Erdoğan DEMİR 

Temiz Keşan Derneği Başkanı Ekin Öztürk, belediye başkanlığının makamının sızlanma makamı değil, halkın dertlerine çözüm bulmak makamı olduğunu belirterek, Mustafa Helvacıoğlu'nun su sorununu çözmesi için gereken çalışmayı yapması gerektiğine vurgu yaptı.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKAMI SIZLANMA MAKAMI DEĞİL ÇÖZÜM BULMA MAKAMIDIR"

Temiz Keşan Derneği olarak bölgede yaşanan gelişmeler neticesinde halkımızı doğru, tarafsız bir şekilde bilgilendirmek ve yetkilileri uyarmak için bu basın açıklamasını yapmak durumunda kaldıklarını belirten Öztürk açıklamasına şöyle başladı: “Öncelikle çok önemsediğimiz su konusuna değinmek istiyorum. Sizlerin de bildiği üzere bölgemiz ciddi su sıkıntılarıyla karşı karşıya kalmıştır. Sayın Helvacıoğlu, her platformda bu sorunun önemine dikkat çekmeye çalışmış ancak önlem olarak hiçbir şey yapmamıştır. Buradan kendisine bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; belediye başkanlığı sızlanma makamı değil, halkın dertlerine çözüm bulma makamıdır.”

"HELVACIOĞLU'NUN YAPTIĞI UYGULAMALAR SAMİMİYETİNİ SORGULATMAKTADIR"

Ekin Öztürk, Belediye Başkanının yaptığı uygulamaların sorgulatmalar neden olduğunu belirterek, “Bu yönüyle belediye başkanının yapmış olduğu uygulamalar bize kendisinin samimiyetini sorgulatmaktadır. Ayrıca her hafta pazaryerinin, ana arterlerin yıkanması ve çiçeklerin kontrolsüz bir şekilde sulanması vatandaşlarımızın ve bizlerin vicdanını sızlatmaktadır. Su sorununun çözümünün kameralar karşısında demeç vermek olmadığı gibi bu sürecin kontrol altına alınmamasının etkilerinin nelere yol açabileceğini sayın başkana hatırlatmak istiyoruz” dedi.

"KULLANMA SUYU İSHALE HATTI PROJESİNİ YATIRIM PROGRAMINA ALDIRAMADI"

Keşan’ın sorunları için Ankara’da 2.80 yatacağını söyleyen Helvacıoğlu’nun sorunları çözemediğine vurgu yapan Öztürk konuşması şöyle sürdürdü. “Seçim öncesi her platformda iş dünyasından gelen girişimci iş insanı olduğunu söyleyerek; hükûmeti ve devleti arkasına alacağını, belediye bütçesi ile yapılamayan projeleri hükûmet programına aldıracağını, böylelikle de iktidar belediyesi olarak Keşan’ı hak ettiği yere taşıyacağını, buna hiçbir engelin mani olmasına izin vermeyeceğini ve gerekirse bu yatırımları almak için bakanlıkların kapısında 2.80 yatacağını söyleyen Helvacıoğlu Ankara’da beklediği karşılığı alamamış olmalı ki, Keşan halkının su ihtiyacının kalıcı olarak çözülmesi için içme – kullanma suyu ishale hattı projesini hazırlatarak yatırım programına aldıramamıştır. Oysa hemen yanı başımızda olan Malkara Belediyesi, Çokal barajından içme – kullanma suyu ishale hattı projesini Büyükşehir Belediye Meclisi onayından geçirmiş ve Malkara halkının önemli bir sorununu da ortadan kaldırmıştır. İktidar belediyesi olarak her türlü nimetten faydalanacağı iddia edilen Keşan Belediyesi ise beceriksiz bir yönetimin elinde tüm imkan ve olanaklardan mahrum bırakılmıştır.”

"ŞEHRİN YER ALTI SULARINA MAHKUM EDİLMESİ BİLİNÇSİZCE BİR YÖNTEMDİR"

Öztürk, Ayrıca bölgemiz gibi deprem kuşağında yer alan bir şehri hala yer altı sularına mahkum etmek bilinçsiz bir yönetim şekli olduğunu da dile getirerek, “Unutmamalıyız ki, olası bir deprem tüm yer altı sularının yerini değiştirerek bölgeyi en çok ihtiyaç duyacağı zamanda susuzlukla karşı karşıya bırakacaktır. Sayın başkanın ve temsil ettiği siyasi anlayışın geldiği günden bu yana, doğa ve çevre katliamcısı bir yönetici tutumuyla canlı yaşamına, bölgeye ve insanlığa verdiği zarar günden güne telafisi mümkün olmayan yaralar açmaktadır.” şeklinde konuştu.

BEN YAPTIM OLDU MANTIĞIYLSA HAREKET EDİYOR

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun ben yaptım oldu mantığıyla şehri yönettiğini belirten Öztürk,  “Başkan, ben yaptım oldu mantığının ülkeye verdiği zararın boyutunu anlayamamış olacak ki, Keşan ve Keşan’da yaşayan binlerce insanın hayatını etkileyecek çalışmaları hesapsız yapmaya devam etmektedir. Proje diye millete sunduğu her çalışma altı boş ve yapmış olmak için yapılan işlerden öteye gidememektedir.” dedi.

BAŞKAN FSRU KONUSUNDAVATANDAŞIN YANINDA DEĞİL KARŞISINDA YER ALMIŞTIR

Sazlıdere FSRU konusunda başkan Helvacıoğlu’nun partili bir militan gibi davrandığını söyleyen Öztürk, “Ve ne yazık ki; vatandaşlarımızın tüm mücadelesine rağmen Sazlıdere’ de yapılan FSRU Liman Projesi’nde, milletini yalnız bırakarak partizanca bir tutum sergilemiş, vatandaşının karşısında yer almıştır. Sayın başkanın bu tutumunu tarih hiçbir zaman unutmayacak, unutturmayacaktır. Milli menfaatlerden uzak olan ve ülkemize tahayyül edilemeyecek zararlar veren bir projenin yanında yer almak, geleceğimize ve evlatlarımıza karşı yapılmış bir vicdansızlık, hayasızlıktır. Bu tutum belediye başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu’nu herkesin başkanı olmaktan çıkarmış militan bir partili yapmıştır. Buradan bir kez daha söylemek istiyorum ki; son 10 ayı kalan sayın belediye başkanı bu son günlerini en azından eli vicdanında işler yaparak geçirmelidir şeklinde konuştu.

"KENT KONSEYİ'NE KARŞI OLAN TUTUMUNU DA KINIYORUM"

Ekin Öztürk, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun Keşan Kent Konseyi’ne karşı olan tavrını da kınayarak konulmasına şöyle devam etti: “Değerli hemşerilerim sözlerime son vermeden önce; bir bileşeni ve yönetim kurulu üyesi olarak; sayın belediye başkanının Keşan Kent Konseyi’ne karşı olan tutumunu şiddetle kınıyor ve vekili olduğu makama yakıştırmadığımı söylemek istiyorum. Sizlerin de bildiği üzere Kent Konseyleri, vatandaşların belediye yönetimine ve kentleşme sürecine katılımlarının en etkili yollarından biridir. Bu süreci etkileyecek, yaralayacak olan her tutum ve davranış bu ülke ve insanlarına zarar vermekten öteye gitmeyecektir. Bu gün Kent Konseyi’ni yok sayan bu anlayış bilmelidir ki; bu tutum bizleri değil, temsilcisi olduğu vatandaşları yok saymaktadır. Ve yine vatandaşların toplumsal hareket etme ihtiyacının bir yansıması olan Kent Konseyine olan bu tutum ve davranışlar değişmediği her gün vatandaşların vicdanı yaralanmaya devam edecektir. Sayın Belediye Başkanına Kent Konseyini susturarak, çalıştırmayarak, etkisizleştirerek bir yere varamayacağını buradan hatırlatmak ve kendisini uyarmak istiyoruz. Bu yöntem doğru değildir, haklı değildir, meşru değildir ve kanuni değildir. Unutulmamalıdır ki; kanun ve meşruiyet dışına çıkanlar kanun önünde hesap vermek durumunda kalarak halkın gönlünden silinebilir. Yani sözde “gönül belediyeciliği” yapacağız derken bir bakmışsınız ki gönülsüzlük girdabına kapılıp silinip gitmişsiniz.”

"HELVACIOĞLU'NU GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Öztürk, tüm bu gerçekler doğrusunda; sayın başkanı makamının gereği olan sosyal devlet anlayışıyla bir şehri yönetmenin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu hatırlatarak bir kez daha göreve davet ettiğini de belirterek açıklamasını tamamladı.