Özcan, makamını ilkokul öğrencisi Ceren Şen’e devretti Özcan, makamını ilkokul öğrencisi Ceren Şen’e devretti

MEHMET AYTAÇ

GÜNEKAB’tan yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak toplantıda şu maddeler görüşülecek:

“1-Karadeniz Havzasında Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Uygulamaları İçin Sınır Ötesi İş birliği: Go2 Recycling adlı ve BSB00027 referans numaralı projenin uygulama sürecinde ihtiyaç duyulan tüm belgelerin imzalanması için Birlik Başkanı Erhan Engin’e yetki verilmesi.

2-Karadeniz Havzasında Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Uygulamaları İçin Sınır Ötesi İş birliği: Go2 Recycling Adlı ve BSB00027 referans numaralı proje kapsamında Keşan, İpsala ve Enez belediyelerinin mülkiyetinde bulunan ve 10 yıl süre ile kullanım hakkı GÜNEKAB’a verilen araziler için hukuki durumların görüşülmesi.

3-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 08 Nisan 2020 tarih ve 31093 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik gereği, GÜNEKAB F-2 grubunda değerlendirilmiş olup ilgili yönetmeliğin 11. maddesi gereği hazırlanarak ekte sunulan (III) sayılı dolu kadro değişikliği cetvellerinde belirtilen kadro değişikliğinin Birlik Meclisi’nce ele alınması.