BÜLENT SAYLAM

Kocaman, gerçek usule geçecek olan üyelerin serbest muhasebeci mali müşavirlerden defter işlemlerini yeni yıl itibarıyla başlatmaları gerektiğini hatırlattı.

Kocaman konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “26.05.2022 tarih ve 31847 sayılı yasa ile, ikinci bir ticari faaliyeti olan yani vergi kayıtlarında 1’den fazla nace kodu olan, 2022 yılında ticari faaliyeti olup, başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışanlar veya işi ile ilgili ürünlerin satışını internet ortamında gerçekleştirenler 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle gerçek usule geçecektir. Bu durumda olan üyelerimizin ya vergi kayıtlarını kapatmaları, sigortalı işten çıkmaları, 2. faaliyetlerini kapatıp tek faaliyete düşmeleri ve varsa internet satışlarını bırakmaları gerekmektedir, iki işte devam etmek isteyenler serbest muhasebeci mali müşavire gidip defter işlemlerini yeni yıl itibarıyla başlatmaları gerekmektedir. Bu durumda olan üyelerimizin en kısa sürede odamıza gelip bilgi almaları ilan olunur.”