e-Defter, elektronik ortama geçiş sürecinin önemli bir parçasını oluşturur. e-Fatura uygulamasına geçmekle yükümlü olanların ticari defterlerini elektronik ortamda tutması zorunludur. e-Defter uygulamasının kullanım alanları içinde yevmiye defteri ve defter-i kebir bulunur. Ortaklar pay defteri ya da envanter defteri için e-Defter uygulaması kullanılamaz. İlgili ticari defterleri e-Defter uygulamasıyla tutabilir, finansal süreçlerinizin yönetimini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

e-Defter uygulaması, diğer elektronik uygulamalarla kıyaslandığında biraz daha esnektir. Örneğin, e-Arşiv faturayı e-Fatura geçişi yapmadan kullanamazsınız. Bununla beraber e-Defter uygulamasında böyle bir durum yoktur. Benzer şekilde e-Faturaya geçiş yaptıktan sonra mükelleflerin e-Arşiv faturaya geçişi zorunludur. Bununla beraber e-Faturaya geçen kişilerin gerekli şartları sağlamazsa e-Defter uygulaması kullanması zorunlu değildir. Eğer bilanço esasına göre defter tutuyorsanız, e-Defter uygulamasına geçiş yapmayı düşünebilirsiniz.

e-Defter uygulaması ne işe yarar?

e-Defter uygulaması, ticari defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre düzenlenmesini kolaylaştırır. Ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 219. maddesine göre tutulması zorunlu olan ticari defterlerin daha kolay bir şekilde tutulmasına olanak tanır. e-Defter uygulaması, günlük olarak tutulması gereken bilgileri kolaylıkla sisteme geçirmenize yardımcı olur. Böylece süreçleri hızlandırır.
e-Defter uygulaması üzerinden gerekli bilgileri girdikten sonra e-İmza ya da mali mühür ile belgeyi kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Ardından Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine e-Defter uygulaması üzerinden gönderebilirsiniz. İncelemelerden geçen e-Defterleri GİB kendi mührüyle onaylar. Sonrasında GİB onayından geçen dokümanı indirerek istediğiniz süre boyunca muhafaza edebilirsiniz. Böylece bütün süreci sadece e-Defter uygulaması ile kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

e-Defter uygulaması kullanma avantajları nelerdir?

e-Defter uygulaması pratik kullanımı ve işlevselliğiyle kullanıcılarına birçok farklı avantaj sunar. e-Defter uygulamasının avantajları şu şekilde özetlenebilir:

Çakır: “Keşan pazaryerinden endişeli sesler yükseliyor” Çakır: “Keşan pazaryerinden endişeli sesler yükseliyor”
  • e-Defter uygulaması, süreçlerin internet ortamında dijital bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Dijitalleşme hem belgelerin güvenliğini sağlarken hem de süreçleri daha hızlı bir şekilde tamamlamanıza olanak tanır.

  • GİB tarafından onaylanan defterleri bütün işletmelerin 5 yıl boyunca saklaması zorunludur. e-Defter uygulaması, ticari defterleri rahat bir şekilde muhafaza etmenize yardımcı olur. Ayrıca herhangi bir ticari deftere ihtiyaç duyduğunuzda hemen sistem üzerinden ulaşabilirsiniz.

  • Onay, gönderme ve arşivleme gibi bütün işlemler dijital ortamda yapıldığı için ticari defterlerin tutulma sürecinde noter aşaması ortadan kalkar. Böylece hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayabilirsiniz.

  • e-Defter uygulaması, belirlenen esaslara göre ticari defterlerinizi hazırlamanızı sağlar. Böylece herhangi bir problem yaşamadan dokümanlarınızı olması gerektiği gibi hazırlayabilirsiniz.