HABER MERKEZİ

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 15.00’te başlayacak ve Belediye Meclis Salonunda yapılacak.

Toplantının gündem maddeleri şöyle;
GÜNDEM MADDELERİ      :
1. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından Belediyemize 2023 yılı yatırım projelerimiz için 30.12.2022 tarihinde gönderilen 2.500.000,00TL (İki Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) nakdi hibenin kabulü hususunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
2. İlçemiz Koruklu Köyü ve Danişment sınırları dahilinde bulunan vahşi depolama alanı olarak kullandığımız 10.228,30 (On Bin İki Yüz Yirmi Sekiz) m2 lik alandaki katı atıkların gereği gibi kontrol altına alınması için yapılan çalışmalar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘Saros Vahşi Depolama Alanı Rehabilitasyonu’ işleminde kullanılmak üzere Bakan Olur sayılı yazısı ile Belediyemize 1.000.000,00TL (Bir Milyon Türk Lirası) nakdi yardım yapılmıştır. Bu nakdi yardımın teslim alınması için Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’ na veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi, hususlarının Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
3. Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.01.2023 tarihli yazısı ile Batı Trakya Türkleri’ nin haklarının savunulmasında liderlik yapan merhum Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet' e, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (r) bendi gereğince, "Fahri Hemşehrilik Beratı" verilmesi konusunun Meclisimizce görüşülerek karara bağlanmasıdır.
4. Belediyemiz ile birlikte Keşan TSO, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz ve KİSEV işbirliği ile hazırladığımız,  Trakya Kalkınma Ajansı tarafından da 2.400.000,00TL (İki Milyon Dört Yüz Bin Türk Lirası) destek sunulan 2021 SOGEP Engelsiz Keşan adlı projemizin Ocak 2023 ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Projemizin tamamlandıktan sonra engellilere yönelik Gündüz Hizmet Merkezi olarak işletilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na devredilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
5. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Denetim Komisyonu üye seçiminin yapılması hususunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
6. Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Zabıta ve İtfaiye personeline 2023 yılında aylık olarak verilecek fazla çalışma ücretinin tespit edilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
7. Belediyemiz hizmet birimlerinin teknik elemana ihtiyacı bulunduğundan Belediye Kanununun 49. Maddesine göre 2023 yılı içerisinde çalıştırılacak olan Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
8. Belediyemizde halen geçici iş pozisyonunda çalışmakta olan 1 (bir) personelin 5620 sayılı kanunun 3.üncü maddesi gereğince 2023 yılı için geçici iş pozisyon vizesinin onaylanması hususunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
9. Belediyemiz Şehir Bandosu ekibinde görev yapan bando şefi ve erlerine 2023 yılı için uygulanacak yevmiyelerin belirlenmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
10. Keşan Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin işletmekte oldukları, kapalı otoparklar ile yol üzeri ücretli otopark alanları ücret tarifelerinin güncellenmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
11. S.S.129 No.lu Paşayiğitliler Minibüs, Midibüs Otobüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait toplu taşıma ücretlerinin güncellenmesi taleplerinin Meclisçe görüşülmesidir.
12. Belediyemiz 2023 mali yılı vergi harç ve ücret tarifelerimiz içerisinde yer alan su, katı atık, atık su fiyat ücretleri, aylık TEFE TÜFE oranında arttırılması talebi ile  ön ödemeli cihazların (akıllı su sayacı) mevcut uygulanan yüzde 30 indirim oranının güncellenmesi talebi ve Paşayiğit mahallesi, Erikli Köyü su beher m3 fiyatlarının Köylere Hizmet Götürme Birliğinin uyguladığı oranda güncellenmesine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
13. İlçemiz mahalle muhtarlıklarının doğalgaz, elektrik, su, telefon ve internet giderleri hizmetlerine ilişkin fatura bedellerinin 2022 yılında aylık 400TL (Dört Yüz Türk Lirası)‘ ye kadar olan tutarını Belediyemiz tarafından karşılamaktaydık.2023 yılı için bu maddi desteğimizin güncellenmesine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesidir.
14. İlçemiz İzzetiye Mahallesi Zahireciler Cad. No.54/2 adresinde bulunan işyerinin içkili yerler bölgesine alınması talebine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
15. Belediyemizce Edirne İcra Dairesine sunulmak üzere 11 (onbir) adet toplam 1.120.781.87TL teminat mektubu alınması hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
16. İlçemiz Paşayiğit mahallesi halihazır harita-jeolojik etüt-imar planının yenilenmesi amacıyla İller Bankası (İlbank) A.Ş.’ne yetki verilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
17. Keşan Ticaret Borsası’nın 01.12.2022 gün ve 169 sayılı yazısı ile Ticaret Borsası tarafından işletilen ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Büyük Cami Mahallesi, 1599 ada, 1 numaralı parselin Belediye Hizmet Alanı (Hayvan Borsası) olan fonksiyonuna ilişkin plan değişikliği yapılması talebine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
18. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) yazısı ile Aşağı Zaferiye mahallesi, 314 ada, mülkiyeti TOKİ adına devir olan 6-7-8 numaralı parsellere ilişkin plan değişikliği teklifine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
19. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve halen ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarınca ibadethane ve okul alanı olarak kullanılmaya devam eden;
a)Paşayiğit Mahallesi 124 ada 17 parselde kayıtlı caminin Keşan İlçe Müftülüğü ’ne,
b)Paşayiğit Mahallesi 142 ada 7 parselde kayıtlı cami ve avlusunun Keşan İlçe Müftülüğü ‘ne,
c)Büyük Cami Mahallesi 530 ada 24 parselde kayıtlı Abdül Şavur İlkokulu’nun Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi (d) fıkrasına istinaden 5 (beş) yıl süre ile ücretsiz tahsis edilmesi hususunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
20. Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzzetiye Mahallesi 129 ada 76 parselde kayıtlı 10.300m2 tarlanın, 2886 sayılı kanun kapsamında 10 yıla kadar kiralama ihalesine çıkartılma yetkisinin Belediye Encümeni’ne verilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
21. Mülkiyeti ve kullanım hakkı Belediyemize ait olan;
a)Büyük Cami Mahallesi Ayşe Sokak No:5 adresinde bulunan 1248 ada 1 parselde kayıtlı 4650m2 park, (Yüceller Teşkilatı Parkı)
b)Yukarı Zaferiye Mahallesi Üçler Sokak 813 ada 46 parsel ve 210 ada 44 parselde kayıtlı park alanı,
c)Yukarı Zaferiye Mahallesi 753 ada 10 parselde kayıtlı park alanı,
d)Cumhuriyet Mahallesi Üsküdar Caddesi No:26 adresinde bulunan 1226 ada 1 parselde kayıtlı 2.045m2 park alanı,
e)Yenimescit Mahallesi Esenyurt Caddesi No:2 adresinde bulunan 1164 ada 1 parselde kayıtlı semt sahası bitişiği büfe alanı,
f)İspat Cami Mahallesi Metin Çırpan Caddesi 648 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz,
g)Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Caddesi No.9 adresinde bulunan park,
h)Büyük Cami Mahallesi Anafartalar Caddesi Dış kapı No:2, 1.kat, İç Kapı No:142 (100. Yıl pasajı) adresinde bulunan işyeri,
ı)Yeni Mahalle Mehmet Gemici Caddesi 1379 adada kayıtlı park alanı ile 1828 adada kayıtlı pazaryeri alanı arasında kalan park ve otopark alanı olan taşınmazların,
2886 sayılı kanun kapsamında 10 (on) yıla kadar kiralama ihalesine çıkartılması yetkisinin Belediye Encümeni’ne verilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
Dilek ve Temenniler.