Keşan’ın nüfusu köyleriyle beraber 83.874 oldu

HABER MERKEZİ

Keşan’ın nüfusu köyleriyle beraber 83.874 olurken şehir içi nüfusu 64.842 oldu. Keşan’ın köyleriyle beraber nüfusu dikkate alındığında geçen seneye oran Keşan’ın nüfusu 14 kişi artarken köyden Keşan’a 330 kişinin göç ettiği görüldü.

2022YILINDA EDİRNE NÜFUSU 414.714 KİŞİ

2022 yılında Edirne’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 2 599 kişi artarak 414714 kişi olmuştur. Edirne’de erkek nüfusun oranı % 50,2 (208328 kişi), kadın nüfusun oranı ise % 49,8 (206386 kişi) olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

2022 YILINDA EDİRNE’NİN YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 6,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

2021 yılında binde 10,6 olan Edirne’nin yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 6,3oldu.Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 7,1 olarak gerçekleşmiştir. Edirne binde 6,3nüfus artış hızı ile nüfus artış hızı sıralamasına göre 81 il arasından 36. sırada yer aldı.

EDİRNE NÜFUSUNUN % 75,6’SI İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞIYOR

Edirne nüfusunun % 75,6’sı (313 bin 561 kişi) İl ve ilçe merkezlerinde, % 24,4’ü ise (101 bin 153 kişi)  belde ve köylerde ikamet etmektedir.Türkiye nüfusunun ise  % 93,4’ü il ve ilçe merkezlerinde ikamet etmektedir. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,8'den %6,6'ya düştü.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN % 0,5’İ EDİRNE’DE İKAMET EDİYOR

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,65'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 782 bin 285 kişi ile Ankara, 4 milyon 462 bin 56 kişi ile İzmir, 3 milyon 194 bin 720 kişi ile Bursa ve 2 milyon 688 bin 4 kişi ile Antalya izledi.Edirne414714 kişilik nüfusla 81 il arasında 48. sırada yer aldı.

Edirne’de2022 yılında sadece Merkez ve Keşanilçesinde nüfusu artarken, diğer 7 ilçenin nüfusları azalmıştır. Edirne genelinde il ve ilçe merkezlerinde oturan kişi sayısı 2 599 kişi arttı.

EDİRNE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI 40,8 

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.

Buna göre Edirne’de ortanca yaş 40,8Türkiye genelinde ise 33,5 olmuştur. Türkiye'de 2021 yılında 33,1 olan ortanca yaş, 2022 yılında 33,5'e yükseldi. Ortanca yaş erkeklerde 32,8 iken, kadınlarda 34,2 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 41,6 ile Kastamonu ve Giresun izledi. Diğer yandan 20,8 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,2 ile Şırnak ve 23,3 ile Siirt ve Ağrı takip etti. Edirne ili 40,8 ortanca yaşı ile 6. sırada yer almıştır.

EDİRNE İLİNDE ORTANCA YAŞ KADINLARDA 42,1, ERKEKLERDE 39,7 OLDU

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,4 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 43,5 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,3 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il oldu.Edirne ili erkeklerde en yüksek ortanca yaşa sahip iller arasında 39,7 ile 6. Sırada, kadınlarda ise 42,1 ile 5. sırada yer aldı.

EDİRNE’DE KİLOMETREKAREYE 68 KİŞİ DÜŞMEKTEDİR

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2021 yılına göre 1 kişi artarak 111 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 62 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 576 kişi ile Kocaeli ve 371 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

 Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi.

Edirne ili ise kilometrekareye düşen 68 kişi ile 81 il arasında 39. sırada yer almıştır.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 350 olarak gerçekleşti.