HABER MERKEZİ

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve bu tebliğe dayanılarak hazırlanan, 2023 yılı 18. Etap Uygulama Rehberi kapsamında, 1 Ocak 2023 tarihinde başlayan bireysel sulama sistemlerinin %50 hibe desteklenmesi 2023 yılı başvuruları 28 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. Hibe programından yaralanmak isteyen yatırımcıların Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne 28 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapmaları gerektiği bildirilirken, programa yatırım konuları şöyle sıralandı: "Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, lineer veya center pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması, güneş enerjili sulama sistemleri kurulması, tarımsal sulama amaçlı güneş enerjili sistemleri, akıllı sulama sistemleri, olup 9 adet yatırım konusunu hibe kapsamında değerlendirilmektedir." 

HİBEYE ESAS MAL ALIM TUTARI 1 MİLYON TL'Yİ GEÇEMEYECEK 

Hibe desteği oranıyla ilgili olarak ise şu bilgilere yer verildi: "Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50'sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır. Hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon TL'yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Bireysel Sulama Tebliğ ve Uygulama Esaslarına Bakanlığımız web sitesinden https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1759 ulaşılabilmektedir." 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Söz konusu başvuru ile ilgili olarak Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 0 284 235 26 89 -166 168 numaralı telefondan bilgi alınabileceği bilgisine yer verilirken, başvuru sırasında istenilen belgeler de şöyle sıralandı: “Hibe başvuru formu; tebliğ ve güncel uygulama rehberi hükümlerine göre uygun olarak doldurulmuş. Sulama projesi, basınçlı sulama sistemi bilgi formu, başvuru sahibine ait güncel Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi, teknik şartname, nüfus cüzdanı fotokopisi; gerçek kişiye / tüzel kişilik adına yetkilendirilen kişiye ait, yetkili kurul kararı; tüzel kişiliğin başvuru için aldığı, imza sirküleri; tüzel kişiliklerde yetkilendirilen kişiye ait, varsa; Genç çiftçi / iyi tarım uygulayıcısı / organik tarım müteşebbisi olduğuna dair sertifika sureti / şehit ve gazilerin 1. derece yakını veya gazi olduğunu gösteren belge.  Toprak Fiziksel Analiz Raporu; bünye sınıfı, tarla kapasitesi, solma noktası, hacim ağırlığı, infiltrasyon hızı/ hidrolik iletkenlik bilgilerini içeren, Sulama Suyu Analiz Raporu. Su Kaynağı 'Kullanım İzin / Tahsis Belgesi' veya 'Yer Altı Suyu Kullanma Belgesi', muvafakatname; hisseli arazi başvuruları için, Ticaret Sicil Gazetesi; tüzel kişilik başvuruları için, kuruluş ana sözleşmesinde tarımsal faaliyette bulunabileceğine dair ifadeyi içeren, başvuruda verilecek taahhütnameler; arazi tahsisine dair resmi belge onaylı sureti; arazi mülkiyeti 'tahsisli' başvurular için, kiralama belgesi; arazi kiralayarak yapılacak başvurular için, arazi kiralama belgesi onaylı sureti, diploma onaylı sureti; sulama projesini hazırlayan yetkili ziraat mühendisine ait diploma ve ziraat mühendisleri odası kayıt belgesi sureti. Firma veya kurumlarca hazırlanan projeler için projeyi hazırlayan yetkili kişinin bünyelerinde çalıştığına ilişkin belge,  adli sicil kaydı; başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, başvuru sahibi anonim şirket ise yönetim kurulu üyeleri, başvuru sahibi limited şirket ise şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişiler, başvuru sahibi limited şirket ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi yok ise şirket ortakları, başvuru sahibi kollektif şirket ise şirket ortakları adına istenilecektir."