Bir yandan, halkımıza çok büyük acılar yaşatan deprem felâketiyle kendimize “insanlığımızı sorgulatan” bu yaşananlar karşısında bütün imkân ve olanaklarımızla destek ve katkılarımızı sürdürerek yaralarımızı sararken, olası yaşanabilecek yeni gelişmelere yönelik dersler çıkartarak hazırlıklı olmalıyız.

Diğer yandan, siyasî partilerin en önemli ve en etkili gücü elbette “Örgütlü üyeleridir.” Üyeler; partilerin belirleyici, yön verici etken unsurlarıdır. Yaşamlarını sürdürdükleri her alanda, en uç noktalarda dahi gözlem ve bilgi donanımına sahiptirler. Üyelerin, bir dönem için seçerek görev verdikleri başkan ve yönetim kurulu, temel sorumluluklarının gereği olarak üyeleriyle sistematik olarak mahalle bazında ya da benzeri yöntemlerle üye toplantılarını organize edip, “Uyarı, eleştiri ve önerilerini” alarak çalışma programı oluşturup, ülke genelinde başarıyla hayata geçirilen “Öbek Çalışması” ve “Yerel Çalışma Programını” acilen başlatıp, bilgiyle donatılmış üyelerimizi saha çalışmalarına yönlendirmelidir.

Yakın bir zaman içinde yapılacak olan milletvekili genel seçimleri nedeniyle, sandık görevlileri listesini tekrar tekrar gözden geçirerek, bazı mahallelerde daha etkili olabilecek isimleri takviye ederek ve sistemli olarak sandık görevlilerini eğitimden geçirerek disiplinli ve etkin bir çalışma örgütlenmelidir.

Genelde ve yerelde yaşanan güncel konulara yönelik olarak muhalefetin görüş ve düşüncelerini içeren, halkı bilgilendirmeye yönelik açıklama ve basın toplantıları, belli aralıklarla mutlaka yapılmalıdır.

Kurucu Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk, parti çalışmalarında eleştiri ve öz eleştirinin önemini altına kalın çizgi çekerek, tüm parti üyelerinin önüne görev olarak koymuştur.

“Partide bir yanlışı, bir aksiliği gördüğünüz zaman kayıtsız şartsız eleştireceksiniz. Yapılan herhangi bir yanlışa müsamaha göstermek, son derece yanlıştır, mahsuru faydasından büyük olur.’’ Mustafa Kemal Atatürk, CHP 3.ncü Olağan Kurultayı, 1931.

Sadece partiye üye olup rozet takarak kariyer-koltuk hesabıyla suskun kalanlar, yakında iktidara gelme olasılığıyla işe girme, işe sokma vb. beklentiler içinde kof bir yapı oluşturmamalıdır. Elbette parti ilkeleri ve programı doğrultusunda parti çalışması yaparak sorumluluklarını yerine getiren tüm üyelerimizin öncelikle kendi ilişkilerini, eğitimini, deneyimini göz önünde bulundurarak, en alttan en üste kadar, partideki tüm görevlere aday olma hakları vardır. 

Nicel güç (Sayısal güç)önemlidir. Ancak nicel gücü nitel güce – nitelikli örgütlü güce- dönüştürmek çok daha önemlidir. Bu, ilçe başkanı ve yönetiminin de temel görevlerinden biridir. Keşan’da yaşayan sosyal demokratlara ve gönül verenler en geniş ve en kalabalık kesimi oluşturmaktadır.