Temmuz ayı meclis toplantısı sakin geçti  Meclis, Keşan için önemli kararları oybirliğiyle aldı

Dün, saat 15.00 sıralarında başlayan Keşan Belediyesi Temmuz ayı olağan toplantısı sakin geçti. Önceki toplantılara göre uzlaşı içerisinde geçen mecliste, üyeler Keşan için önemli kararları oy birliği ile aldı. Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda AK Parti’li Üye Mithat Bulut, CHP’li Üyeler Volkan Erkan ile Erhan Engin mazeretleri nedeniyle izinli sayıldı.

Temmuz ayı meclis toplantısı sakin geçti  Meclis, Keşan için önemli kararları oybirliğiyle aldı

Dün, saat 15.00 sıralarında başlayan Keşan Belediyesi Temmuz ayı olağan toplantısı sakin geçti. Önceki toplantılara göre uzlaşı içerisinde geçen mecliste, üyeler Keşan için önemli kararları oy birliği ile aldı. Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda AK Parti’li Üye Mithat Bulut, CHP’li Üyeler Volkan Erkan ile Erhan Engin mazeretleri nedeniyle izinli sayıldı.

Medya Keşan
Medya Keşan
10 Temmuz 2020 Cuma 11:06
Temmuz ayı meclis toplantısı sakin geçti   Meclis, Keşan için önemli kararları oybirliğiyle aldı

AYGÜL KONAR

Toplantıda gündeme ilave edilen maddelerin ardından gündem maddelerine geçildi.

Toplantıda ilk olarak Aşağı Zaferiye Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Keşan Ticaret Borsası adına kayıtlı olan ve onaylı imar planlarında “İdari Tesis Alanı”nda kalan 1135 ada, 1 nolu parselin yapı yoğunluğu, kat adedi ve fonksiyon değişikliğine gidilmeden arka bahçe mesafesinin 5,00 metreye düşürülmesi talebi15/06/2020 tarih ve 2020-93 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale edilmiş olup, raporun Meclis tarafından görüşülerek karara bağlanması konusu ele alındı. Meclis Komisyonun olumlu raporu doğrultusunda maddeyi oybirliği ile kabul etti.

Meclis daha sonra, Edirne Valiliği Kadastro Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda Belediye hudutları dahilinde3402 Sayılı Kadastro Kanunları hükümlerine göre yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev alacak 6’şar adet bilirkişi için Büyük Cami, Yukarı Zaferiye, İstasyon, Cumhuriyet ve Yeni Mahalle Muhtarlarından gelecek isimlerin onaya sunulması maddesini ele aldı. Muhtarlıklardan sadece Büyük Cami Mahallesi Muhtarlığı’ndan isim geldiğini aktaran Mustafa Helvacıoğlu, Büyük Cami Muhtarı’na teşekkür etti ve diğer muhtarlıkların da isim belirlemesi konusunda gayret göstermesi gerektiğini ifade etti. Büyük Cami’den gelen isimler oybirliği ile kabul edilirken diğer mahallelerden de belediyenin desteğiyle isim belirlenmesi tavsiye kararı alındı.

Toplantıda daha sonra Belediye İlan Reklam Yönetmeliği kapsamında görevlendirilecek olan Estetik Komisyonunun kurulması ve kurulacak bu komisyonda kimlerin görev alacağının tespiti hakkındaki yazı 15/06/2020tarih ve 2020-92 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Ulaşım, Trafik Komisyonuna havale edilmiş olup, 30/06/2020 tarih ve 2020/05 Sayılı hazırlanan Ulaşım, Trafik Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması maddesi görüştü.

AK Parti Grubu Mehmet Selim Aras ve Nehir Gergin, CHP Grubu Banu Saygı ve Özlem Uybaş, İYİ Parti’de Zafer Topçu’yu önerdi. Bu isimlerle birlikte komisyona; Keşan TSO, Mimarlar Odası ve Esnaf odalarından da 1 üyenin katılması oybirliği ile kabul edildi.

Bu maddenin ardından İlçenin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda mevcutta bulunan fakat içerik ve kapsam olarak günümüz koşullarında geçerliliği oldukça azalan “Kent İçi Toplu Taşıma, Yol, TrafikDüzenleme Projesi”nin güncellenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması maddesi ele alındı.

Madde hakkında bilgi veren Mustafa Helvacıoğlu, ilçenin trafik konusu ile ilgili üniversitenin de işbirliği ile akademik bir çalışma yapılması gerekliliğini anlattı ve şunları söyledi: “Keşan’da trafik konusunda uzmanların ele alacağı bir trafik düzenlemesine ihtiyaç var. Ne kadar minibüs ve durağımız olmalı? Bunlar nerelerde bulunmalı? Yol akışı nasıl sağlanmalı? Yayalaşma alanları nereleri olmalı? Bunların belirlenmesi lazım. Keşan’ın gelecek yıllardaki trafik düzenlemesini bugünden ele almalıyız. Keşan gelişiyor, planlamalar şimdiden yapılmalı. Bu planlamaları yaparken, halkımıza, öğrencilerimize, minibüsçülerimize, esnafımıza, STK’lara da danışarak Keşan’ın trafik konusu ele alınıp çözüme ulaştırılmalı.” 

Bilgilendirmenin ardından madde oybirliği ile kabul edildi.

Meclis daha sonra İlçemiz Belediye Sınırları içinde bulunan “Park, Bahçe, Sokak, Cadde, Meydanlara” isim verilmesine dair 4 adet talep dilekçesi 05/03/2020 tarih ve 2020-56 Sayılı Belediye Meclis Kararı ileİsim Belirleme Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması maddesini ele aldı. Madde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18. Madde uygulaması yapıldıktan sonra yeni açılacak olan; park, bahçe, sokak, cadde, meydan ve bulvarlara talep edilen isimler verilmesi kararı oybirliği ile alındı.

Toplantı, İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesinin 05 Mart 2020 tarih ve 25 sayılı kararında oy birliğiyle alınan “Keşan Belediye ile Kardeş Kent (Kardeş Belediye) İlişkisi Kurulması”na dair Meclis

kararına istinaden Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Kardeş Kent (Kardeş Belediye) olunması hususunun

görüşülerek karara bağlanması maddesi ile Bursa İli Osmangazi İlçe Belediyesi ile Belediye arasında, karşılıklı sosyal-kültürel, sanatsal, turizm, ekonomi, spor ve mesleki alanlarda bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak ve işbirliği ile de yerel yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi için “Kardeş Kent (Kardeş Belediye) İlişkisi Kurulması maddeleri oybirliği ile kabul edildi.

Meclis daha sonra Keşan Kent Müzesi Projesi Kapsamında 2020-2022 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlananTanzim, Tefrişat, Sergi Hizmeti, Tasarım, Restorasyon, Bahçe, Park Bakım ve Tamiri gibi işlerin gerçekleştirilmesi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67.maddesi gereğince Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması maddesini ele aldı. 

Madde hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirerek Meclis’i bilgilendiren Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, güzel bir Kent Müzesi’ni Keşan’ın tüm dinamik yapılarını da işin içine alarak kurmaya başladıklarını anlattı.

26 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen törenle alanın Kent Müzesi’ne dönüştürülmek üzere Keşan Belediye Başkanlığı’na resmen devredildiğine işaret eden Avcı, “Kent Müzesi Koordinasyon Merkezi faaliyete geçti. 194 parça envanteri kayıt altına aldık. Önder Gazetesi arşivini taşıdık. Önder Gazetesi arşivinin dijitale aktarılması işlemine başladık. İstanbul- Edirne ve Keşan’da danışma kurulu ziyaretleri gerçekleştirdik. Merkez mahalle, köy, belde muhtarlıklarımızı ziyaret ettik. Sözlü tarih çalışmalarına başladık. Restorasyon projemiz için rölöve çalışmalarımız yapıldı. Müze Park projemizin ilk render örnekleri çıktı. İç mekan tasarım- senaryo- tefrişat çalışmalarımız başladı. Kentimizin hangi özelliğini öne çıkaracağımızı, nasıl bir akış izleyeceğimizi, danışma kurulumuz, tarihçilerimiz, farklı uzmanlarımız ile belirleyip kentlinin kabul edip benimseyeceği bir müze hedefliyoruz.Her yaş ve eğitim seviyesine hitap edecek, akılda kalıcı, kentin kültürel yaşamında öne çıkan, kronolojik tarihinde kırılma dönemlerini vurgulayan bir senaryo oluşturmak gerektiğini düşünüyoruz.İnteraktif çalışmalarla desteklenerek, kentlinin sürekli içinde bulunduğu yaşayan bir müze olmasını önemsiyor, projemizin en önemli unsuru olarak görüyoruz” şeklinde konuştu. Madde oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı, Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Keşan Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nin görüşülerek karara bağlanması ile Belediye Meclisinin 05 Mart 2020 tarihli Kararı ile yeni kurulan Çevre Koruma ve KontrolMüdürlüğü tarafından hazırlanan “Keşan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüYönetmeliği”nin görüşülerek karara bağlanması maddeleri de oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı, ön ödemeli kartlı su sayaç uygulamasında su m3 fiyatlarının indirim oranının görüşülerek karara bağlanması ile sürdü. Madde hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Helvacıoğlu, kartlı sisteme geçen abonelerde %30’luk bir indirimi içeren sistem işleyişiyle ilgili bilgi verdi.

Mustafa Helvacıoğlu, yeni sistemin Keşan’a hayırlı olmasını diledi.

Toplantı, Belediyeye Osmangazi Belediyesi’nden hibe edilen 1 adet cenaze aracı alımının meclis tarafından oybirliğiyle kabulü ile devam etti.

Meclis Toplantısı, Keşan Paşayiğit Mahallesi, 3560 ve 3561 No’lu parsellerde olmak üzere Toplam: 1.401.711,75 m2.lik alan Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Alanı olarak kesinleşmiş olup, bu kuruluşun Müteşebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere 2 Asil ve 2 Yedek Üyenin seçilmesi ve her asil temsilci için ayrı ayrı 173.615,00 TL.sı olmak üzere Toplam: 347.230,00 (Üçyüzkırkyedibinikiyüzotuz) TL.sı bedelin ödenmesi için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması maddesinin ele alınması ile sürdü.

2014 yılından bu yana OSB konusunda hazırlık yapıldığını belirten Helvacıoğlu şunları söyledi: “Gıda İhtisas OSB’de artık müteşebbis heyeti kurulması aşamasına geldik. Edirne Valiliğimiz 7, Keşan TSO 4, Keşan Belediyesi 2, Keşan Ticaret Borsası da 2 hisse ile Gıda OSB’de yer alıyor. Beklenen ve özlenen bir konuda güzel gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Büyük katkısı olan AK Parti Edirne Milletvekilimiz Dr. Fatma Aksal’a, destek veren diğer vekillerimiz Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu ile Orhan Çakırlar’a da çok teşekkür ediyoruz. Keşan OSB konusunda bir oldu. Çevreci OSB’de bacaların tüttüğünü görmek istiyoruz. Enerji ve gıda çok önemli.”

Bu konuşmanın ardından Meclis, müteşebbis heyetinde görev alması için Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile CHP’li Üye Feridun Tümer’i asil, AK Parti’li Üye Yakup Balcı ile İYİ Parti’li Üye Coşkun Lofçalı da yedek üye olarak oybirliği ile belirledi. 

Toplantıda daha sonra İlçemizde bulunan 4.Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda 09/06/2020 Perşembe günü “Arazi Devri KarşılığındaBina/Tesis Yaptırılması”na dair toplantıdaki “Gen.Muhittin AKYÜZ Kışlası’nın Devri” konulu toplantı tutanağının görüşülerek bu hususta yapılacak tüm işlemler için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususunun karara bağlanması maddesi ele alındı.

Yeni Keşan Devlet Hastanesi’nin karşısında Sağlık temalı yaşam köyü oluşturmayı planladıklarını ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, “Söz konusu alan ormanlık alan olmasından dolayı oksijen deposu. Bölge çok önemli ve değerli. Keşan’ı yarınlara hazırlayacak örnek bir projeyi hayata geçirmek için güzel bir fırsat yakaladık. Bunu değerlendirmeliyiz” dedi.

Madde oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı, Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne ait olan ve 60,50 hektarlık Keşan Şehir Ormanında yer alan bölgenin Pazarlık Usulü ile yapılacak ihalesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e)bendine istinaden, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na ihaleye katılma ve sözleşmeyapma yetkisinin verilmesinin karara bağlanması maddesinin ele alınması ile sürdü.

600 dönümlük bir alanı Kent Ormanı olarak kullanmak için Keşan Belediyesi olarak ihaleye gireceklerini dile getiren Helvacıoğlu, pazarlık usulü ile yapılacak ihaleye katılacaklarını kaydetti ve Keşan’ın dönüşümü için çok güzel bir proje hazırlığı içinde olduklarını ifade etti.

Keşan’ın gelişimi için önemli bir konuda karar alacaklarını anlatan Mustafa Helvacıoğlu, söz konusu bölgenin Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’nin yanında yer aldığını ve bölgenin daha da güzelleşeceğini bildirdi.

MECLİS’TE DAHA SONRA GÜNDEM DIŞI MADDELERİNE GEÇİLDİ

Merhum belediye başkanlarından Metin Atalay Çırpan’ın ailesi tarafından belediyeye hibe edilen cenaze nakil aracının belediye envanterine girmesini içeren madde oybirliği ile kabul edildi.

Meclis, İspat Cami Mahallesi’nde Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli 21.677, 98’m2’lik taşınmazın boş olan kısmının semt pazarı olarak kullanılması, söz konusu parselin devri karşılığında düzenlenecek protokol kapsamında kantin binası ve 52 odalı vardiya yatakhanesinin General Muzaffer Alankuş Kışlası’na Keşan Belediyesi tarafından yaptırılmasını içeren madde de oybirliği ile kabul edildi.

Mustafa Helvacıoğlu, bu kararla Keşan ilçe jandarma Komutanlığı karşısında yer alan alana Perşembe Pazarını taşıyabileceklerini, ayrıca yeni Pazar alanını da şimdiden rezerv etmiş olacaklarını aktardı. 

Meclis’te daha sonra S.S. 25 No’lu Minibüsçüler Kooperatifi’nin Korona Salgını nedeniyle pandemi sürecinde %50 kapasite ile çalışması hatta zaman zaman boş çalışması nedeniyle desteğe ihtiyacı olduğunu içeren talebi ele alındı. Meclis oybirliği ile minibüs başına mahsuplaşmayla 1000 TL cansuyu desteği verilmesini kabul etti.

Toplantıda son olarak CHP’li Üye Feridun Tümer tarafından verilen ve korona salgını döneminde kapalı olan belediyeye ait olan işletmelerin çevre temizlik vergisi, ilan ve tabela ile reklam vergilerinin 3 aylık kısmının alınmamasıyla ilgili öneri görüşüldü. Meclis maddeyi oybirliği ile kabul etti ve uygulamanın şeklini belirlemek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’nu görevlendirdi.

Maddelerin ardından dilek ve temenniler bölümünde Başkan Helvacıoğlu söz aldı.

Erikli’ye Kocaali’den su getirilmesi konusunda proje hazırlandığını ancak borçlanma nedeniyle konunun bir sonraki yıla ertelendiğini dile getiren Helvacıoğlu, Erikli’de ve Yayla’da sorunların tespiti için ve çözüm önerilerini konuşmak amacıyla yerinde halkla buluşma toplantısı yapılmasını önerdi.

Toplantıyı kapatan Mustafa Helvacıoğlu, verdikleri katkı nedeniyle Meclis üyelerine teşekkür etti ve alınan kararların Keşan’a hayırlı olmasını diledi.

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 13 Ağustos 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecek ve saat 15.00’te başlayacak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol