MEHMET AYTAÇ

TAR-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ziraat Yüksek Mühendisi Uzman Tarım Danışmanı Lütfü Açar, bölgemizde yaşanan sonbahar kuraklığına rağmen hububat ekiminde gecikme söz konusu olmadığını bildirdi.

Hububat ekimi ile ilgili bir açıklama yapan Uzman Tarım Danışmanı Lütfü Açar; “Bölgemizde sonbahar mevsimi öncesinde ve mevsim başlarında yağışlar düşmüştür. Genel itibari ile sonbahar mevsimi başı itibari ile kurak bir yıl geçti denilemez. Ancak mevsimin ilerleyen günlerinde bölgemizde ciddi bir sonbahar kuraklığı yaşandığı görülmektedir. Buna mukabil hububat ekimi olarak gecikme söz konusu değildir. Çünkü ilgili araştırma ve üniversite gibi kuruluşlarımız; bölgemizde hububat ekim tarihi olarak genel itibari ile Ekim 15 ile Kasım 15 tarihlerini tavsiye etmektedirler. Kasım ayı süresi içerisinde de hububat ekilişlerinin rahatlıkla yapılabileceği de ifade edilmektedir. Bu itibar iledir ki mevsim itibari ile bölgemizde hububat ekiminin geciktiği söylenemez. Bilakis ekim mevsimi içerisinde olduğu söylenebilir. Gecikme söz konusu değildir. Yağışların başlaması ile yağışların devam etmesi neticesinde ekimlerin yapılamayacağı tereddütleri vardır. Bu itibar ile üreticiler ekilişlerini bir an evvel yapmak istemektedirler. Bu günlerde kurağa ekim yapılabilir mi? Sorusuna karşılık yapılabilir. Yağışların gecikmesi neticesinde özellikle atılacak kompoze gübrelerde bulunan azotta kısmen noksanlılık yaşanabilir. Böyle bir olumsuzlukla karşılaşılması ihtimaldir.  Ancak azot telafisi mükün bir besin elementi olduğunu da hatırlatmak isteriz” dedi.