SONGÜL KONAR

Düzenlenen törene Cumhuriyet Başsavcısı Alper Arıtan, Kıdemli Hâkim Metin Köse, Edirne Barosu Başkan Yardımcısı ve Keşan Temsilcisi Av. Aylin Arıkan ve çok sayıda avukat katıldı.

Edirne Barosu Başkan Yardımcısı ve Keşan Temsilcisi Av. Aylin Arıkan günün anlam konuşmasını yaptı.

Arıkan konuşmasında şunlara yer verdi: Avukatlar, halkın yargı erki içerisindeki temsilcileridir. Bu nedenle Baroların ve Avukatların görevi sadece mesleki kalkınma, onur ve vakarın korunması, çalışma disiplininin ve ahlakının takip edilmesi değildir. Bunların yanında temel hak ve özgürlüklerin korunması, kollanması ve geliştirilmesinde de baş aktör olmalıyız. Mesleki sorunları çözmek ve hukukun üstünlüğünü sağlamak Avukatlık Kanununun üzerimize yüklediği görevler ve sorumluluklardır. Özellikle demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde toplumun Barolardan büyük beklentileri vardır. Bu bilinçle hukuk devleti, demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelemiz devam edecektir.”

“AVUKAT SAVUNMANIN, SAVUNMA ADALETİN, ADALET DEVLETİN TEMELİDİR”

Devletlerin yaşaması için devlet savunması ne kadar mühim ise adaletin yaşamasında da savunma o kadar mühim olduğunu dile getiren Arıkan, sözlerine şöyle devam etti: “Herkes her an bir suç isnadına maruz kalabileceği gibi hukuki bir çekişmenin tarafı da olabilir. Bu gibi durumlarda profesyonel bir desteğe yani avukata gereksinim olacaktır. Bu nedenledir ki avukatlık mesleğini bağımsız, özgür kılmak yargılama sürecinde etkili hale getirmek yaşamsal değerdedir. Bizler bu günü avukatlık mesleğinin ve bu mesleğin örgütlü yapısı olan baroların; meslek ve toplum sorunlarıyla ilgili görüş ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaştıkları, bu sorunlara çözüm önerileri sundukları bir gün olması dolayısı ile ayrı bir ehemmiyetle karşılarız. Çağdaş toplumların ihtiyacı olan şey demokrasi ve hukuk devletidir. Demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü olmazsa olmaz gören bir anlayış ülkemizde tüm sorunlarımızın çözümünde anahtar olacaktır.”

“AVUKAT YOKSA ADALET, ASLA ÂDİL OLMAYACAKTIR”

Avukatlığın önemine vurgu yapan Arıkan sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu gün bir kez daha yinelemek isteriz ki; Büyük Atatürk’ün kurduğu tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nde, cumhuriyetin temel ilkelerine, laik, sosyal hukuk devletine, yargı bağımsızlığına, evrensel hukuk kurallarına, temel hak ve özgürlüklere olan inancımızla hukuk mücadelesine devam edeceğiz. Biz, Avukatlar, her dönemde olduğu gibi bugün de, çok yönlü bakış açımızla her şeyin sorgulayıcısı, halkın, hukuktaki güvencesiyiz. Bugün burada bizimle olan Sayın başsavcımıza, Sayın Hâkimimize ve tüm meslektaşlarıma katılımları için teşekkür ediyor, bir kez daha Avukatlar gününüzü sevgi ve saygılarımla kutluyorum.”