MEHMET AYTAÇ

Çelik, ülke genelinde olduğu gibi bölgede de yaşanan kuraklığa dikkat çekerek; "İklim değişikliği devam ediyor. İhtiyacımız olan sonuçlara, daha azla daha fazla verimlere ulaşmak önemli hale geliyor. Akıllı sulama ve hassas besleme; tarım üreticilerinin yaşamlarını değiştirerek su, bitki besin maddeleri, enerji tasarrufları sağlarken, herhangi bir topraktan daha azla daha fazla verim alınmasını sağlıyor" dedi. Verimli su kullanımının öncelikle su kaybını önlediğini vurgulayan Çelik; “Verimli su kullanımı bir yandan su kaybını önlemek diğer yandan da kökler tarafından optimum su ve besin kullanımını sağlamaktır. Tarım ürünleri yetiştiriciliğinde öngörülemeyen faktörleri ve iklim kaynaklı sorunları en aza indirip üretimde süreklilik sağlamak akıllı sulama, hassas besleme ile mümkün. Su, besin maddeleri, enerji, zaman kayıplarını en aza indirerek daha azla daha fazla daha kaliteli ürünler toprak / yüzey üstü damla sulama veya toprak, yüzey altı damla sulama uygulamaları ile gerçekleşecektir. Bugün daha büyük, daha iyi, daha kârlı ürünler sunmanın en iyi yolu sürdürülebilir tarımdır" şeklinde konuştu.