Kaç zaman gördü bu toprak?

Kaç alçak gördü de,

Bu kadar darıldı toprak?

Ne kadar oldu sararalı yapraklarım?

Hangi zalimliği gördü de,

Dile geldi kaynak?

Taş konuşur oldu,

Su unutmaz.

Rüzgar uyumaz oldu gücünü yetirsin diye,

Gücü yetene.

Güneş kavuştu Şiraya,

Ve yetişti üçler, yediler, kırklara.

Şükürler olsun sonsuz güç ve sevgiye sahip olana.