MEHMET AYTAÇ

Meclis, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun Trakya Belediyeler Birliği’nden çıkma talebi, Meclis Üyesi Aladdin Öztürk’ün soru önergeleri, 2023 yılında uygulanacak su tarifesi görüşmeleri ve dilek ve temenniler bölümünde hakaretlere varan söylemlerin gölgesinde 2022 yılını kapattı.

Vatandaşların da tepki göstermeye başladığı Meclis toplantılarındaki tartışmalar sık sık yaşanırken, Keşan için yine artı değer oluşturabilecek herhangi bir karar alınmadı.

Cumhur İttifakı’nın maliyetleri karşılamadığı gerekçesiyle %70 güncelleme istediği su tariflerine, Millet İttifakı’nın komisyonda sunduğu teklifi kabul edildi ve yeni yılda geçerli olmak üzere %40 zam yapıldı.

Tüm tartışmaların detaylarını Keşan Belediyesi’nin Facebook hesabındaki kanalından izleyebilirsiniz.

Meclis toplantısında alınan kararla ise şu şekilde:

1- Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda, "Doğayla Özdeş Üreten Çocuklar Projesi" ile ödül almaya hak kazanan Keşan Belediyesi’ne, bu proje için verilecek olan 500 yüz bin TL maddi hibenin teslim alınabilmesi için taahhütname, protokol düzenleme, imzalama hususlarında Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2- İbrahim Atlı isimli vatandaş tarafından herhangi bir şart gözetmeksizin Keşan Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere Benelli marka 2022 model 2 adet motosiklet hibe etme isteği oybirliği ile kabul edildi.

3- Keşan Belediyesi’nin üyesi olduğu Trakya Belediyeler Birliği’nden üyeliğinin sonlandırılması talebi oy çokluğu ile reddedildi.

4- 2022 yılı Ocak ayı Meclis toplantısında alınan karar ile mahalle muhtarlıklarının doğalgaz, elektrik, su, telefon ve internet giderleri hizmetlerine ilişkin fatura bedellerinin Keşan Belediyesi tarafından karşılanan aylık 400 TL’ye kadar olan tutarın güncellenmesi oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

5- S.S.129 No.lu Paşayiğitli'ler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin ulaşım ücret tarifelerinin güncellenmesi, komisyon raporunun oybirliği ile onaylanması şeklinde sonuçlandı.

6- Keşan Ticaret Borsası tarafından işletilen ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Büyük Cami Mahallesi, 1599 ada, 1 numaralı parselin Belediye Hizmet Alanı (Hayvan Borsası) olan fonksiyonuna ilişkin plan değişikliği yapılması talebi oybirliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

7- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Aşağı Zaferiye Mahallesi, 314 ada, mülkiyeti TOKİ adına devir olan 6-7-8 numaralı parsellere ilişkin plan değişikliği teklifi oybirliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

8- Büyük Cami Mahallesi, 493 adada imar yolu aksının değiştirilmesine ilişkin plan değişikliği talebi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun raporuna istinaden oy birliği ile reddedildi.

9- 2023 yılında Yunanistan ve Balkan ülkelerindeki belediyeler ile kardeş belediyeciliği arttırmak, sınır ötesi işbirliği projeleri geliştirmek adına ziyaretlere gitmek için görevlendirilecek olan Belediye Meclis üyeleri, Tarık Uysal, Mehmet Selim Aras, Müslim Çekiç, Barbaros Tokgöz, Ferudun Tümer, Banu Saygı, Süleyman Gürsel Paçaman, Abdi Kıyakoğlu, Erhan Engin, Mithat Bulut ve Aladdin Öztürk için Hizmet Damgalı Pasaport çıkarılması, oybirliği ile kabul edildi.

10- Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde uzun yıllar muhtar olarak hizmet vermiş, soy isimleri Şavluk ve Şilit, iki ayrı sokağa verilmiştir. Bahse konu sokak isimlerinin Muhtar Mehmet Şavluk ve Muhtar Sami Şilit olarak değiştirilmesi talebi ile Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde uzun yıllar muhtar olarak hizmet vermiş, birçok sivil toplum kuruluşunda görev almış, ilk muhtarlardan olan Veli Dugulu ve Hüseyin Filiz isimlerinin Yukarı Zaferiye Mahallesinde İpsala Esetçe Beldesi’nde 2 Aralık 2020 tarihinde korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Ecz. Fikret Atılgan’ın isminin yaşatılması için, uygun görülecek bir caddeye sokağa verilmesi talepleri oybirliği ile İsim Belirleme Komisyonu’na havale edildi.

11- İspat Cami Mahallesi Beğendik Caddesi Mine Sokak isminin, mahalleye ve Keşan’a tarım kuruluşlarının getirilmesi, faaliyete geçirilmesi konusunda hizmetleri geçen merhum Muhtar Aslan Sokağı olarak değiştirilmesi talebi, İsim Belirleme Komisyonu’nun raporu doğrultusunda oy birliği reddedilirken, Muhtar Aslan’ın isminin İspat Cami Mahallesi’nde yeni açılacak olan bir sokağa verileceği kaydedildi.

12- Keşan Belediyesi’nin 2023 yılında uygulanacak vergi, harç ve ücret tarifelerine ait komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.