ERDOĞAN DEMİR

Ziraat Yüksek Mühendisi Uzman Tarım Danışmanı TAR-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfü Açar, yaptığı yazılı açıklama ile süne mücadelesine önümüzdeki günlerde karar verileceğini belirtti.

Açar, konuyla ilgili şunları söyledi: “Sünenin varlığı hububat üretiminde ekonomik zarar anlamında önemli yeri vardır. Bu anlamda da Bakanlığımız; bu zararlıya karşın devlet mücadelesi şeklinde yürüttüğü mücadele şekli ile tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır. Bu mücadele şekli ile sünenin bir yıllık hareketini izlemekte ve zarar devresindeki eşik değerlerine göre mücadele yapılıp yapılmaması konusunda gerekli tedbirleri almaktadır. 

 Gelinen durum itibari ile de Tarım teşkilatımız tarafından yapılan sörvey çalışmaları neticesinde önümüzdeki günler içerisinde süne mücadelesinin yapılacağı alanlar ilan edilecektir. İlaçlama kararı verilecek köylerimizdeki vatandaşlarımız vakit kaybetmeden ilaçlama yapmaları önemlidir. Aksi durumda ciddi denilebilecek oranda Zaraların oluşabileceği unutulmamalıdır. Özellikle hububatların süt olum devresinde olunduğu bu devrede yavru sünelerinde yumurta paketlerinden çıktığı ve geliştiği devredir. Yavru süneler, bu devrede hayatlarını ikame etmek için süt olum devresinde olan buğday tanelerini emerek zararın oluşmasına sebebiyet vermektedir. Ekonomik zarar da bu devrede oluşmaktadır. Bu itibar iledir ki üreticiler tebligatları alır almaz ilaçlama yapmalıdırlar. İlerleyen günlerde buğday daneleri olgunlaştığında sünelerin zararı oluşmadığı bilinmelidir. Bu nedenledir ki kritik devrenin bu devre olduğu bilinmelidir.

Önemli bir konudur. Kesinlikle tarım teşkilatımızın dışında beyanat verenlerin beyanatlarına itibar edilmemelidir. Özellikle Edirne tarım teşkilatımız bu konuda tecrübeye sahiptir. Sünenin yıl boyu hareketi takip edilmektedir. Gelinen durum itibari ile de en uygun zamanın belirlenmesi çalışmaları hassasiyetle takip edilmektedir. 

 Kullanılacak ilaçların özelliklerine dikkat edilmelidir.  Kesinlikle bu devrede etki süresi kısa süreli ilaçlar kullanılmalıdır. Çünkü bu devrenin diğer bir özelliği de buğdayların olgunlaşma devresinde olmasıdır. Bu itibar iledir ki atılacak ilaçların buğdaylara da geçmesine sebebiyet verilmemelidir. Faydalı canlılarında korunmasına da dikkat edilmelidir. Bu itibar iledir ki bu konuda özellikle Bakanlığımızın ilgili merkez birimlerine bu konuda alınması gereken tedbirler anlamında ciddi bir görev yüklemektedir.”