BÜLENT SAYLAM

Parsel numaraları 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 91, 114, 119, 121, 122 ve 123 olan tesisin yer aldığı alanın 1/25000'lik pafta numaraları G17-D1-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 olduğu belirtildi.

EPDK tarafından yapılan açıklamada, lisans başvurularının 27 Mart 2023 tarihine kadar kabul edileceği ve bu tarihten sonra yapılan başvuruların dikkate alınmayacağı ifade edildi. Lisans başvurusunda bulunmak isteyen tüzel kişilerin, tesis yerine ilişkin UTM-ED50 koordinat bilgilerini içeren başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak belirtilen tarihe kadar Kurum'a sunmaları gerektiği vurgulandı.

Söz konusu lisans başvurusuna ilişkin detaylı bilgilere, EPDK'nın internet sitesinden ulaşılabileceği ifade edildi. Tüzel kişilerin başvuru sürecinde gerekli belgeleri tam ve eksiksiz bir şekilde sunmaları gerektiği hatırlatıldı.

EPDK, söz konusu lisans başvurusu ile ilgili olarak tüm tüzel kişileri başvuru sürecine dahil olmaya davet ederken, başvuru süresi içinde yapılacak eksik veya yanlış başvuruların dikkate alınmayacağı konusunda uyarıda bulundu.