ERDOĞAN DEMİR

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında yapılacak olan toplantı; Belediye Meclis Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak.

Toplantıda görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde: 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aşağı Zaferiye Mahallesi, 1596 ada 1 parselde kayıtlı 5769m2 taşınmaz ile ilgili olarak vatandaş tarafından Belediyemize gelen talepte; Belediyemize ait bu taşınmazın satın alma isteğinin olduğu, kendisi tarafından satın alınması halinde İlçemize huzurevi kazandırmak istediğini belirterek Belediyemize ait taşınmazı ihale usulü ile satışın yapılmasını talep etmektedir. 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1596 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale usulü satılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesinin Meclis tarafından görüşülmesidir.   

2-İller Bankası A.Ş. tarafından tahsis edilen ‘Erikli Sahili İçmesuyu Terfi ve Şehir şebeke Hattı Yapım İşi Kapsamında Bozulan Yolların Tamiratının Yapılması ve Yalı Caddesinin Yeniden Düzenlenmesi İşi’ için düzenlenen 5 No.lu Hakedişin 2.000.000,00TL (İkimilyon TL)’lik kısmının hibe olarak kabulünün Meclis tarafından görüşülmesidir.   

3-Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Zaferiye Mahallesi 1900 ada 1-2-3-4-5 parselde kayıtlı imar planlarında park alanı olan (Şehitlik Parkı) taşınmazın Belediyemizce hazırlanmış proje kapsamında yapımı koşuluyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde 10 yıla kadar kiralama ihalesine çıkartılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesinin Meclis tarafından görüşülmesidir.

4-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 08 Nisan 2020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediyemiz D13 gurubunda değerlendirilmiş olup, ilgili yönetmeliğin 11. Maddesi hazırlanan 8500 unvan kodlu 1 adet 5 dereceli Mühendis kadrosu yerine 1 adet 3 dereceli Mühendis kadrosu, 8500 unvan kodlu 1 adet 5 dereceli Mühendis kadrosu yerine ise 4 dereceli Mühendis kadrosu alınarak kadro değişikliklerinin yapılması hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir. 

5-S.S.25 No.lu Keşan Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 22.08.2023 tarihli ücret tarifelerine zam talebi ile ilgili Komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

6-S.S.99 No.lu Öz İzzetiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 23.08.2023 tarihli ücret tarifelerine zam talebi ile ilgili Komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

7-S.S.129 No.lu Paşayiğit Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 23.08.2023 tarihli ücret tarifelerine zam talebi ile ilgili Komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir.   

8-İlçemiz İspat Cami Mahallesi Trafik sokağın içkili yerler bölgesine alınması talebine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir. 

9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden gelen yazıya istinaden, İlçemiz Engelsiz Yaşam Merkezi’nin park olan fonksiyonunun sosyal tesis olarak değiştirilmesi amaçlı plan değişikliği talebinin Meclis tarafından görüşülmesidir.

10-İlçemiz İspat Cami Mahallesi, Beğendik Caddesi’nde zemin katlarda bulunan mevcut iş yerlerinin teşekkül kabul edilerek, yol boyu ticaret olarak belirlenmesine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

11-İlçemiz İzzetiye Mahallesi, 111 ada, 41 numaralı parselin plan değişikliği talebinin Meclis tarafından görüşülmesidir.

12-İlçemiz İzzetiye Mahallesi, 121 ada, 33 numaralı parselin plan değişikliği talebinin Meclis tarafından görüşülmesidir.

13- Dilek ve Temenniler.