AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Aksal:

“50 kalem halinde verdiğimiz yardımlar, AK Parti iktidarından önce yoktu”

MEHMET AYTAÇ

AK Parti Edirne Milletvekili ve KEFEK Başkanı Dr. Fatma Aksal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Bütçe görüşmeleri esnasında gerçekleştirdiği konuşmasında; “İnsan hakları temelli yaklaşımımızın bir gereği olarak kadının statüsünü güçlendirmek, kadının toplumsal hayata katılımının önündeki engelleri kaldırmak, kadın istihdamını teşvik etmek, kadına yönelik şiddeti önlemek ve kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğine sahip olmasını sağlamak başta olmak üzere kadınların hayatın her alanında karşılaştığı ayrımcı uygulamaları sonlandırmak amacıyla reform niteliğinde değişiklikler yaptık” dedi.

Bütçe görüşmeleri sırasında bir konuşma yapan AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Türkiye'de kadının güçlenmesi konusunda kapsamlı ve bütüncül bir politika metni olan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı eğitim, sağlık, ekonomi, karar alma mekanizmalarına katılım ve medya temel eksenleri üzerine inşa ettiklerini ve uygulamaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye'de istihdam yaratmada büyük bir potansiyele sahip olan kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve kadın istihdamının artırılması hedefiyle Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'ni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığı'yla birlikte yürütüyoruz.  Bakanlığımızın ana yararlanıcı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının eş yararlanıcı olduğu; Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesi'yle ülkemizde kadın-erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme modelini sistematik ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de önemli sorun alanlarından biri olan kadına yönelik şiddetle mücadelede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından 2007 yılından bu yana düzenli olarak ulusal eylem planı hazırlanmış ve kadına yönelik şiddetle topyekûn mücadele bir devlet politikası zeminine oturtulmuştur. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal politika çerçevemizi belirleyen yol haritası niteliğindeki Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı'nı (2021-2025) tüm tarafların katkılarıyla hazırlayarak 1 Temmuz 2021 tarihinde uygulamaya başladık.  "Kadına şiddete karşı sıfır tolerans" ilkesiyle yürüttüğümüz çalışmalarımızı Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve elektronik kelepçe uygulaması gibi etkin ve yenilikçi mücadeleler yöntemiyle güçlendirdik. Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanın elektronik sistem üzerinden anlık olarak izlenmesi suretiyle yüksek riskli vakalarda etkili koruma ve müdahale sağlayan elektronik kelepçe uygulamasını 25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırdık. 6284 sayılı Kanun kapsamında hizmet sunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında veri entegrasyon çalışmalarımızı tamamlayarak mağdura ulaşma süresini kısaltıp hızla müdahale ve etkin koruma sağladık. Sayın Bakanımız açılış sunumunda, 2002 yılında sadece 1,3 milyar TL olan sosyal yardım harcamalarının 2021 yılında tüm kamu kurumlarıyla 97,8 milyar TL'ye çıkarılmış olduğunu söyledi. Büyüyen ve gelişen Türkiye’de toplumumuzun tüm kesimlerine desteklerimizi artırıyoruz, yok saymıyoruz ve tüm gücümüzle refah düzeyini yükseltmeye çalışıyoruz. Türkiye'de bugün 50 kalem hâlinde verdiğimiz evde bakım desteği, sosyal ekonomik destek, engelli maaşı gibi yardımların hiçbiri, AK Parti iktidarı öncesi yoktu. Siz yoksulunuzu, engellinizi, yaşlınızı yok sayıyorsunuz diye o insanlar yok olmuyor.  Biz büyüyen, gelişen Türkiye'nin refahını sosyal yardımlarla toplumun tüm kesimleriyle paylaşıyoruz. 2023 yılı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum.”