e Fatura nedir?

Geleneksel düzeyde yıllardır kullanılmakta olan fatura kesimi, günümüzde yerini dijital yeniliklere bırakmaya başlamıştır. Pek çok şirket için e Fatura sisteminin zorunlu olması nedeniyle artık hemen hemen tüm süreçler elektronik ortama taşınmıştır. Söz konusu sistemin merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı yer alır. Dolayısıyla şirketlerin onay süreçleri ile
beraber güncel limitler GİB tarafından açıklanır.

e-Fatura sistemi ülkemizde 2013 senesinden bu yana varlığını sürdürmektedir. Hem alıcı hem de gönderici taraf için pratik, güven verici ve şeffaf sonuçlar yaratan bu teknolojik dönüşüm, faturalandırma konusuna hız kazandırmıştır. Hangi ölçekte olursa olsun özellikle de e-ticaret şirketlerinin benimsediği sistem, dijital dönüşümdeki başarının en somut
örneklerinden biri olarak kabul görür.

e Fatura zorunluluğu
Klasik faturalandırma sistemlerinin elektronik ortama taşınması, pek çok sektörde karşılık bulmuştur. Sistemin sunduğu verimlilik ve hız, şirketler için e-Fatura konusunu bir öncelik haline getirmiştir. Buna rağmen hangi şirketler için e Fatura sistemlerinin bir zorunluluk olduğu, GİB tarafından saptanmaktadır. Bu konudaki standartlar her sene düzenli olarak güncellenir. Geçtiğimiz sene özelinde Gelir İdaresi Başkanlığı, yıllık cirosu en az 3 milyon TL olan işletmelere bu konuda bir zorunluluk getirmişti.
e-Fatura programı belli sektörler için cirodan bağımsız olarak zorunluluktur. Öte yandan satış hasılatı ve ciro değerleri de katılım zorunluluğunda kriter olarak ele alınır. Şirketler, Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenmiş olan şartları yerine getiren bütün mükellefler tarafından sorunsuz şekilde kullanılabilmektedir. Şirketler, elektronik ortamda fatura
oluşturabilmek adına başvurularını ve kayıt işlemlerini tamamlamalıdır.

Yazılım Mühendisi ve Geliştiricisi: Teknoloji Dünyasında Kritik Roller Yazılım Mühendisi ve Geliştiricisi: Teknoloji Dünyasında Kritik Roller

e Fatura kullanmanın avantajları
e-Fatura sistemi hem bizzat şirket içi işleyişe hem de çevreye çok sayıda katkı sağlar. Şirketler organizasyon yönetiminde olduğu gibi denetiminde de niteliklerini artırma fırsatı bulurlar. Her şeyden önce geleneksel fatura yöntemlerinde posta ve kâğıt masrafları, elektronik ortamda hazırlanan faturalarla beraber rafa kalkmıştır. Ayrıca bu tip faturaları, aylarca ve hatta yıllarca fiziksel olarak saklamak ciddi risk konusudur. Fiziksel bir depolamaya ihtiyaç duymaksızın yetkili kişiler, elektronik faturalarını günün her saatinde, nerede olursa olsun inceleyebilirler. Şirketlere hız ve pratiklik kazandıran e-Fatura sistemlerinde hata payı sıfıra iner. Bu durum, muhasebe yükünün de azalmasını sağlar.

Editör: Mehmet Aytaç