BÜLENT SAYLAM

31 Temmuz olan son ödeme süresinin 4 Ağustos 2023 Cuma gününe uzatıldığını kaydeden Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Keşan Şube BaşkanıOğuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “31/07/2023 tarih ve VUK-158 / 2023-9 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken; 2023 yılı gelir vergisinin 2. Taksitinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar, 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin 2.taksitinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar, 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2.taksitlerinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar, 2023/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar,

Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynısürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Ayrıca; 31.03.2023 tarihiden Sosyal Güvenlik Kurumunun yapmış olduğu duyuru ile; Sosyal Güvenlik Kurumu Son ödeme tarihi 31.07.2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 100’üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına dayanılarak 03.08.2023 tarihi saat 23:59’a kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.”