahsil edilen tutarın 4 katından fazlası, Keşan turizmini geliştirmeye yönelik hizmet ve proje olarak geri dönmüştür”

Edirne Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) Başkanı Süleyman Gürsel Paçaman, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun, birlik meclisinde oylanan ve belediyelerin birliğe katkı paylarının arttırılmasını öngören tüzük değişikliği ile yaptığı açıklamaya cevap verdi.

ESTAB Başkanı Paçaman, Helvacıoğlu’na cevap verdi: “Keşan Belediyesi’nden tahsil edilen tutarın 4 katından fazlası, Keşan turizmini geliştirmeye yönelik hizmet ve proje olarak geri dönmüştür”

Edirne Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) Başkanı Süleyman Gürsel Paçaman, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun, birlik meclisinde oylanan ve belediyelerin birliğe katkı paylarının arttırılmasını öngören tüzük değişikliği ile yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Medya Keşan
Medya Keşan
10 Haziran 2022 Cuma 10:03
ESTAB Başkanı Paçaman, Helvacıoğlu’na cevap verdi:  “Keşan Belediyesi’nden tahsil edilen tutarın 4 katından fazlası, Keşan turizmini geliştirmeye yönelik hizmet ve proje olarak geri dönmüştür”

BÜLENT SAYLAM

Belediye Başkanı Helvacıoğlu’nun yaptığı açıklamayı talihsiz ve yanlış ifadelerle dolu olarak niteleyen Paçaman; “AK Partili Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu basına verdiği demeçte talihsiz ve yanlış ifadelerde bulunmuştur. ESTAB Mayıs ayı meclis toplantısında birlik başkanlığı olarak ESTAB birlik tüzüğümüzde yer alan 3 adet tüzük değişiklik talebimizi meclis gündemine taşıdık. Bu taleplerden 1 tanesi tartışmaya konu olmuştur. Söz konusu tüzük değişikliği talebi, birliğe üye olan belediyelerden katılım payı oranının binde 1 oranından, binde 2 oranına çıkarılmasıydı. Halka ve basına açık ESTAB Meclis toplantımızda açıklama yaptım ama Sayın Helvacıoğlu’nun yanlış ve yakışıksız ifadeleri nedeniyle kamuoyu huzurunda tekrar açıklama gereği duyuyorum” dedi.

“350 BİN TL KATILIM PAYINA KARŞILIK 1 MİLYON 500 BİN TL’LİK YATIRIM YAPTIK”

ESTAB’ın, 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş bir mahalli idare birliği olduğunu hatırlatan Paçaman, birliğin kurulduğu tarihten bu yana birlik katılım payı oranlarında herhangi bir artış kararı almadan, kuruluş tüzüğünde belirlenen “binde bir” katılım payı oranını tahsil etmeye çalışarak üye belediyelerin mücavir alanlarında hizmet ürettiklerini ifade etti.

Türkiye’de bulunan aynı statüdeki diğer turizm birlikleri ile yaotıkları görüşmelerde, birliğin faaliyetlerinin genişletilerek, üye belediyelere daha fazla katkı sağlamak için katılım payı oranlarında belirli dönemlerde artış yaptıkları bilgisine ulaştıklarını kaydeden Paçaman, şu açıklamayı yaptı: “Üstelik söz konusu turizm birliklerinden bazıları Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde yer almakta ve sadece ilçe değil, il belediyelerinin de üye olduğu şehirleri kapsamaktadır. Aynı yıllarda Keşan’da kurulan GÜNEKAB’ın da katılım payı oranı 2019 yılına gelene kadar değişiklikler yapılarak binde üçe çıkarılmıştır.

“Yönetmeyi beceremiyorsunuz” demiş Sayın Helvacıoğlu. Çok kısa bir özetle ESTAB gibi düşük bütçeli bir kurumun kendi bütçesinden 3 kat daha fazla bütçeleri olan hizmet ve projeleri nasıl hayata geçirdiğinden bahsetmek isterim. ESTAB ortalama 350.000 TL yıllık bütçesi olan, bu bütçenin tamamı ile Keşan, İpsala, Enez mücavir alan sınırları içerisinde proje ve hizmet üreten bir kurumdur. Personel giderleri ve diğer giderlerde bu bütçenin içerisinde yer almaktadır. Keşan Belediyesinden 2019-2020-2021 yıllarında toplam 396,315 TL katılım payı tahsilâtı yapmıştır. ESTAB’ın aynı yıllarda sadece Keşan ilçesindeki proje ve hizmetler için harcamış olduğu toplam tutar ise 1 milyon 500 bin TL’dir. Yani Keşan Belediyesinden 2019-2020-2021 yıllarında tahsil edilen toplam tutarın yaklaşık 4 katından fazlası Keşan turizmini geliştirmeye yönelik hizmet ve proje olarak geri dönmüştür.

“UCUZ SİYASET MANEVRALAR YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Paçaman, açıklamasına şöyle devam etti: “Sayın Helvacıoğlu, ESTAB yönetimini siyaset yaparak yönetememekle suçluyor fakat kendisinin en büyük meziyeti kalpleri kırıp, binaları yıkmaktan öteye geçmemektedir. Bizler mahalli idarelerde başkanlık görevini yürütürken partimizin rozetini çıkarıp, kurumun rozetini takıyoruz. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet ve proje üretmeye çalışıyoruz. Ama Sayın Helvacıoğlu turizm ile ilgili yapılan her toplantı, etkinlikte ESTAB’ı devreden çıkararak, çevre ve geri dönüşüm ile yapılan her toplantı ve etkinlikte ise GÜNEKAB’ı devreden çıkarmak suretiyle ucuz siyasi manevralar yapmaya devam etmektedir.

ESTAB bir kamu kurumudur. Tüm gelir-giderleri, meclisinin ve İçişleri Bakanlığı’nın denetimine tabidir. Keyfi bir harcama yapılamaz. Tüzüğümüz gereği üye mahalli idarelerimizin mücavir alanları içerisinde turizmin gelişmesi için proje ve hizmetler ürettik, üretmeye devam ediyoruz. ESTAB Mayıs ayı meclisinde de belirttiğim gibi, katılım paylarının artması demek, üye belediyelere vereceğimiz katkının artarak devam etmesi anlamını taşır.”

“MECLİSLER DEMOKRATİK ORTAMLARDIR”

Paçaman, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yangından mal kaçırdınız, kaçarken yakalandınız” demiş Sayın Helvacıoğlu. Evet, ortada bir yangın olduğu belli. Keşan Belediyesi’ni son 3 yılda doğru yönetemediğiniz her gün vatandaşın, esnafın, pazarcının, taşımacının ateş püsküren eleştirileri arasında yanıyorsunuz ama yinede “ben yaptım oldu” anlayışından vazgeçmiyorsunuz. “Öncesinde kimseye danışmadınız, rıza almadınız” demiş Sayın Helvacıoğlu. 21 üyesi olan ESTAB meclisi; vali, belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile turizm işletmecilerinden oluşmaktadır.

Meclisin gündemine alınan konular meclis toplantılarında görüşülür. Meclisler demokratik ortamlardır. Her mahalli idarenin meclisinde olduğu gibi ESTAB meclisinde de demokratik bir şekilde her üye kendini ifade etmekte ve dilediği gibi oy kullanmakta özgürdür. Meclis üyeleri tüm gündem maddeleri için kendi iradesi ile oylarını kullanmışlardır.”

“TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLMEDİ”

Paçaman, meclis toplantısında oylanan tüzük değişikliğinin, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle kabul edilmediğini belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Tüzüğe göre hareket etmiyorsunuz, Yönettiğiniz kurumun tüzüğünü bilmiyorsunuz.” demiş Sayın Helvacıoğlu. Söylemlerine her zamanki gibi “çamur at izi kalsın” anlayışı devam etmeye çalışıyor. Toplantı yapılması için yeterli üye sayısı ve ilgili tüzük değişikliği maddesinin oylanması için gerekli üçte iki çoğunluk da sağlanmıştır. Söz konusu katılım payı oranı artışı ile birlik başkanlığı olarak gündeme alınmış, oylama yapılmış, oylama sonucunda ESTAB tüzüğünün 40. maddesi gereği üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanmadığından tüzük değişikliği yapılmamıştır. Sonrasında üye mahalli idarelere meclis tutanaklarını ileterek, durum bilgilendirmesi yapılmıştır. Mecliste onaylanan ve onaylanmayan her görüşe saygı duyuyorum. Çünkü bizim siyasi ve yönetim anlayışımızda “demokrasiye saygı” anlayışı esastır. Ama Sayın Helvacıoğlu sadece bugün değil, bu zamana kadar katıldığı birçok meclis toplantısında demokratik yöntemlerle oylanan maddelerde meclisin iradesine karşı çıkmak suretiyle saygı göstermemiştir.”

“ESTAB VE GÜNEKAB BAŞKANLIKLARINA SEÇİLEMEMEYİ HAZMEDEMİYOR”

Paçaman, Helvacıoğlu’nun, demokratik yöntemler ile meclislerde seçimi yapılan ESTAB ve GÜNEKAB başkanlıklarına seçilememiş olmasını hala hazmedemediğini savunarak, açıklamasına şöyle devam etti: “Sayın Helvacıoğlu’na tavsiyemdir: Siyaset yapacaksanız Demokrasiye saygınız olsun. Belediye başkanlığı yapacaksanız demokrasiye saygınız olsun. Halka hizmet edecekseniz demokrasiye saygınız olsun. Objektif karşısında samimiyetsiz görüntüler vermeyi bırakın. ESTAB’la uğraşmayı bırakın. Suni gündem yaratmayı bırakın. Biz belediyelerin, birliklerin ve diğer kurumları milletimizin refahı için en uygun nasıl yönetileceğini iyi biliriz. Keşan’ın gerçek sorunlarına merhem olun. Üç Yıldır siyasi karşıtlığımızı bir tarafa koyarak, müşterek yürütmek istediğimiz projelere tek bir adım atın da Tüm Keşan halkının huzurunda bizde sizi alkışlayalım. Birçok örnek ile bu dediğimi açıklayabilirim ama en çarpıcı olanlarından birini paylaşmak isterim. Geçen yıl ESTAB-GÜNEKAB işbirliği ile, İpsala, Enez ve Keşan Belediyesi mücavir alanlarında kullanılmak üzere çöp konteynırı yaptırdık. Sayın Helvacıoğlu Yayla, Erikli, Danişment sahilleri için ayırdığımız 50 adet çöp konteynırını, sayının az olması ve konteynırların üzerinde “ESTAB-GÜNEKAB ” desteğiyle yazması sebebi ile dağıtılmak üzere Erikliye indirildiği halde teslim almayarak geri çevirmiş ve Sayın Helvacıoğlu’nun samimi olmayan bu şahsi tutumu nedeni ile mücavir alanlarımız bu hizmetten yararlanamamıştır (!)

Sayın Helvacıoğlu’nun bu şahsi tutumuna rağmen geçmişte olduğu gibi son üç yılda da Keşan turizmine katkı için hayata geçirdiğimiz ve hala devam eden proje ve hizmetleri yürütmeye devam edeceğiz. Hem de tüm üye mahalli idarelerimiz ve bölgemizdeki paydaşlarımız ile bunu yapmaya devam edeceğiz. Sayın Helvacıoğlu, Keşan Belediyesini “Gönül Belediyeciliği” ile yönettiğini savunuyor ama bence “Şahsım Belediyeciliği” anlayışı ile bilimden uzak, ortak akıldan uzak, vatandaşın gerçek taleplerinden uzak, “ben yaptım oldu” anlayışı ile yönetmeye devam ediyor.”

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol