HABER MERKEZİ

“Kadına Yönelik Şiddeti”n tanımıyla başlayan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kişinin; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışa şiddet;  aile içinde meydana gelen, cinsiyete dayalı, kadın üzerinde baskı ve üstünlük kurmayı amaçlayan, tehdit, dayatma, kontrol içeren; psikolojik, cinsel, ekonomik, fiziksel  zararla sonuçlanan, kadının insan haklarını ihlal eden her türlü eyleme “Kadına Yönelik Şiddet denilmektedir.

Şiddete maruz kalındığında ya da risk altında iken başvurulabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır:

 • İllerde Valilik
 • İlçelerde Kaymakamlık
 • Polis Merkezi
 • Jandarma
 • Cumhuriyet Baş Savcılığı ve Aile Mahkemeleri
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
 • Sağlık Kuruluşları
 • ALO 183 (Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma hattı)
 • ALO 155 Polis İmdat
 • ALO 156 Jandarma İmdat

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bu konu ile ilgili 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunu yürürlüktedir. Bu yasanın amacı şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacı ile hakim, kolluk görevlileri ve mülki amirler tarafından verilecek koruyucu ve önleyici tedbir kararlarını içerir. Bu tedbir kararları;

 • Barınma yerinin sağlanması
 • Geçici maddi yardım
 • Psikolojik destek ve danışmanlık
 • Adli yardımdır.

Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Ayrıca Bakanlığımız bu yasa çerçevesinde şiddeti önleme ve izleme merkezlerinin kurulmasını öngörmüştür. Pilot illerde KOZA-Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri hizmete açmıştır. İl ve ilçelerdeki Sosyal Hizmet Merkezlerinde; şiddete maruz kalmış kadınlara sosyal çalışmacılar tarafından ihtiyaçları doğrultusunda ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Şiddete maruz kalmış kadınlar,  kadın konuk evlerinde koruma altına alınma talebinde bulunabilirler. Konuk evi ya da sığınma evi şiddete uğrayan veya risk altındaki kadınların varsa beraberindeki 12 yaşına kadar olan çocukları ile birlikte geçici süre ile barınma ihtiyacının karşılanması amacı ile kurulmaktadır. Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir!”