ERDOĞAN DEMİR

Açar’ın açıklaması şöyle;  “Geçmiş üretim sezonu; kurak bir yıl döngüsü içerisinde yapıldığı söylenebilir. Neticesinde de kıraç şartlarda üretimi yapılan üretimlerde verim düşüklükleri olmuştur. Kurak bir yaz döneminin akabinde güz döneminde kısmen yağışların düştüğü görülmüştür. Güzlük ekilişlerden olan hububat ekilişleri zamanında yapılmıştır. Gecikmeli de olsa kanola ekilişleri de yapılmıştır. Akabinde ciddi denilebilecek kurak ve de mevsim ortalamalarının üstünde ılık bir kış dönemi yaşanmıştır. Kış döneminin akabinde ve de bahar döneminde düşen yağışlar hububat ekilişleri için kısmen faydalı olmuştur. Kurak şartlarda yapılan yazlık ekilişler içinde ekim şartlarının oluştuğu görülmüştür. Akabinde kurak bir periyot ile birlikte yaz sıcaklıkları hububatlarda erken dönem olgunlukları neticesinde verimde ve kalitede olumsuzluklar yaşanmıştır. Bölgemizin ikinci ana ürünü olan yağlık ayçiçeğinde de kuraklık ile birlikte çiçeklenme devresinde havaların sıcak gitmesi ile de ciddi bir verim kayıpları oluşmuştur. Aslında kış mevsiminin ılık geçmiş olduğunun en bariz göstergesinin kanola ekilişleri olduğu söylenebilir. Kanola; erken ekilmesi gereken bir bitkidir. Kışa güçlü bir kök yapısı ile girmesi gerekmektedir. Geç dönemde ekilişleri yapılan kanola kışa güçlü bir kök sistemi ile girmediği durumda kış soğukluklarından etkilenmektedir. Bu anlamda bölgemizde kurak şartların oluşması nedeni ile kanola ekilişleri geç yapılmıştır. Geç ekilişlerin yapıldığı kanola kış soğukluklarından zarar görmediği gözlenmiştir.

Netice itibari ile tarımsal faaliyeti etkileyen temelde iki ana faktör olduğu bilinmektedir. Bunlardan birincisi iklim, diğeri de üretim teknikleridir. Bölgesel iklim yapısı doğrultusunda üretim teknikleri gelişmektedir. Neticesinde bu doğrultuda üretim tecrübeleri oluşmaktadır. Süreç içerisinde oluşan iklim değişiklileri aslında bir anlamda sahip olunan üretim tekniklerinin de değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir. Nitekim son yıllarda gerek ülkemiz coğrafyasında olsun gerek ise dünya genelinde değişik nedenlerden dolayı ciddi iklim değişiklikleri olduğu izlenmektedir.

Bu anlamda; yeni üretim sezonun başlayacağı önümüzdeki günler içerisinde ekim teknikleri ile birlikte değişen iklim şartlarının da etkileri dikkate alınarak davranışlarda bulunmak konuları değerlendirilmelidir. Muhakkak ki iklimi değiştirecek gücümüz olmayabilir. Ancak değişen iklim şartlarına göre üretim teknikleri konusunda tedbirler alınabilir.”