BÜLENT SAYLAM

Saat 12.00’de Enez Kalesi önünde toplanma yerinden Enez Cumhuriyet Meydanına doğru yürüyüşte bulunacak. Daha sonra Cumhuriyet Meydanında bir basın açıklaması gerçekleştirilecek. SOL Parti Enez İlçe Başkanlığı basın açıklamasına tüm vatandaşları davet etti.

4 Ağustos 2023 Cuma günü Enez Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek basın açıklaması öncesi SOL Parti Enez İlçe Başkanlığı iki başlıkta konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

ZAMLAR GERİ ALINSIN

Zamların geri alınmasını isteyen SOL Parti Enez İlçe Başkanlığının açıklamasında, “Soframızdaki bir dilim ekmeğimiz, geleceğimiz bir avuç haramın mutluluğuna armağan ediliyor. Enflasyon altında geceden sabaha eriyen maaşlar, hayat pahalılığı ve yeni vergilerle hayat artık yaşanamaz duruma geliyor.” denildi.

Açıklamada, “IMF'siz bir IMF programı ile emekliye, çalışana ve yoksullara yükler daha da çok artacak. Öte yandan Körfez Monarşileri ile borçlanma görüşmeleri, emperyalist merkezlerden sıcak para çekme çabaları ile ülkenin yarınları tehlikeye atılıyor. Yeter! Bu zamlarla, pahalılıkla yaşanmıyor! Eğitim ve sağlığa erişmek imkansız hale geldi. Fahiş fiyat yükselişleri sonrasında insanca koşullarda barınmak artık mümkün değil. Gıda başta olmak üzere en temel ihtiyaçlar karşılanamıyor. Bu sefaleti reddediyoruz!” ifadelerine yer verildi.

SOL Parti Enez İlçe Başkanlığı, açıklamasında, “Ülkemizin tüm emekçilerini, emekten yana tüm güçleri şimdi bu yeni yoksullaştırma politikalarına birlikte karşı durmaya çağırıyoruz. IMF'nin, bir avuç patronun ve zenginin programına karşı emeğin hak mücadelesinde birleşelim. Bu sömürü düzeninin kirli oyunlarına emekçiler asla teslim olmayacağız. Emeğin hakları için çözüm SOL'dadır. Haklarımız ve emeğimiz için mücadeleye devam!” çağrısında bulundu.

‘Zamlar geri alınsın’ başlıklı açıklama şu ifadelerle sona erdi: “Zamlar geri alınsın, hayat pahalılığı durdurulsun, emekçilere ve yoksullara nefes aldıracak bir ekonomik politika uygulansın.” dedi.

TMO ÇİFTÇİNİN ELİNDEKİ SON BUĞDAYA KADAR ALIM YAPSIN!

“TMO çiftçinin elindeki son buğdaya kadar alım yapsın!” Başlıklı açıklamada SOL Parti Enez İlçe Başkanlığı, TMO'nun çiftçilere verdiği sözlerini tutmadığı ve çiftçilerin elindeki son buğdaya kadar alım yapmadığı için tepki gösterdi. Parti, TMO'nun asli görevine geri dönmesi ve çiftçiler lehine piyasayı düzenlemesi çağrısında bulundu.

Partinin açıklamasında, “Anadolu buğdayın önemli gen kaynaklarına sahiptir. Buğday yoksulların temel besin kaynağıdır. Ülkemiz açısından böylesi önemli bir ürünü üretenler ise buğdayını TMO'ya satabilmek için randevu kuyruklarındadır. 6 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan buğday alım fiyatını 8 bin 250 TL. ve ton başına bin TL. verileceğini açıklamıştır. Ancak 1 Mayıs 2023 itibarıyla buğday ithalatına yüzde 130 gümrük vergisi konulmuştur. Amerikan Tarım Bakanlığı verilerinde buğday ithalatı yapan ülkeler sıralamasında Türkiye'yi 4. sıradadır. 'Kara gün dostu' olan TMO, AKP iktidarı döneminde çiftçiler lehine piyasaya müdahale etme özelliğini yitirmiş, buğdayda olduğu gibi bir çok üründe de şirketlerin önünü açmıştır. Buğday hasat dönemine Türkiye işte bu tabloyla girmiştir. Onun için TMO randevu vermekte zorlanmaktadır. Elinde yeterli buğday bulunan sanayici ve tüccar ürün almakta nazlanmaktadır. TMO sanayici ve tüccarlara buğday alın çağrısı yapmak zorunda kalmıştır. Buğday fiyatları serbest piyasada 5.5 – 8TL. arasında seyretmektedir, üretici maliyetine veya maliyetinin altında buğday satmak zorunda kalmaktadır. Hiçbir gıda ürünü hiçbir zaman sıfır gümrükle ithal edilmemelidir. Özellikle hasat öncesi yapılan her türlü ithalat ürün fiyatlarını baskılamak, üreticinin ürününü değerinin altında alabilmek içindir. Ürün fiyatları enflasyon göz önüne alınarak maliyet ve yüzde 25 kar oranına, refah payı eklenerek hesaplanmalıdır. Serbest piyasada belirlenmiş fiyatlarla, ürünün gerçek fiyatı arasındaki fark üreticiye Fark Ödeme Primi olarak ödenmelidir. Küçük çiftçilerin ve köylülerin buğday üretemez duruma düşürülmesi, halkın elinden ekmeğin çıkması, ekmeğin halkın üzerinde bir tehdit aracına dönüşmesi demektir. TMO asli görevine geri dön, çiftçiler lehine piyasayı düzenle! TMO sözünü tut, çiftçinin elindeki son buğdaya kadar alım yap!" denildi.