ERDOĞAN DEMİR

Bölgemizde meydana gelen 1999 depreminin dışında 1912 yılında Şarköy-Mürefte arasında meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin ardından 111 yıl geçmesine rağmen bu deprem bölgenin yaşadığı en önemli depremlerden biri olarak tarihteki yerini koruyor.

İŞTE O DEPREMLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZ

Yeni nesiller, bizler pek fazla bilmese de, Güneydoğu Trakya'da, Şarköy-Mürefte arasında 9 Ağustos 1912 tarihinde, 7.4 büyüklüğünde oldukça büyük yıkıcı bir deprem olmuştur.

Depremde 310 köy ve kasaba ile 272 yerleşim alanı ağır derecede hasar görmüştür. Deprem, toplam 83.633 kişinin evsiz kalmasına neden olmuştur.

Ana şoktan hemen sonra, yangın ve heyelanlar olmuştur.

Depremden sonra uzun bir süre artçı depremler izlemiş ve 313 kilise ve cami yıkılmıştır.

Yaklaşık 100 km yarıçaplı alan içerisinde yer alan tüm kamu binaları yıkılmıştır. Deprem, 50 km'lik bir yüzey faylanmasına neden olmuştur.

Yüzey faylanması, önemli miktarda sağ yanal doğrultu atım bileşenli normal bir karakter göstermiştir.

Yüzey kırığı üzerinde 3m kadar sağ yönlü atımlar ölçülmüştür.

Dış-merkezden 200 km'ye kadar alan içerisinde kıyı, akarsu ve göl çökellerinde sıvılaşma olmuştur.

Deprem, 2.836 kişinin ölmesine, 7.353 kişinin yaralanmasına ve 24.980 evin yıkılmasına neden olmuştur. Ayrıca 15.000 ev hafif derecede hasar görmüştür.