BÜLENT SAYLAM

Keşan İnşaatçılar, Emlakçılar, E-ticaret ve Elektrik Tesisatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertuğrul İlman, 26 Mayıs 2022 Tarih ve 31847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ hakkında oda üyelerini uyardı. 

1 OCAK 2023’TE GEÇİLECEK

İlman, yayımlanan tebliğde ikinci bir ticari faaliyeti olan, yani vergi kayıtlarında birden fazla NACE KODU olan 2022 yılında ticari faaliyeti olup, başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışanlar veya işi ile ilgili ürünlerin satışını internet ortamında gerçekleştirenlerin, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle gerçek usule geçeceğini söyledi. 

GERÇEK USUL ŞARTLARI OLUŞAN ÜYELERİ UYARDI

İlman, Gelir İdaresi Başkanlığına göre basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarların bir başka işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başladıklarında kendi işinin başında bilfiil bulunma şartını sağlamadıkları için bir işyerinde sigortalı çalışmaya başladıkları tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergiye tabi olacağını kaydetti. İlman, ancak kısmi süreli veya mevsimlik işçi gibi geçici süreli çalışmalarında bu şart ihlal edilmiş sayılmayacağını da dile getirdi. 

VERGİ DAİRESİ KONTROL EDECEK

Keşan İnşaatçılar, Emlakçılar, E-ticaret ve Elektrik Tesisatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertuğrul İlman, bu durumda Esnaf ve Sanatkarların kendi işinin başında bulunup bulunmadığı vergi dairelerince yapılacak yoklama ile tespit edileceğini belirterek, açıklamasını şöyle sonlandırdı: “Basit usulde vergiye tabi Esnaf ve Sanatkarların muhasebe kayıtları defter beyan sistemi üzerinden meslek kuruluşlarınca veya mali müşavirlerce tutulmaya devam edilecektir. Bu durumdaki Esnaf ve Sanatkarlar, önceden olduğu gibi fatura, perakende satış fişi ve benzeri belgeleri kullanmak ve düzenlemek zorundadır. Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlar yıllık gelir vergisi beyannamesi vermedikleri için vergi levhası alma zorunlulukları da bulunmamaktadır.”