HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından derlenmiş olan doğum verilerini kullanarak “Edirne İli Doğum İstatistikleri” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

2022 yılında canlı doğan bebek sayısı Türkiye genelinde 1 milyon 35 bin 795, Edirne’de 3 bin 536 oldu

Canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında 1 milyon 35 bin 795 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,4'ü erkek, %48,6'sı kız oldu. Edirne’de canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında
3 536 olmuştur. Edirne'de doğan 3 536 bebeğin 1 792 (%50,7)'si erkek, 1 744’ü (%49,3)ü ise kız oldu.

Edirne ili 1,31 çocuk ile toplam doğurganlık hızı en düşük 11. il oldu

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor.

Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2022 yılında 1,62 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2022 yılında 1,62 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

Edirne ilinin doğurganlık hızı ise 2022 yılında 1,31 ile aynı kalmıştır. İllerin toplam doğurganlık hızları incelendiğin de toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2022 yılında 3,59 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,94 çocuk ile Şırnak, 2,62 çocuk ile Mardin ve 2,53 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,18 çocuk ile Kütahya ve Zonguldak oldu. Bu ili 1,21 çocuk ile Karabük ve 1,26 çocuk ile Bartın izledi. Edirne ise 1,31 ile 11. sırada yer aldı.

2022 yılında Edirne ili kaba doğum hızında Binde 8,6 en düşük yedinci il oldu

Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Türkiye genelinde kaba doğum hızı Binde 12,2 olurken, Edirne ilinde bu oran Binde 8,6 olmuştur. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2022 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 27,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 23,7 ile Şırnak, binde 21,2 ile Mardin ve binde 20,5 ile Muş izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 7,4 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 8,2 ile Bartın ve Çanakkale, binde 8,3 ile Giresun, binde 8,4 ile Karabük, binde 8,5 ile Sinop ve binde 8,6 ile Edirne ve Kırklareli izledi.

Edirne ilinde ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 26,9 oldu

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2022 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu. Bu ili 28,3 yaş ile Trabzon, 28,2 yaş ile Tunceli ve Rize izledi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 23,8 ile Ağrı oldu. Bu ili 24,2 yaş ile Muş ve Şanlıurfa, 24,6 yaş ile Kilis izledi. Edirne ilinde ilk doğumda ortalama anne yaşı 26,9 oldu.