ÖDP’den AK parti isyanı

ÖDP Keşan İlçe Başkanı Hasan Karagöz, AK Parti'nin politikalarını sert bir şekilde eleştirdi.

ÖDP’den AK parti isyanı

ÖDP Keşan İlçe Başkanı Hasan Karagöz, AK Parti'nin politikalarını sert bir şekilde eleştirdi.

16 Aralık 2012 Pazar 19:53
ÖDP’den AK parti isyanı

 

ÖDP Keşan İlçe Başkanı Hasan Karagöz, dün parti binasında düzenlediği basın toplantısında, hükümetin uyguladığı politikaları eleştirerek “10 yıldır AKP’nin karanlığında yaşıyoruz.” dedi.

AKP’nin demokratikleşme aldatmacasının arkasına gizlenerek, kesin egemenliğini kurduğu on yıllık karanlık dönem içinde, baskı ve sömürü düzenini emperyalizmin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden şehir içi nakliyat yapılandırmayı başardığını belirten Karagöz, şöyle konuştu:

 

HER ŞEY SATILIK

 

“Temelleri 12 Eylül ile başlayan ve Özal ile birlikte geliştirilen ‘her şeyin satılığa çıkartıldığı’ piyasa düzeni AKP ile birlikte dini-muhafazakârlıkla bütünleştirilerek tamamlandı.

On yılın ardından AKP şimdi de iktidardaki gücünü pervasızca kullanarak ülkenin ve emekçi halkın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Yukarıdan aşağıya devletin tüm kurumları üzerinde kurulan tekelci iktidar başkanlık sistemi ile tek adam diktasına dönüştürülerek sürdürülmeye çalışılıyor.”

 

“BU DÜZENE HAYIR DİYORUZ”

 

“Zenginliği arttırmak için yoksulları çoğaltan, çoğunluğu yiyecek açlığına mahkûm eden bu düzene hayır diyoruz. On yıllık AKP iktidarında birileri Karun’laşırken işsizlerin sayısı 5 milyona dayandı. Yoksullar yerlerinden sökülüp şehrin kenarlarına sürülürken bu alanlar sermayenin ve zenginlerin özel mekânlarına dönüştürüldü. İşçiler, emekçiler sefalet ücretlerine mahkûm edilirken on yılda doğalgaza yüzde 208, son üç yılda elektriğe yüzde 120 zam yapıldı. Satılmadık ne bir fabrika, ne bir dere bırakılmadı. En çok parası ve malı olanın en değerli olduğu, parası olmayanların eğitim ve sağlık gibi en temel insan haklarından dahi mahrum bırakıldığı, insanı, emeği ve doğayı son damlasına kadar sömüren bu düzene hayır diyoruz.”

 

AMERİKAN ÜSLERİNE HAYIR”

 

“Emperyalizmin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan, yalan makinelerinin ‘demokrasi ve insan hakları’ olarak yutturmaya çalıştığı NATO bombalarına, Amerikan üslerine hayır diyoruz. AKP’nin on yıllık iktidarında ‘aktif dış politika ve bölgesel güç olma’ olarak formüle ettiği stratejinin ‘aktif taşeronluk ve bölgesel işbirlikçi güç olma’ anlamına geldiği bugünlerde daha net görülüyor. Suriye’deki iç savaşın merkez üssü haline getirilen ülkenin her köşesine ABD ve NATO’nun yeni üsleri kuruluyor. Başbakan Erdoğan, ‘bu topraklar NATO toprağıdır’ sözlerini büyük bir gururla söylerken, NATO heyeti bunu ispat edercesine Patriot Füzeleri için geziler düzenleyip yer beğeniyor. Kimyasal silah bahanesiyle, Kürecik’te kurulan Füze Kalkanı Radar sisteminin ardından şimdi de üç yere yerleştirilecek olan Patriot Füzeleri ile ülkemiz emperyalizmin gelişmiş bir askeri üssü haline getiriliyor. Türkiye, Ortadoğu halklarını emperyalist çıkarlar doğrultusunda kuşatan bir cephe ülke haline getiriliyor. ABD ve NATO üsleriyle dört bir yanı sarılmış, emperyalizmin güdümünde komşularıyla savaşın eşiğine gelmiş bu işbirlikçiliğe hayır diyoruz.”

 

“BÜTÜN OKULLAR İMAM HATİPLEŞTİRİLİYOR”

 

“Cemaat ve tarikatların etkinliğini güçlendiren AKP bu gün artık devleti ve toplumu dini referanslarla yönetmeye yöneliyor. Muhafazakâr bir örtü hayatın her alanında yaygınlaştırılıyor, medyadan sanata her alan bu dayatma ile hizaya getirilmeye çalışılıyor. Kadınlar muhafazakar gerekçelerle eve hapsediliyor ve yalnızca çocuk doğurmak reva görülüyor. Diyanet İşleri toplumsal hayatı düzenleyen bir fetva kurumuna çevrilirken, eğitim sistemindeki değişikliklerle bütün okullar imam hatipleştiriliyor. AKP, sözde özgürlük adı altında özgürlük ve laiklik alanını daraltıyor.  Kendi acımasız sömürü düzenlerini sürdürebilmek için halkın dinsel inanışlarını bir kalkan olarak kullanmaya çalışıyor. Bu karanlığa hayır diyoruz.”

 

 “EŞİT YURTTAŞLIK TALEPLERİ DİYANET FETVALARI İLE YOK SAYILIYOR”

 

 

“İnsanların birbirine rakip ve düşman olduğu ama asla kardeş olamadıkları bu düzene hayır diyoruz. Yıllardır yaşanan ölümlerin barışın değil yeni ölümlerin vesilesi sayılmasını kabul etmiyoruz. AKP’nin Kürt sorununda dayattığı çözümsüzlük, şantaj ve tehditlerle sürüklediği bu yol yine yeni ölüm ve acılara çıkıyor. Şimdi, Başbakan bir de 10 BDP milletvekilini meclis dışına atma planlarını kendi milletvekillerine dahi dayatarak hayata geçirmeye çalışıyor. Aleviler için ‘asimilasyon sofraları’ kurulup göz boyanırken eşit yurttaşlık talepleri Diyanet fetvaları ile yok sayılıyor. AKP’nin büyük bir kin ve nefretle yeniden ürettiği ölümlere, savaşa ve dışlamaya hayır diyoruz.”

 

“AKP DÜZENİNİ YIKARAK TÜRKİYE’Yİ YENİDEN KURMALIYIZ”

 

“Ve biz bu karanlık düzene hayır derken, Türkiye’yi yeniden kurmak için mücadeleye evet diyoruz. Kimsenin ekmeğine el konulamayacağı, sözünün reddedilemeyeceği, paranın değil insanların özgür olduğu bir ülkeyi birlikte kurmak için yola çıkıyoruz.AKP’nin zorbalıklarına ve yalanlarına teslim olmayan bir dirençle bu karanlığı yırtacak bir gücü hep birlikte yaratmalıyız. AKP düzenini yıkarak Türkiye’yi yeniden kurmalıyız.”

 

“DİRENİŞİ HER ALANDA BÜYÜTMELİYİZ”

 

“Tüm muhalif sesleri susturmaya, tüm direnme mevzilerini çökertmeye, tüm eleştiri olanaklarını ortadan kaldırmaya kararlı otoriter, giderek faşizanlaşan AKP iktidarına dur diyebilmek için; bütün toplumu gerici, baskıcı, zorba bir hegemonya altına almayı tasarlayan Tayyip Erdoğan zihniyetini alaşağı edebilmek için; tarikat, cemaat ilişkilerinden beslenmeyen herkesin gelecek umutlarının kırıldığı, kendilerine ve çocuklarına ilişkin hayallerinin karartıldığı, direnme mecallerinin tüketilmeye çalışıldığı korku imparatorluğuna son vermek için; muhafazakâr-liberal-emperyalistlerden oluşan uğursuz koalisyona karşı emekçilerin ve ezilenlerin sesini yükseltmek için AKP’ye karşı direnişi birlikte her alanda büyütmeye çağırıyoruz.”

 

“BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE KURALIM”

 

“Ülkemizi ABD emperyalizminin boyunduruğundan kurtarmak, ezilen emekçi kesimlerin üzerindeki sömürüyü ortadan kaldırmak ve halkın egemen olduğu bir demokrasiyi kurmak için mücadeleye çağırıyoruz.

 İncirlik hava üssünden artık sadece Amerika’ya veda uçaklarının kalkacağı, emperyalizme bağımlılığı pekiştiren tüm askeri anlaşmaların iptal edildiği, emperyalizmin Ortadoğu’daki askeri operasyonlarının kararlılıkla karşı çıkabilen, NATO üyeliği, ekonomideki IMF ve Dünya Bankası vesayeti ve AB üyelik başvurusu başta olmak üzere emperyalizmle olan tüm ilişkilerinin ortadan kaldırıldığı bağımsız bir Türkiye kuralım.”

 

“GERÇEKTEN LAİK VE ÖZGÜR BİR TÜRKİYE KURALIM”

 

“İnsanların ibadet, inanış, giyiş ve yaşam tarzlarında hiç bir baskı ve ayrımcılıkla karşılaşmadıkları, devletin tüm dinler, mezhepler ve tarikatlardan kendisini ayırdığını dinin kamusal alanda sınırlandığı, devlette tarikat ve cemaat temelli kadrolaşmanın son bulduğu, ayrımcı bir dini programın aracı haline getirilen Diyanet İşleri’nin kaldırıldığı, özellikle AKP döneminde hızlanan Alevilere yönelik ayrımcı uygulamaların son bulduğu aklın, bilimin özgürleştiği gerçekten laik ve özgür bir Türkiye kuralım.”

 “TAM EŞİTLİĞİN SAĞLANDIĞI TÜRKİYE KURALIM”

“Kapitalizmin kar ve sömürüye dayalı mantığını ve mülkiyet ilişkilerini kökten değiştirdiğimiz, insanın insana, emeğin sermayeye kulluğuna son vermiş, ekonomiyi emekçilerin taleplerine, ihtiyaçlarına yanıt üretecek şekilde düzenleyen, toplumun maddi kaynaklarının paylaşımında, iş olanaklarına erişimde, parasız ve nitelikli eğitim, sağlık, sosyal hizmetlerden yararlanmada tam eşitliğin sağlandığı, özelleştirilen tüm kamu kuruluşların kamusallaştırıldığı, üretenlerin yönetiminde söz, yetki ve karar sahibi olacağı bir Türkiye kuralım.”

 

BARIŞIN TÜRKİYESİ’Nİ KURALIM”

 

“Herkesin kendi kimliğini, kültürünü özgürce yaşayabildiği, kimsenin aşağılanmadığı, dışlanmadığı, Kürt sorununun barışçıl bir biçimde çözüme kavuşturulduğu, herkesin kendisini eşit ve özgür hissettiği, her türlü sömürülme, ezilme ve ayrımcılığa son verilmiş kardeşliğin, dayanışmanın hakim olduğu, kardeşliğin ve bir arada yaşamın Türkiye’sini kuralım.”

 

DOĞA VE YAŞAMLA UYUMLU BİR TÜRKİYE KURALIM”

 

“Suyumuzun, derelerimizin, toprağımızın, ormanlarımızın özelleştirmeler, nükleer santral ve HES projeleriyle talan edilmesine son verilmiş, kapitalizmin ‘tüketebildiğin kadar insansın’ anlayışına, insanın doğayı fethetmesi hedefine teslim olmadan, insan-doğa uyumunu temel alan bir yaklaşım ve çevre sorumluluğu anlayışıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik veren, yaşamın sürdürebilirliğini, doğal dengenin korunmasını gözeten zihniyetin egemen olduğu, piyasacı ve özelleştirmeci enerji politikalarının terk edildiği doğa ve yaşamla uyumlu bir Türkiye kuralım.”

 

“MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA BÜYÜTECEĞİZ”

 

“9 Aralık Pazar günü ülkenin dört bir yanında başlattığımız bu yürüyüşümüzü 9 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştireceğimiz büyük bir mitinge dönüştüreceğiz. AKP’nin baskı ve zorbalıkla hakim kılmaya çalıştığı bu suskunluk ve çaresizlik duvarını yılmayan, eğilmeyen, diz çökmeyen, hizaya gelmeyen kararlı mücadelemizi büyüterek yıkacağız. Bu direnişi, bu umudu büyütmeye, Türkiye’yi yeniden kurmak için birlikte mücadeleye, sesimizi birleştirmeye çağırıyoruz.”

ÖDP Keşan İlçe Başkanı Hasan Karagöz’ün dünkü basın açıklamasına, parti yönetim kurulu üyeleri de katıldı.”

Son Güncelleme: 19.04.2017 18:14
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol