Keşan gelişmişlik sıralamasında 924 ilçeden 195. oldu Trakya’da 28 ilçe arasında 8. ilçe olarak yerini aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'de en gelişmiş ilçeyi belirlemek için sosyo-ekonomik gelişmişlik araştırması yaptı. Çeşitli kriterleri gözeterek elde edilen verilerle yapılan araştırmaya göre Keşan 924 ilçe arasında 195. oldu.

Keşan gelişmişlik sıralamasında 924 ilçeden 195. oldu Trakya’da 28 ilçe arasında 8. ilçe olarak yerini aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'de en gelişmiş ilçeyi belirlemek için sosyo-ekonomik gelişmişlik araştırması yaptı. Çeşitli kriterleri gözeterek elde edilen verilerle yapılan araştırmaya göre Keşan 924 ilçe arasında 195. oldu.

Medya Keşan
Medya Keşan
14 Mayıs 2022 Cumartesi 10:29
Keşan gelişmişlik sıralamasında 924 ilçeden 195. oldu  Trakya’da 28 ilçe arasında 8. ilçe olarak yerini aldı

BÜLENT SAYLAM

Keşan, Edirne ilçeleri arasında ise Merkez ilçeden sonra 2. olarak 2. kademe ilçe unvanını aldı. Keşan’ın hesaplanan skoru ise 0,623 oldu. Keşan, Trakya’daki 28 ilçe arasında 8. oldu. Edirne Merkez ilçe, Trakya’nın tek 1. kademe ilçesi oldu.

8 ANA DEĞİŞKEN OLMAK ÜZERE 56 DEĞİŞKEN SIRALAMALARI BELİRLİYOR

8 ana değişken olmak üzere 56 değişkenle İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik araştırması yapıldı. 8 ana değişken ise şunlar oldu: “Demografi Değişkenleri, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Değişkenleri, Eğitim Değişkenleri, Sağlık Değişkenleri, Finans Değişkenleri, Rekabetçilik Değişkenleri, Yenilikçilik Değişkenleri, Yaşam Kalitesi Değişkenleri.”

KEŞAN, TRAKYA’DA 2. KADEME İLÇELERİN SONUNDA YER ALDI

Keşan, İlçe SEGE-2022 çalışmasında 173 ikinci kademe ilçe arasında bulunuyor. İkinci kademe ilçelerin bölgelere dağılımında Marmara Bölgesi 52 ilçe ile birinci sırayı alıyor. Sırasıyla,  Ege 36, Karadeniz ve İç Anadolu 25, Akdeniz 23, Doğu Anadolu 7 ve son olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de 5 adet ikinci kademe ilçe bulunuyor. Çalışmaya göre Trakya’da ise 7 ilçe ikinci kademe ilçe olarak görünüyor. Bu ilçeler sırasıyla, Çorlu, Süleymanpaşa, Lüleburgaz, Çerkezköy, Kırklareli Merkez, Ergene ve Keşan.

İkinci kademe gelişmiş ilçelerin coğrafi bölgeler bazında dağılımı incelendiğinde; Marmara Böl- gesi’nden 52, Ege Bölgesi’nden 36, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinden 25’er, Akdeniz Bölgesi’nden 23, Doğu Anadolu Bölgesi’nden 7 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 5 ilçenin olduğu görülmektedir.

KEŞAN, EDİRNE MERKEZ İLÇENİN ARDINDAN 2. SIRADA

Yapılan araştırmada Edirne İlçeleri arasında Keşan, Edirne Merkez İlçenin ardından 2. sırada yer aldı. Keşan’dan sıralama şöyle oldu: Uzunköprü (Türkiye Genelinde 301. sırada, 3. Kademe İlçe, skor   0,100), Havsa (Türkiye Genelinde 435. sırada  4.Kademe İlçe, Skor -0,198.), Enez (Türkiye Genelinde 483. İlçe 4.Kademe İlçe, Skor -0,284.), Süloğlu (Türkiye Genelinde 484. sırada, 4. Kademe İlçe, Skor -0,285.), Lalapaşa (Türkiye Genelinde 522. sırada, 4. Kademe İlçe, Skor -0,351.), İpsala (Türkiye Genelinde 560. sırada 4. Kademe İlçe, Skor -0,408.), Meriç (Türkiye Genelinde 842. sırada  5. Kademe İlçe, Skor -0,806.)

2. KADEME İLÇELERİN ÖZELLİKLERİ

İkinci kademe ilçelerin belirlenmesiyle ilgili olarak kritere göre, çoğunlukla büyükşehirlerin birinci kademede yer almayan ilçeleri, diğer illerin merkez ilçeleri ve turizm merkezi ilçelerden oluşmasına göre belirlendiği belirtiliyor. Kritere ek olarak da gelişmiş ilçelere yakın olmanın sağladığı yayılma etkisi, merkez ilçelerde il genelindeki kamu hizmetlerinin temerküz etmesi ve turizmin sağladığı sosyo-ekonomik avantajların önemli ölçüde etkisi olduğu değerlendiriliyor.

Keşan’ın da içinde yer aldığı İkinci kademe gelişmiş ilçelerin toplam nüfusu 2020 yılı itibarıyla 33,5 milyon kişi seviyesinde olup ülke nüfusunun yüzde 40’ını oluşturuyor. Araştırmada Sosyo-ekonomik gelişmişlikleriyle doğru orantılı olarak bu ilçelerin de birinci kademe gelişmiş ilçeler gibi net göç hızının genelde pozitif olduğu ve toplamda diğer yerleşimlerden göç aldığının görüldüğü yer alıyor.

Bu kademede yer alan ilçelerin de imalat sanayii ve hizmet sektörlerinde yoğunlaştığı, bu sektörlerdeki iş yeri sayılarının, birinci kademedeki ilçelerle birlikte ülkemizin yaklaşık yüzde 75’ini oluşturduğu da yine ikinci kademe ilçelerin özelliklerinde yerini alıyor. İmalat sanayiinin büyüklüğüne bağlı olarak Türkiye’de sanayi elektrik tüketiminin yüzde 51’ini gerçekleştiren ikinci kademe ilçeler bu değişkende belirgin biçimde ön plana çıkıyor. Bu ilçelerin yatırım teşviklerinden de önemli ölçüde faydalandığı göze çarpmakta. Nitekim 2019 ve 2020 yıllarında teşvik belgeli yatırım tutarının yüzde 47’si bu kademedeki ilçelere aittir. Bu oran İlçe SEGE-2022 çalışmasında altı gelişmişlik kademesi içerisindeki en yüksek orandır.

İmalat sanayiine benzer şekilde hizmet sektörleri iş yeri sayısının yaklaşık yüzde 35’i ikinci kademede bulunan 173 ilçededir. Turizm merkezi ilçeler dolayısıyla Türkiye’deki turizm yatırım-işletme ve belediye belgeli yatak sayısının yüzde 47’si bu kademe içerisindeki ilçelerde bulunmaktadır.

Sosyo-ekonomik gelişmişliğin en önemli girdilerinden olan beşerî sermayeyi temsil eden bazı eğitim değişkenlerinde ikinci kademede yer alan ilçelerin ülke ortalamasının üzerinde değerlere sahip olduğu görülmektedir. Bu ilçelerde özellikle İlkokul ve Üzeri Mezun Kadın Oranı ve Üniversite Öğrencisi

Sayısının Toplam Nüfusa Oranı değerleri yüksek seviyelerdedir. Araştırmada yer alan diğer eğitim değiş- kenlerinde ise nüfusa ve eğitim altyapı imkânlarına bağlı olarak ikinci kademe içerisinde heterojen bir yapı mevcuttur.

Sağlık değişkenlerinde de eğitim değişkenlerine benzer bir heterojen yapı görülmesine karşın, bunun sebebinin nüfus ile birlikte sağlık hizmetlerindeki hizmet sunumunun genelde büyükşehir ve illerin merkez ilçelerinde yoğunlaşması ile bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir.

Yaşam kalitesi boyutundaki değişkenlerde de genellikle birinci gelişmişlik kademesinden sonra bu kademedeki ilçeler en iyi değerlere sahiptir. Akaryakıt İstasyonu Sayısının Türkiye Payı değişkeninde ilk 10 sırada gelen ilçelerin 7’si, Kişi Başına Mesken Elektrik Tüketimi değişkeninde ise ilk 10 sırada gelen ilçelerin 5’i ikinci gelişmişlik kademesinde yer alan ilçelerdir. Atık Hizmeti Verilen Nüfus Oranı değişke- ninde ise bu kademedeki ilçelerin çoğunluğu %100 değere sahiptir. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol