HABER MERKEZİ

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında yapılacak olan toplantı, saat 11.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

Pandemi tedbirleri kapsamında toplantıya izleyici kabul edilmeyecek.

Toplantıda, “İlçemizin Paşayiğit Mahallesinde, 1738 – 1765 ve 1780 nolu parseller üzerinde “Enerji Üretim Alanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Biyokütle Enerji Santrali BES) için düzenlenmiş olan nazım ve uygulama imar planlarına ait Uygulama İmar Planı (UİP-22187206) ve “Paşayiğit Mahallesi 1738- 1765 ve 1780 parseller ait Nazım İmar Planı (NİP-22198796) Keşan Belediye Meclisinin 15.04.2021 Tarih ve 2021-105 sayılı Kararı ile Oy çokluğu ile kabul edilerek karar bağlanmış ve bir ay süre ile askı ilan edilmiştir. Ancak; Askı süresi içerisinde, onaylanan imar planına itiraz edilmiş olup, yapılan itirazların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasıdır” maddesi görüşülecek.