BÜLENT SAYLAM

Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB)’nin Aralık Ayı Meclis Toplantısı dün gerçekleştirildi.

Saat 14.00’te Keşan Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ve Birlik Başkanı Erhan Engin  başkanlığında toplanan meclis gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağladı.

Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi.

2.maddede yer alan 31.08.2022 Tarih ve 6 Nolu Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edilen Atık Ücret Tarifesinin Karara Bağlanan Komisyon Kararının Görüşülmesi konusu komisyon kararı oybirliği ile reddedildi

3. maddede yer alan 2023 Yılı Yatırım Planı ve Çalışma Programının Görüşüldü.

4. maddede yer alan 2023 Yılı Birlik Bütçesi görüşüldü. Gelir ve gider bütçesi 4.722.030.00 TL olarak oybirliği ile kabul edildi

5.madde de yer 2023 Yılı Atık Ücret Tarifelerinin Görüşülmesi konusu Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

6.madde de yer alan 2023 Yılı Birlik Bünyesinde Çalışan 4 Adet Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Görüşülmesi konusu taban fiyat üzerinden oybirliği ile kabul edildi.

7. madde de yer alan 2023 Yılı Birlik Bünyesinde Geçici İşçi Pozisyonunda Çalışan 1 Adet Personelin Geçici İşçi Vizesinin Onaylanmasının Görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

8. madde de yer alan Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çöp alanının çamur içinde olduğunu belirterek, “Bu konuda bize çok şikayet geliyor.Ayrıca GÜNEKAB’da 4 yıldır bir değişim yok. Sorun hepimizim sorunu yenilik yok, GÜNEKAB aktif değil. 2023’te inşallah GÜNEKAB daha aktif hale gelir. GÜNEKAB da ESTAB da topal gidiyor. Dalış turizmini gerçekleştiremedik” dedi.

Söz alan Süleyman Paçaman da “Sayın başkan burada demokratik bir şekilde seçimle birlik başkanları seçiliyor. Sizlerin demokrasiye saygınız yok. Hep eleştiriyor ve Show yapıyorsunuz. Demorasiye lütfen saygılı olun.” şeklinde konuştu.

Helvacıoğlu’na cevap veren GÜNEKAB Başkanı Erhan Engin de “Sayın başkanım sıfır atıklarla ilgili çok yol aldık. Çöp alanına teknik olarak mıcır ve asfalt atamıyoruz. Ama yine de bu uyarınızı dikkate alacağız. Gerekeni yapacağız. GÜNEKAB olarak atık getirme merkezleri kurduk.13 adet atık getirme istasyonu yapacağız. Yine yaz aylarında sahillerin çöplerinin alınması konusunda da çalışıyoruz. Lüleburgaz Atık Tesisi’ni ziyaret ettik ve orada teknik konulardan bilgiler aldık.” dedi.

Dilek ve temennilerin ardından GÜNEKAB Meclis toplantısı sona erdi

ESTAB, yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi

Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB)’nin Aralık Ayı Meclis Toplantısı dün gerçekleştirildi.

Saat 15.00’de Keşan Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ve Birlik Başkanı Süleyman Gürsel Paçaman başkanlığında toplanan meclis gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağladı.

2.maddede yer alan Birliğin faaliyet sahası içerisinde bulunan Turizm Belgesi olan ve Turizm Belgesi olmayan otel, pansiyon ve konaklama tesislerinden alınacak olan katılım payının belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması maddesinde belgeli işletmelerden 2022 yılında alınacak yatak başına 45 TL olan payın 2023 yılında 65 TL’ye çıkarılması ve belgesiz işletmelerden 2022 yılında yatak başına alınan 29 TL payın 2023 yılında 55 TL’ye çıkarılacak olması Keşan Belediye Başkanı’nın hayır oyu nedeniyle karara bağlanamadı.

Paçaman bu maddenin oybirliği ile onaylanması gerektiğini belirterek, hayır oyu nedeniyle bu maddenin karara balanamadığını belirtti.

3. maddede yer alan Birlik Tüzüğünün 7. Maddesiyle ilgili Birlik Tüzük değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması da yapılan oylama ile oybirliği iler kabul edildi.

4. maddede yer alan Birlik Tüzüğünün 11. Maddesiyle ilgili Birlik Tüzük değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması da oy birliği ile kabul edildi.

5.madde de yer alan5393 Sayılı Belediye Kanununun 70. Maddesine göre şirket kurulması ve bu işlemlerin yürütülmesi için Birlik Başkanı Süleyman Gürsel Paçaman’a yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması konusunda söz alan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sözleşme taslağındaki bazı konuların özel sektör ile rekabet edilecek olması nedeniyle bu maddeye hayır oyu vereceğini belirtti.

Yine bu madde üzerinde söz alan Mustafa İşçimen ve Enver Yüksekdağ da bu şirket taslağındaki bazı maddelerin özel sektör ile rekabet edileceği izlenimi verdiğini ve bu taslağın gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Paçaman da taslakdaki konuların Saros’a gelen konuklar için ve cankurtaran ve halk plajlarının aktif hale getirilmesinin düşünüldüğünü dile getirdi.

Yapılan oylamada 9 evet oyu,1 hayır oyu ve 2 çekimser oyla bu madde kabul edilerek şirket kurulması için Başkan Süleyman Gürsel Paçaman’a yetki verilmesi ile meclis toplantısı sona erdi.