Mimar, ihtiyacını duyduğunuz mekanları tasarlayan ve oluşturulabilmesi için gerekli olan çeşitli disiplinleri (inşaat mühendisi, makine mühendisi , elektrik mühendisi, peyzaj mimarı, iç mimar, harita mühendisi, jeoloji mühendisi) organize eden, hem estetik hemde fonksiyonel mekanlar üretilmesini sağlayan kişidir.

Bir mimarın, bu organizasyonu sağlayabilmesi ve diğer disiplinler ile iletişim kurabilmesi için , kendi bilgisi, mesleki yeteneğinin dışında bu disiplinler ile ilgili bilgiye sahip olması gerekmektedir. 

Mimarlık Kavramı

Mimarlık, insanların yaşamasını kolaylaştırmak ve mekan ihtiyacını karşılamak için gerekli alanları insanın tüm yaşam alanlarını tasarlamasıdır. 

Yaşam alanı nedir? İnsanın içinde yaşadığı çevrenin tüm öğelerinin bütünüdür. (sokağı, mahallesi, şehri, binası, mutfağı, banyosu, parkı, bahçesi, havaalanı, kahvehanesi, lokantası, mağazası, marketi oyun bahçesi, otobüs durağı, her gün yürüdüğü yolları, müzeleri, camisi, işyerleri, fabrikası, vb.) işlevsel gereksinmeleri teknik ve ekonomik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatı ve bilimidir.

Yani mimarlık bir felsefedir, bir yaşam biçimidir.

1996 yılında Barselona’da toplanan Uluslararası Mimarlar Birliği Kongresi, Dünya Mimarlık Günü’nün Dünya Habitat Günü ile aynı gün kutlanmasını kararlaştırdı. Bu nedenle Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde, mimarlar olarak her yılın Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanır.

lendi.

Mimarlık günü bu sene 2 Ekim 2023’te kutlanacak

Bu temayla UIA, mimarinin yaşanabilir bir topluluk yaşamı yaratma kapasitesi ve sorumluluğuna özel bir vurgu yapmayı, tüm ülkelerde kentsel ve kırsal alanlar arasındaki ilişkiye dair uluslararası bir tartışma başlatmayı amaçlıyor.

Dünyanın her yerindeki kontrolsüz kentsel yayılma, dünyanın çevresel, sosyal ve ekonomik dengesini tehdit ediyor. İklim krizleri, küresel salgın ve birçok ülkedeki siyasi çalkantılar, dünya çapında toplulukları tehdit eden, yoksul ve dışlanmış grupları orantısız bir şekilde etkileyen sosyal, ekonomik ve çevresel eşitsizlikleri ortaya çıkardı.

Dünya, günümüzün iklimsel ve sosyal zorluklarına en iyi şekilde nasıl yanıt verileceği konusunda zor bir görevle karşı karşıya. Bu durum, bölgelerin düzenlenmesi, çevreye ve topluma saygılı mimarinin üretilmesi için geleneksel planlama araçlarının etkinliği ve yeterliliği konusunu gündeme getiriyor.

İstanbul Büyükşehir  Mimarlar Odası  Keşan Temsilciliği olarak Eğitim, Liyakat, Hiyerarşi kavramlarının tasarım gücü ile birleşmesini ve ‘Daha iyi bir Keşan, Daha iyi bir yaşam’ olan dileğimizi tekrar ediyor, tüm meslektaşlarımızın ve mimarlık mesleğine ihtiyacı olduğuna inandığımız toplumumuzun, ‘Dirençli  topluluklar için mimarlık’ temasıyla Dünya Mimarlık  Haftası’nı kutluyor;  saygılar sunuyoruz.