Özel Hastaneler Yönetmeliği değişti

HABER MERKEZİ

Özel Hastaneler Yönetmeliği değişti

HABER MERKEZİ

30 Mart 2017 Perşembe 00:12
Özel Hastaneler Yönetmeliği değişti

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, özel hastanelerde kalite ve verimliliğin arttırılması, hastalara ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine ulaşmada kolaylıklar sağlanması amacıyla “Özel Hastaneler Yönetmeliği”nde değişiklikler yapıldığı belirtildi.

22 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile hastanenin işleyiş ve personel istihdamı konularında önemli değişiklikler yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

DOKTORLARA İKİNCİ BİR HASTANEDE ÇALIŞMA FIRSATI

“Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzelkişilerine aitözel hastanelerin etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmalarını sağlamak üzere; tesis, hizmet ve personel standartlarının tespit edilmesi, sınıflandırılması, sınıflarının değiştirilmesi, amaca uygun olarak teşkilatlandırılması ve bunların açılmaları, faaliyetleri, kapanmaları ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Özel Hastaneler Yönetmeliği”nde temel bazı değişiklikler yapılmıştır.

22 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle;

İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl gerçekleştirilenrutin denetimlerde istenen veriler arasında yer alan tıbbi tefriş-donanım durumu veteknik bilgilerde düzenlemeler ile hastanenin işleyiş ve personel istihdamı konularında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre;

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan tabip/uzman tabipler, 1219 sayılı Kanunun 12’nci maddesine uygun olmak kaydıyla, çalıştıkları sağlık kuruluşundaki çalışma saatleri dışında başka bir özel hastanenin acil servis, klinik servis ve ünitelerinde nöbet tutabileceklerdir. Bu tabiplerin nöbet listesi aylık olarak düzenlenecek ve İl Sağlık Müdürlüğünce onaylanacaktır.

KARŞILIKLI KADRO DEĞİŞİMİ YAPILABİLECEK

Özel hastane kadrosunda çalışan tabip ve uzman tabipler, hastanedeki çalışma saatleri dışında 1219 sayılı Kanunun 12’ncimaddesine uygun olmak kaydıyla kurumsal sözleşme yapılarak diğer özel hastane veya tıp merkezlerinde çalıştırılabilecektir. Ancak, bu durumda tabip ve uzman tabiplerin muvafakatinin alınması zorunludur. İlgili tabip ve uzman tabiplere çalışma belgesi düzenlenmesi amacıyla sözleşme İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilecektir.

Özel hastaneler Bakanlığın izni ile planlama kapsamındaki ünite ve merkezleri ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla başka özel hastaneye devredilebilecektir veya özel hastaneler kendi aralarında veya tıp merkezleri ile karşılıklı kadro değişimi yapabilecektir.

EN AZ 100 YATAK ZORUNLULUĞU

Yine bu Yönetmelik değişikliği ile açılacak olanözel hastanelerin gözlem yatak sayısı hariç olmak üzere en az 100 (yüz) hasta yataklı olarak açılmasına izin verilecektir ve yoğun bakım yatak ve kuvöz sayılarının toplamı, toplam hasta yatak sayısının yüzde 30’unu geçemeyecektir.

Yapılan bu yeni düzenlemeler ile özel hastanelerde kalite ve verimliliğin arttırılması yanında; personel istihdamı açısından getirilen yenilikler ile hastalara ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine ulaşmada kolaylıklar sağlanacaktır.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol