HABER MERKEZİ

Saat 15.00’te başlayan, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, GÜNEKAB Meclis 1.Başkan Vekili Ender Mağden başkanlığında yapıldı.

Meclis ilk olarak 2018 yılı bütçesini görüştü. Madde hakkında bilgi veren GÜNEKAB Birlik Müdürü Feyzi Engin, 2018 yılı gelir ve gider bütçesinin denk şekilde 2.278.425 TL olarak hazırlandığını aktardı. Bütçe oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda daha sonra 2018 yılı atık ücret tarifeleri görüşüldü. Engin’in bilgilendirmesinden sonra tarifeler belirlendi. Buna göre geçen yıl olduğu gibi üye mahalli idarelerden ton başına 35 TL, üye olmayan işyerlerinden ton başına 100 TL ve resmi kurumlardan ton başına 100 TL alınması oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı, 2018 Yılı Denetim Komisyonu’nun seçimi ile sürdü. Gizli yapılan seçim sonucuna göre Denetim Kurulu’na; Ercan Ersoylu, Neval Karaatlı ve Ufuk Atalay seçildi.

Toplantıda daha sonra 2018 yılında 4 adet sözleşmeli personel çalıştırılması hususu Birlik Meclisi’nce ele alındı ve 4 personel çalıştırılması oybirliği ile kabul edildi. Meclis daha sonra 2018 yılında 1 adet geçici işçi çalıştırılması konusu da  oybirliği ile kabul etti.

Toplantı, Birliğe ait Paşayiğit Mahallesi 1578 Parselde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin işletilmesi maddesi ile sürdü. Feyzi Engin, söz konusu madde hakkında bilgi verdi ve daha önce işletim ihalesine katılım olmadığı için yeni bir şartnameyle yeniden işletim ihalesine çıkılacağını anlattı. Madde oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda son olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan 49 yıllığına kiralanan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Sahası’nın arazi kullanım bedelinin ödenmesi için kredi alınması konusu görüşüldü. Söz konusu yıllık kiralama bedelinin 126.000 bin TL olduğunu belirten Engin, kredi kullanımı konusunda Birlik Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan’a yetki verilmesi gerektiğini dile getirdi. Madde oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıyı kapatan Mağden, verdikleri katkı nedeniyle Meclis üyelerine teşekkür etti ve alınan kararların Birlik ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.