Tarımsal üretim mevsim itibari ile değerlendirildiğinde; ekstrem bir yıl olduğu söylenebilir. Her ne kadar sonbaharın son aylarından itibaren yağışlar düşmüş ise de yeterli bir yağış düştüğü söylenemez. Hava ısısının; uzun yıllar ortalamaların üstünde seyretmesi de farklı olumsuzluklar da gözlenmektedir. Mevsimin ortasında bademlerin çiçek açması, hububatlarda istenmeyen görüntülerin oluşması mevsimin gidişatının en bariz göstergesi olduğu söylenebilir. Tabiidir ki önümüz kış mevsimi. Ne olacağı belli değil. Bu nedenledir ki yanlış uygulamalardan kaçınılmalıdır. Mümkün mertebe doğru uygulamalar yapılması önemlidir. Mevsim başı itibari ile yağışların yetersiz olması neticesinde;  geçmiş dönem üretimlerde kullanılan kimyasalların toprakta birikimi ihtimali oluşması muhtemeldir. Nitekim hububatlarda görülen olumsuzluk nedenlerden biri olması ihtimaldir. Havaların mevsim ortalamaların üstünde gitmesi ile de zabruz ve buğday sineği zararlarına rastlanmıştır.  Günlük hava ısılarının değişken olması da buğdaylarda yeşil aksam zararların oluştuğu gözlenmiştir. Tabiidir ki çeşit özellikleri de yeşil aksamlarda farklı görünümlerin olduğu da görülmektedir. Mevsim itibari ile bitkilerin fizyolojik durgunluk devre içerisinde olması gereken devre bu devredir.  Bu mevsimde yapılan yanlış uygulamalar da bazı olumsuzluklara sebebiyet verilmesine neden olmaktadır.