MEHMET AYTAÇ

Trakya Üniversitesi, Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası ve Keşan Kent Müzesi işbirliği ile düzenlenen ve iki gün sürecek olan “100. Yılında Her Yönüyle Keşan Sempozyumubugünkü açılış töreniyle başlıyor.

Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu’nda 10:00’da başlayacak açılışta saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, açılış konuşmaları ve plaket töreni yapılacak.

Prof. Dr. Ahmet Atakişi’nin yöneteceği açılış panelinde ise Dr. Öğr. Üyesi Veysi Akın (Trakya Üniversitesi), Keşan’ın Kurtuluşu, Öğr. Gör. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu (Marmara Üniversitesi), Keşan’a gelen mübadillerin Yunanistan’da oturduğu mahallelerdeki mimari mirası, Prof. Dr. Hüseyin Bağcı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ve Em. Alb. Süheyl Çobanoğlu (Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkez Başkanı), aldatmayla örtülen Yunan yayılması konularında konuşmalarını yapacaklar.

SEMPOZYUM PROGRAMI

Sempozyum, öğle yemeği arasından sonra Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksek Okulu’ndaki oturumlarla sürecek. Sempozyumun il gün programı şöyle:

1. OTURUM

YUSUF ÇAPRAZ KONFERANS SALONU (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin BEKSAÇ)

13.30-13.45 / Keşan’ın kıyı komşusu: Saros Körfezi’nde Trakların ilk izleri / M. Umut DOĞAN

13.45-14.00 / I. Dünya Savaşı’nda Keşan ve önemi / Alev DURAN

14.00-14.15 / Keşan Halkevi kuruluşu ve faaliyetleri / Fatma ÇALİK ORHUN

14.15-14.30 / 16. yüzyılın ilk yarısında Keşan ve Dimetoka Kazaları’ndaki Kıptilerin (Romanların) sosyo-ekonomik durumları / Hasan Ali CENGİZ

14.30-14.45 / Keşan arkeolojisinin genel hatları / Engin BEKSAÇ

14.45-15.00 / Soru - Cevap

15.00-15.15 / Çay - Kahve

HERSEKZADE AHMED PAŞA SEMİNER SALONU (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Enver Erdinç DİNÇSOY)

13.30-13.45 / Osmanlı döneminde Keşan’da kurulan para vakıfları / Mehmet DOĞAN

13.45-14.00 / 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminde Keşan’da siyaset: Mustafa Bulut (AP) ve Süleyman Sabri Öznal’ın (CHP) siyasi faaliyetleri (1977-1980) Okan CEYLAN

14.00-14.15 / Ulusal basında 1930’lu yıllarda Keşan imar faaliyetleri (1930-1940) /  Ünal ÜSTÜNDAĞ

14.15-14.30 / Sarkis Paçacıyan`ın “Rodosto Ermenilerini Hatırlarken” ve Hakop Ağasyan`ın “Adrianapolis`in Ermeni Göçmenleri” kitaplarında ve diğer Ermenice kaynaklarda Trakya (Keşan) olayları / Gaffar Çakmaklı Mehdiyev

14.30-14.45 / Osmanlı dönemi Edirneli Alimler / Recep DİKİCİ

14.45-15.00 / Soru - Cevap

15.00-15.15 / Çay - Kahve

SAROS SALONU (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Meltem OKUR DİNÇSOY)

13.30-13.45 / Keşan’da kömür madenleri ve yabancı girişimciler / Oya DAĞLAR MACAR

13.45-14.00 / Yerel basında turizm haberlerinin analizi: Medya Keşan Gazetesi örneği / Erdem ÖNGÜN, Bülent SAYLAM

14.00-14.15 / Kuzey Saros Körfezi’nin kırsal kalkınmasında kırsal turizmin önemi / Nursel ÇEKMEZ TÜRKSOY

14.15-14.30 / Tekirdağ bölgesindeki limanların önemi / Seçkin GÜN

14.30-14.45 / Edirne’ye gelen turist sayısı ve ekonomik büyümeye etkisi / Buket TAŞTAN KÖYDEM, Duygu ÜZMEZ YILMAZ, Mehmet ÇAKIR

14.45-15.00 / Soru – Cevap

15.00-15.15 / Çay – Kahve

2. OTURUM

YUSUF ÇAPRAZ KONFERANS SALONU (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali ERDOĞAN)

15.30-15.45 / Keşan-Dedeağaç görüşmeleri ve Türkiye kamuoyundaki yankıları / Emre AYKOÇ

15.45-16.00 / Balkan Harbi’nde Keşan / Kübra GÜLOĞLU

16.00-16.15 / 1919 Paris Barış Konferansı öncesi ve sonrası Batı Trakya’ya ilişkin senaryolarda iç ve dış dinamiklerin rolü / Yakup KURT

16.15-16.30 / Soru-Cevap

16.30-16.45 / Çay-Kahve

HERSEKZADE AHMED PAŞA SEMİNER SALONU (Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BAYNAZOĞLU)

15.30-15.45 / Rumeli Balkan Sivil Toplum Kuruluşlarının balkan politikası oluşturmada rolü ve önemi / Halit Gökalp KÜÇÜK

15.45-16.00 / Batı Trakya Türklerinin güncel sorunlarına genel bir bakış / Murat DERİN

16.00-16.15 / Üniversite öğrencilerinde yeşil tüketim, farkındalık ve tutumun istatistik değerlendirmesi: Vakıf üniversitesi örneği / Şule DARICAN

16.15-16.30 / Soru-Cevap

16.30-16.45 / Çay-Kahve

SAROS SALONU (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tülay DEMİRALAY)

15.30-16.15 / Girişimciliği etkileyen bir faktör olarak nüfus yapısı: Keşan İlçesi örneği / Metin AYTAÇ, Alper ACAR, Özdemir YAVAŞ

Keşan halkının Avrupa Birliği algısı / Hulusi Ekber KAYA, Tülay DEMİRALAY

Pandeminin uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme yönetim sistemi kullanım alışkanlıklarına etkisi / Tolga DEMİRHAN, İlkay DEMİRALAY

Keşan’ın ilk coğrafi işareti “Keşan satır et” / Süleyman KÖK

16.15-16.30 / Soru-Cevap

16.30-16.45 / Çay-Kahve

3. OTURUM

TARIM OTURUMU YUSUF ÇAPRAZ KONFERANS SALONU (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Süleyman KÖK)

16.45-18.15 /

Keşan ilçesinde ayçiçeği üretiminin yeri ve önemi / Yalçın KAYA

Çeltik tarımının Edirne ve Keşan ekonomisindeki yeri ve önemi  / Necmi BEŞER

İklim değişikliğine dayanıklı Keşan’ın yok olan çiftlik hayvan gen kaynakları / Süleyman KÖK

Bilginin tarımsal üretimde kullanılma süreci / Lütfü AÇAR

Keşan ilçesinin tarım potansiyeli, sorunları ve çözüm önerileri / Fadul ÖNEMLİ

Keşan tarımında çayır-mera ve yem bitkilerinin yeri ve önemi / Mustafa TAN

Soru-Cevap

HERSEKZADE AHMED PAŞA SEMİNER SALONU (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut GÜLER)

16.45-17.00 / Yaya kaldırımlarında jeo tekstillerin hibrit kompozit halinde kullanılması / Hayri ŞEN

17.00-17.15 / Türkiye’de Pomak göçleri, göç politikası ve Keşan politikası / Sevtap GÜLEN ŞİMŞEK

17.15-17.30 / Tek partili dönemde Trakya’da iskân politikası: Muhacirden müstahsile / Murat BURGAÇ

17.30-17.45 / Keşan ve çevresindeki Bulgarların göçü / Elçin MACAR

17.45-18.00 / Keşan bölgesinde global jeoit ondulasyonu değerleri / Yener TÜREN

18.00-18.15 / Soru-Cevap

SAROS SALONU (Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hayati ARDA)

16.45-17.00 /  Keşan İlçesi risk altındaki mimari mirası / İnci TÜRKOĞLU

17.00-17.15 /  İran’ın Ortadoğu politikasında dinin rolü: Şii Hilali söylemi / Uğur ZENGİNER

17.15-17.30 / Keşanlı Süleyman Zâtî Efendi’nin Miftâhu’l-Mesâil adlı eserinde hadis kullanımı / Abdullah Taha İMAMOĞLU

17.30-17.45 / Seyyid Gazi Rüstem Baba ve Rüstem Baba dergâhı / Elif USLU

17.45-18.00 / Keşanlı bilinmeyen bir Celveti şair: Hüseyin Şahi Efendi / Selami ŞİMŞEK

18.00-18.15 / Soru-Cevap

19:30 / Gala Yemeği