Ekim Ayı Belediye Meclisi toplantısı gerçekleştirildi

- Şehir içi minibüslerde sivil tarife 14 TL oldu

- Cumhuriyet Meydanı’nın ismi değiştirilemedi

MEHMET AYTAÇ

Keşan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda saat 15.00’te başlayan toplantıda Meclis Üyesi Erhan Engin, mazreti nedeniyle izinli sayıldı.

Toplantı öncesinde bir restaurantta kendisine karşı yapılan sözlü saldırıyla açıklamada bulunan Mustafa Helvacıoğlu; “Keşan Belediye Başkanlığı makamını ilgilendiren, akşamı yemeği sırasında bir saldırı söz konusu oldu. Bu şahsımla ilgili değil, Keşan Belediye makamıyla ilgilidir. Bu nedenle meclisi bilgilendirmek istedim. Meclisteki tüm grup başkanları ve meclis üyeleri geçmiş olsun dileklerini iletti. Her birine teşekkür ederim. Bunu reklam ya da olayın büyütülmesi için değil, olayın Belediye Başkanlığı makamına yapıldığı için söyledim. Bu kime yapılırsa yapılsın, insanlık dışı olduğunu belirtmek isterim. Bundan sonra da her birimiz için bu saldırıların tekrarlanmamasını umuyorum. Bu makamın her zaman riski, stresi var. Bunu bilerek bu yola çıktık. Her insanın bir eceli vardır. Herkes kaderini yaşar, ecelini bekler. Hiçbir şeyden korkumuz yok. Yolumuza çalışmayla, hevesle devam edeceğiz. Halkın seçtikleri kişileriz. 3 kuruşluk işlere pabuç bırakacak makamlar değiliz. Konu hukuka havale edilmiştir”  dedi. Toplantıda ilk olarak; Cumhuriyet Meydanı isminin 100. Yıl Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi, atıklar ile ilgili olarak firmaların depolama sahalarından çıkacak sızıntı sularının Keşan Belediyesi’ne ait atık su arıtma tesisine kabul edilerek bertaraf edilmesine ilişkin protokol düzenlenmesi için yetki verilmesi, müdürlükler arası ödenek aktarımı, Keşan Gıda OSB ile ilgili sermaye aktarımı ve CHP’li Meclis Üyesi Alaattin Öztürk’ün ticaret merkezi konulu önergesi gündeme ilave edildi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantıda ilk olarak daha önce de Meclis gündemine gelen ancak reddedilen, “Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aşağı Zaferiye Mahallesi, 1596 ada 1 parselde kayıtlı 5769m2 taşınmaz ile ilgili olarak vatandaş tarafından Belediyemize gelen talepte; Belediyemize ait bu taşınmazın satın alma isteğinin olduğu, kendisi tarafından satın alınması halinde İlçemize huzurevi kazandırmak istediğini belirterek Belediyemize ait taşınmazı ihale usulü ile satışın yapılmasını talep etmektedir. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1596 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale usulü satılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesinin Meclis tarafından görüşülmesidir” maddesi görüşüldü.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Ferudun Tümer arasındaki tartışmaların ardından karar, oy çokluğu ile reddedildi.

Toplantı; “İller Bankası A.Ş. tarafından tahsis edilen ‘Erikli Sahili İçmesuyu Terfi ve Şehir şebeke Hattı Yapım İşi Kapsamında Bozulan Yolların Tamiratının Yapılması ve Yalı Caddesinin Yeniden Düzenlenmesi İşi’ için düzenlenen 5 No.lu Hakedişin 2.000.000,00TL (İkimilyon TL)’lik kısmının hibe olarak kabulünün Meclis tarafından görüşülmesi” ile sürdü. Yapılan oylamada madde oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra görüşülen, mülkiyeti “Keşan Belediyesi’ne ait Yukarı Zaferiye Mahallesi 1900 ada 1-2-3-4-5 parselde kayıtlı imar planlarındaki Şehitlik Parkı’nın belediye tarafından hazırlanmış proje kapsamında yapımı koşuluyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde 10 yıla kadar kiralama ihalesine çıkartılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesi” ve “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 08 Nisan 2020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Keşan Belediyesi’nin D13 gurubunda değerlendirilmiş olup, ilgili yönetmeliğin 11. maddesi hazırlanan 8500 unvan kodlu 1 adet 5 dereceli mühendis kadrosu yerine 1 adet 3 dereceli mühendis kadrosu, 8500 unvan kodlu 1 adet 5 dereceli mühendis kadrosu yerine ise 4 dereceli mühendis kadrosu alınarak kadro değişikliklerinin yapılması” konuları oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının devamında; S.S.25 No.lu Keşan Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, S.S.99 No.lu İzzetiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve S.S.129 No.lu Paşayiğit Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin ücret tarifelerine zam talebi ile ilgili komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı.

Ayrı ayrı yapılan oylamalarda, komisyon raporu doğrultusunda; S.S.25 No.lu Keşan Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ücret tarifesi sivil 10 TL’den 14 TL, öğrenci 7,5 TL’den 9 TL, S.S.99 No.lu İzzetiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ücret tarifesi sivil 10 TL’den 14 TL, öğrenci 7,5 TL’den 9 TL, S.S.129 No.lu Paşayiğit Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ücret tarifesi sivil 17 TL’den 22 TL, öğrenci 12 TL’den 15 TL olarak oy birliği ile belirlendi.

Daha sonra ele alınan İspat Cami Mahallesi Trafik sokağın içkili yerler bölgesine alınması talebi komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile reddedilirken, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin park olan fonksiyonunun sosyal tesis olarak değiştirilmesi amaçlı plan değişikliği talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Toplantının devamında İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda;  İspat Cami Mahallesi, Beğendik Caddesi’nde zemin katlarda bulunan mevcut iş yerlerinin teşekkül kabul edilerek, oy birliği ile yol boyu ticaret alanı olarak belirlendi.

İzzetiye Mahallesi, 111 ada, 41 numaralı parsel ile İzzetiye Mahallesi, 121 ada, 33 numaralı parselin plan değişikliği talebi ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Toplantı; Cumhuriyet Meydanı'nın isminin  “100. Yıl Cumhuriyet Meydanı” olarak değiştirilmesi konulu maddenin görüşülmesiyle sürdü.          

Yapılan oyalamada; 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. maddesinde yer alan “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır” ifadesi doğrultusunda, oylamada 3’te 2 çoğunluk sağlanamadığı için komisyon kararı reddedildi.

Toplantının devamında atıklar ile ilgili firmalardan çıkacak sızıntı sularının bertaraf edilmesi için protokol düzenlenmesi ve bu suların bertaraf ücretinin belirlenerek tarifelere eklenmesiyle ilgili madde; detaylı bilgi alınarak karar verilmesi için bir sonraki meclise ertelendi.

Belediye Meclis Üyesi Yakup Balcı’nın, ödenek aktarımı ile Keşan Gıda İhtisas OSB'ye, Keşan Belediyesi'nin 2 hisse için 200 bin TL aktarmasıyla ilgili önergeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Son olarak, Belediye Meclis Üyesi Aladdin Öztürk'ün, Helvacıoğlu’nun seçim döneminde “Ticaret Merkezi” ile ilgili vaatleri üzerine sunduğu soru önergesine cevap veren Helvacıoğlu, “Ticaret merkezi Keşan'a çok ihtiyaç. Siteler her zaman iyidir ama yetmiyor. Keşan'ın 100-50 dönüm büyüklüğünde yerleri yok. Belediyenin bir yeri var. Onu meclise getireceğim. Görüşmeler devam ediyor. Belediye ve kamuoyuna sunacağız. 120 işyeri kapasiteli bir alan. Bu dönemde dükkana çok ihtiyaç var. Bizim ön ayak olmamız lazım. Ben kazancı bırakıp geldim. Bir kişi bir leke getirirse burada istifa etmem intihar ederim. Bu işler akçeli işler ama bir ticaret merkezi ihtiyacı varsa, Keşan Belediyesi eliyle de olsa yapılmalıdır. Önümüzdeki meclislere getireceğim” dedi.

Kasım ayı meclisinin 2 Kasım 2023 Perşembe günü yapılması kararlaştırılmasıyla toplantı sona erdi.